Nieuw pensioenstelsel mogelijk in 2020

Komende jaren wordt aan een nieuw pensioenstelsel voor 2020 gewerkt, het aanstaande kabinet Rutte III heeft de plannen ontvouwd. De sociale partners voor pensioenen met de plannen uitwerken. In 2018 moeten eerste richtlijnen komen voor het nieuwe pensioenstelsel zodat men daarna een begin kan maken met de nieuwe wetgeving.

Eén van die ideeën dat iedereen in Nederland een individuele spaarpotten krijgen in plaats van het huidige pensioensysteem waarbij iedereen uit uit een algemene pot geld krijgt, wel blijft het gedeelde risico in stand.

Waarom individuele spaarpotten
Iedere werknemer die bij een pensioenfonds spaart, kan daar een eigen pensioenspaarpot krijgen. Hij kan dan steeds zien hoeveel hij heeft ingelegd, wat het beleggen oplevert en hoeveel pensioen hij al bij elkaar gespaard heeft, terwijl de risico’s gedeeld worden met andere spaarders. In zo’n systeem verdwijnt de subsidiëring van oudere werknemers door hun jongere collega’s.

De Sociaal Economische Raad (SER) had al vast gesteld in 2016 dat het huidige pensioenstelsel niet meer van deze tijd is, daarom gaat kabinet Rutte III aan de slag met de nieuwe richtlijnen.