Lijfrente

Wanneer er een lijfrenteverzekering afgesloten wordt zal er periodiek lijfrente ontvangen worden door de verzekerde. Hiervoor heeft de verzekerde eenmalig een geldbedrag betaald voor het ontvangen van de lijfrente of betaalt deze over een bepaalde periode in termijn een bepaald bedrag voordat de uitkering van de lijfrente in werking zal gaan.


De lijfrente wordt verkregen vanaf een datum welke vooraf is afgesproken tussen de verzekerde en de verzekeraar. Hierbij wordt ook afgesproken in hoeveel periodes de lijfrente uitgekeerd wordt en hoe hoog het bedrag hiervoor zal zijn. Door de eenmalige of periodieke premie te betalen wordt hierdoor langzaam budget opgebouwd om op een later moment uit te laten betalen. Hierbij kan er voor gekozen worden om de betaalde premie te laten beleggen bij beleggingsfondsen, waardoor er geprobeerd wordt van de betaalde premie een hoger bedrag te maken, zodat er, wanneer er uitgekeerd wordt, een groter bedrag uitgekeerd zal worden. Uiteraard is het uit te keren bedrag hierbij volkomen afhankelijk van de resultaten die zijn behaald door de beleggingen. Hierdoor zal het uit te keren bedrag lager uitvallen wanneer de resultaten van de beleggingen verlieslijdend geweest zijn.

lijfrente

De lijfrente wordt vaak gebruikt als aanvulling van het pensioen, waardoor er per maand een hoger bedrag beschikbaar is voor kosten en uitgaven. Door op lange termijn een bedrag op te bouwen zal dit, wanneer er afgesproken is dat er betaald wordt vanaf het moment dat de verzekerde recht heeft op het basis- en een aanvullend pensioen, bedrag bovenop de AOW en eventuele andere pensioenbedragen komen. Hierbij zal er dus ook maandelijks lijfrente uitgekeerd worden aan de verzekerde.

 

Lijfrente en lijfrentverzekering

Om lijfrente uitgekeerd te krijgen moet er een lijfrenteverzekering aangevraagd worden. De premie voor deze verzekering moet eenmalig of in termijnen betaald worden, zodat de verzekeraar het afgesproken moment kan beginnen met het uitkeren van geld. Een lijfrenteverzekering wordt door bijna alle verzekeraars aangeboden. Het is daarom ook goed om deze verschillende verzekeraars met elkaar te vergelijken, zodat de beste voorwaarden en prijzen gekozen kunnen worden. Hierdoor kan er een hoger bedrag opgebouwd worden voor een lagere premie bij sommige verzekeraars, terwijl anderen het precies andersom hebben. Het vergelijken van de verzekeraars is dus zeer rendabel.

Plaats een reactie