Categoriearchief: AOW

Vergeten AOW uitkering van emigranten

AOW uitkering informatie voor expats en emigranten

geld in portemonneeOuderen die in het buitenland wonen kunnen nog nagaan of ze nog recht hebben op een vergeten uitkering van AOW. De sociale verzekeringsbank (SVB) gaat uitzoeken hoeveel ouderen die in het buitenland verblijven zijn en hoeveel geld ze nog krijgen. De verzekeringsbank heeft grote moeite om achter te halen wie deze personen zijn, veelal zijn deze mensen die in de jaren 60, 70 en 80 hebben gewerkt en daarna naar het buitenland zijn uitgevlogen.

Lees ook: Info vergeten pensioenen opvragen.

AOW opbouwen

Voor elke jaar dat je in Nederland woont of werkt, bouw je AOW op, ook als je werkloos bent bouw je sociale pensioen op via UWV. Voor elk jaar bedraagt de opbouw twee procent van een volledige AOW-uitkering. Een volledige uitkering voor gehuwden bedraagt bijvoorbeeld 757,80 euro per maand per persoon. Mensen die bijvoorbeeld vijf jaar in Nederland hebben gewoond, hebben recht op 10 procent van een opgebouwd pensioenpot.

Heb je in het verleden gewerkt of gewoond in Nederland en je weet niet zeker of je nu recht hebt op uitkering uit het potje van AOW fonds, log dan op de website van De Sociale Verzekeringsbank. Je moet inloggen met DigiD. Heeft u geen DigiD gegevens van de overheid? Vraag hem dan meteen aan als je denkt nodig te hebben.

Foto bron: Pixabay.

Info `Vergeten pensioenen´ opvragen

Nog steeds zwerven miljoenen, zo niet miljarden `vergeten pensioengeld´ rond. In Nederland zijn er meer dan 200 pensioenfondsen, dan kan het vaak voorkomen dat men vergeet bij welke fonds nog pensioengeld gestald is. Vooral als iemand in zijn leven meerdere banen had, waar werkgevers steeds voor een ander pensioenfonds kiezen.

Wil je weten of nog ergens een klein pensioenpotje zwerft, dan kan je het eenvoudig informatie over jouw oudedagsvoorziening op vragen met Digi-d en op de website van Mijn Pensioenoverzicht. Soms kan het ook handig zijn om kleine vergeten pensioensaldo`s op vergeten rekeningen te verzamelen en daarna in een nieuw pensioenrekening te storten. Maar soms willen pensioenfondsen dit niet omdat pensioenen van meerdere mensen op een coöperatieve rekening staan.

Op de website van mijnpensioenoverzicht.nl kan iedereen zijn pensioen overzicht controleren hoeveel saldo erop staat, ook is het mogelijk om AOW te checken hoeveel geld je krijgt op jouw pensioengerechtigde leeftijd.

Je hoeft alleen aanmelden met Digi-D op de webite van mijnpensioenoverzicht.nl, je krijgt meteen het overzicht van alle Nederlandse pensioenfondsen. Spaar je ook voor aanvullend pensioen bij een verzekeringsmaatschappij, dan is ook deze gegevens in één oog opslag te zien bij Mijnpensioenoverzicht.

Verhoging pensioenleeftijd

Op 16 mei 2012 is door de politieke partijen, VVD, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie het Lenteakkoord gesloten. Met dit lenteakkoord moet het begrotingstekort in 2013 teruggedrongen worden. Een van de allerbelangrijkste punten in het lenteakkoord is de verhoging van de pensioenleeftijd. Vanaf 2013 gaat de AOW leeftijd omhoog. In 2013, 2014 en 2015 elk jaar men 1 maand. Vanaf 2016 tot 2019 elk jaar met 2 maanden. Hierdoor ligt de pensioenleeftijd in 2019 op 66 jaar. In de jaren daarna zal hij met 3 maanden per jaar stijgen zodat de pensioengerechtigde leeftijd in 2023 op 67 jaar ligt. De pensioenleeftijd in de jaren daarna zal waarschijnlijk stijgen met de levensverwachting. Uitgaande dat de mens steeds ouder wordt zal de pensioenleeftijd binnen onafzienbare tijd richting de 70 jaar gaan.
Voor de duidelijkheid geven wij hieronder het nog schematisch weer:

jaartal pensioenleeftijd
2013 65 jaar + 1 maand
2014 65 jaar + 2 maanden
2015 65 jaar + 3 maanden
2016 65 jaar + 4 maanden
2017 65 jaar + 6 maanden
2018 65 jaar + 8 maanden
2019 66 jaar
2020 66 jaar + 3 maanden
2021 66 jaar + 6 maanden
2022 66 jaar + 9 maanden
2023 67 jaar

Overheidspensioen: de AOW

De Algemene Ouderdomswet (AOW) zorgt voor de regeling van het verplichte, collectieve ouderdomspensioen in Nederland. Deze wet dient als basis voor de ouderdomspensioenen in Nederland. In Nederland zijn alle werknemers verzekerd voor een aantal volksverzekeringen. De AOW is een van de belangrijkste volksverzekeringen in Nederland. Voor de AOW worden premies betaald door middel van inkomstenbelasting. Elke maand wordt er dus van je loonstrookje een bedrag betaald aan loonheffing. Een gedeelte van deze loonheffing wordt gebruikt om het overheidspensioen te bekostigen. De AOW wordt uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank (AOW) aan de mensen die hiervoor in aanmerking komen. Deze mensen hebben dan de pensioengerechtigde leeftijd in Nederland bereikt.

 

AOW: hoe kom ik ervoor in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor het overheidspensioen moet er als eerste de minimale leeftijd van 65 jaar bereikt zijn. Althans dat is op dit moment nog zo. In de nabije toekomst zal de pensioenleeftijd na alle waarschijnlijkheid met stappen verhoogd worden. Van 65 naar 66 en daarna misschien wel naar 67. In de toekomst zal de pensioenleeftijd gekoppeld gaan worden aan de gemiddelde levensverwachting. Omdat de algemene verwachting is dat mensen ouder worden, dan zal de pensioenleeftijd ook omhoog gaan.

Daarnaast moet de pensioengerechtigde een groot deel van zijn werkbare leeftijd in Nederland werkzaam en woonachtig zijn geweest. Hierbij wordt het overheidspensioen berekend in percentages van 2%, waarbij er elk jaar waarin een persoon in Nederland werkzaam is geweest tussen zijn vijftiende en vijfenzestigste levensjaar 2% opgeteld wordt. Wanneer iemand woonachtig of werkzaam is in het buitenland wordt er tijdens die periode geen pensioen opgebouwd. Het kan dus voorkomen dat de pensioengerechtigde een pensioengat heeft. Een tekort in zijn toekomstig pensioen.De premie voor de AOW wordt betaald door belastingplichtige die nog werkzaam zijn. Er gaat van de inkomsten, welke vallen in de eerste twee schijven van box 1 ongeveer 17,9% aan belasting ingenomen welke gebruikt wordt voor de volksverzekeringen en dus de AOW. Dit wordt het omslagstelsel genoemd.

AOW

 

AOW: hoe meld ik mij aan?

Het aanvragen van het overheidspensioen is zeer eenvoudig. Wanneer iemand bij de gemeente ingeschreven staat dan zal deze, zes maanden voordat deze de pensioenleeftijd bereikt, een brief ontvangen met daarin een aanvraagformulier voor het overheidspensioen. In de toekomst zal er ook via internet een aanvraagformulier voor de AOW beschikbaar zijn, zodat dit eenvoudiger gedaan kan worden.

 

Hoeveel AOW zal ik ontvangen?

De hoogte van het overheidspensioen hangt van een aantal factoren af. Allereerst is het eerdere  inkomen een factor. Daarnaast is de situatie van de aanvragende van belang. Wanneer deze alleenstaand is zal de AOW-uitkering 70% van het huidige minimumloon zijn. Een alleenstaande ouder met een minderjarig kind krijgt 90% van het minimumloon. Wanneer iemand getrouwd is zal deze 50% van het minimumloon ontvangen. De andere partner ontvangt, wanneer deze ook de pensioenleeftijd bereikt heeft, ook 50% van het minimumloon aan AOW, waardoor er als echtpaar maandelijks het minimumloon verkregen wordt. Wanneer de partner werkloos is en nog niet de pensioenleeftijd bereikt heeft zal de AOW voor deze persoon 100% van het minimumloon krijgen in plaats van 50%. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van de partnertoeslag van de AOW. Deze toeslag wordt overigens wel in 2015 afgeschaft.