Overheidspensioen: de AOW

De Algemene Ouderdomswet (AOW) zorgt voor de regeling van het verplichte, collectieve ouderdomspensioen in Nederland. Deze wet dient als basis voor de ouderdomspensioenen in Nederland. In Nederland zijn alle werknemers verzekerd voor een aantal volksverzekeringen. De AOW is een van de belangrijkste volksverzekeringen in Nederland. Voor de AOW worden premies betaald door middel van inkomstenbelasting. Elke maand wordt er dus van je loonstrookje een bedrag betaald aan loonheffing. Een gedeelte van deze loonheffing wordt gebruikt om het overheidspensioen te bekostigen. De AOW wordt uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank (AOW) aan de mensen die hiervoor in aanmerking komen. Deze mensen hebben dan de pensioengerechtigde leeftijd in Nederland bereikt.


 

AOW: hoe kom ik ervoor in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor het overheidspensioen moet er als eerste de minimale leeftijd van 65 jaar bereikt zijn. Althans dat is op dit moment nog zo. In de nabije toekomst zal de pensioenleeftijd na alle waarschijnlijkheid met stappen verhoogd worden. Van 65 naar 66 en daarna misschien wel naar 67. In de toekomst zal de pensioenleeftijd gekoppeld gaan worden aan de gemiddelde levensverwachting. Omdat de algemene verwachting is dat mensen ouder worden, dan zal de pensioenleeftijd ook omhoog gaan.

Daarnaast moet de pensioengerechtigde een groot deel van zijn werkbare leeftijd in Nederland werkzaam en woonachtig zijn geweest. Hierbij wordt het overheidspensioen berekend in percentages van 2%, waarbij er elk jaar waarin een persoon in Nederland werkzaam is geweest tussen zijn vijftiende en vijfenzestigste levensjaar 2% opgeteld wordt. Wanneer iemand woonachtig of werkzaam is in het buitenland wordt er tijdens die periode geen pensioen opgebouwd. Het kan dus voorkomen dat de pensioengerechtigde een pensioengat heeft. Een tekort in zijn toekomstig pensioen.De premie voor de AOW wordt betaald door belastingplichtige die nog werkzaam zijn. Er gaat van de inkomsten, welke vallen in de eerste twee schijven van box 1 ongeveer 17,9% aan belasting ingenomen welke gebruikt wordt voor de volksverzekeringen en dus de AOW. Dit wordt het omslagstelsel genoemd.

AOW

 

AOW: hoe meld ik mij aan?

Het aanvragen van het overheidspensioen is zeer eenvoudig. Wanneer iemand bij de gemeente ingeschreven staat dan zal deze, zes maanden voordat deze de pensioenleeftijd bereikt, een brief ontvangen met daarin een aanvraagformulier voor het overheidspensioen. In de toekomst zal er ook via internet een aanvraagformulier voor de AOW beschikbaar zijn, zodat dit eenvoudiger gedaan kan worden.

 

Hoeveel AOW zal ik ontvangen?

De hoogte van het overheidspensioen hangt van een aantal factoren af. Allereerst is het eerdere  inkomen een factor. Daarnaast is de situatie van de aanvragende van belang. Wanneer deze alleenstaand is zal de AOW-uitkering 70% van het huidige minimumloon zijn. Een alleenstaande ouder met een minderjarig kind krijgt 90% van het minimumloon. Wanneer iemand getrouwd is zal deze 50% van het minimumloon ontvangen. De andere partner ontvangt, wanneer deze ook de pensioenleeftijd bereikt heeft, ook 50% van het minimumloon aan AOW, waardoor er als echtpaar maandelijks het minimumloon verkregen wordt. Wanneer de partner werkloos is en nog niet de pensioenleeftijd bereikt heeft zal de AOW voor deze persoon 100% van het minimumloon krijgen in plaats van 50%. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van de partnertoeslag van de AOW. Deze toeslag wordt overigens wel in 2015 afgeschaft.

Plaats een reactie