Info `Vergeten pensioenen´ opvragen

Er is nog steeds veel pensioengeld dat “zoek” is. Dit komt vooral doordat mensen gedurende hun werkende leven bij verschillende werkgevers hebben gewerkt en daardoor bij verschillende pensioenfondsen pensioen hebben opgebouwd. Het kan lastig zijn om bij te houden bij welke fondsen nog pensioengeld gestald is. Gelukkig is het mogelijk om met behulp van DigiD en de website Mijn Pensioenoverzicht eenvoudig informatie op te vragen over jouw oudedagsvoorziening.

Daarnaast is het soms ook verstandig om kleine vergeten pensioensaldo’s op te sporen en deze samen te voegen in één nieuw pensioenfonds. Op deze manier houd je beter overzicht over jouw pensioen. Het kan echter voorkomen dat pensioenfondsen dit niet toestaan, omdat pensioenen van meerdere mensen op een coöperatieve rekening staan.

Op de website Mijn Pensioenoverzicht kun je niet alleen zien hoeveel saldo er op jouw pensioenrekeningen staat, maar ook hoeveel AOW je krijgt op jouw pensioengerechtigde leeftijd. Om toegang te krijgen tot deze informatie, hoef je alleen maar in te loggen met Digi-D op de website van Mijn Pensioenoverzicht. Je krijgt dan meteen een overzicht van alle Nederlandse pensioenfondsen waarbij je pensioen hebt opgebouwd. Ook informatie over aanvullende pensioenen die je bij een verzekeringsmaatschappij hebt afgesloten, is te zien op de website.