Is pensioen afkopen zinvol?

Het is mogelijk dat je hebt gekozen voor pensioen afkopen, maar heb je dan wel enig idee wat de gevolgen daarvan zijn? Steeds meer mensen lijken interesse te hebben in pensioen afkopen, maar ook steeds meer mensen hebben de mogelijkheid om te kiezen voor pensioen afkopen. Ook zijn er mensen die hiertoe gedwongen worden en dat is natuurlijk niet altijd een prettige manier. De pensioenpremies zijn bedoeld voor de oudedagsvoorziening, het pensioen afkopen is aan een groot aantal regels gebonden en mag niet zomaar worden gedaan. Er zijn in totaal acht belangrijke voorwaarden die van toepassing zijn als de pensioenuitvoerders pensioenen willen afkopen. Om te beginnen mag het ouderdomspensioen niet hoger zijn dan 417,74 euro op jaarbasis vanaf de pensioengerechtigde leeftijd. Daarnaast moet het bij pensioen afkopen ook gaat over een premievrij pensioen. Wist je ook dat een pensioenuitvoerder toestemming van je nodig heeft als de pensioenen al langer dan twee jaar slapen en wanneer zij deze willen afkopen voor de pensioendatum? Dat is belangrijk om te weten want bij pensioen afkopen is dat een belangrijke voorwaarde. Zo zijn er nog meer voorwaarden dus als men gebruik wil maken van pensioen afkopen, dan is het verstandig om eerst alle voorwaarden door te nemen en dan pas akkoord te gaan want vaak kan het niet zomaar even een, twee, drie worden geregeld.

pensioen afkopen

 

Is pensioen afkopen zinvol voor mij?

Het kan zijn dat pensioen afkopen een zinvolle keuze is voor je. Dan gaat het meestal over het afkopen van een klein pensioen, het gaat dan over een inkomen van 50.000 euro of meer, en het gaat dan ook over mensen die al een pensioenvoorziening hebben. Het kan zijn dat je vroeger vakantiewerk hebt gedaan en dat ben je natuurlijk al weer vergeten maar als er dan wordt gesproken over pensioen afkopen dan gaan deze mensen vaak snel akkoord want een leuk extraatje waar je niet aan had gedacht van een paar duizend euro willen we natuurlijk allemaal wel, in dat geval is pensioen afkopen een goede keuze en kun je daar meteen gebruik van maken. Je kunt het verzoek van de pensioenmaatschappij dan meteen accepteren. Soms is pensioen afkopen niet gunstig, dan gaat het over kleine pensioenen voor mensen die een laag inkomen hebben en die na hun pensioen grotendeels moeten doorkomen met de AOW. Deze mensen lopen een extraatje mis dat ze wel goed kunnen gebruiken. Je moet altijd eerst gaan kijken of dat pensioen afkopen wel een zinvolle keuze is voor jou, mocht dat niet zo zijn dan moet je daar geen  gebruik van maken. Ook al wordt het pensioen afkopen nogal eens heel mooi gebracht, het hoeft niet altijd gunstig te zijn voor jou, soms handelen de partijen in eigen belang. Daarom is het belangrijk dat je nu gebruik gaat maken van de mogelijkheid om te ontdekken of dat pensioen afkopen zinvol is voor jou. Laat het altijd berekenen en bij twijfel kun je altijd een financieel adviseur in de arm nemen die samen met jou gaat kijken welke optie het beste bij je past.

Een van de beste adviseurs in het berekenen van pensioen afkopen is Brand New Day. Deze partij is hierin gespecialiseerd. Hierdoor weet u dat u de juiste beslissing maakt.

Verhoging pensioenleeftijd

Op 16 mei 2012 is door de politieke partijen, VVD, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie het Lenteakkoord gesloten. Met dit lenteakkoord moet het begrotingstekort in 2013 teruggedrongen worden. Een van de allerbelangrijkste punten in het lenteakkoord is de verhoging van de pensioenleeftijd. Vanaf 2013 gaat de AOW leeftijd omhoog. In 2013, 2014 en 2015 elk jaar men 1 maand. Vanaf 2016 tot 2019 elk jaar met 2 maanden. Hierdoor ligt de pensioenleeftijd in 2019 op 66 jaar. In de jaren daarna zal hij met 3 maanden per jaar stijgen zodat de pensioengerechtigde leeftijd in 2023 op 67 jaar ligt. De pensioenleeftijd in de jaren daarna zal waarschijnlijk stijgen met de levensverwachting. Uitgaande dat de mens steeds ouder wordt zal de pensioenleeftijd binnen onafzienbare tijd richting de 70 jaar gaan.
Voor de duidelijkheid geven wij hieronder het nog schematisch weer:

jaartal pensioenleeftijd
2013 65 jaar + 1 maand
2014 65 jaar + 2 maanden
2015 65 jaar + 3 maanden
2016 65 jaar + 4 maanden
2017 65 jaar + 6 maanden
2018 65 jaar + 8 maanden
2019 66 jaar
2020 66 jaar + 3 maanden
2021 66 jaar + 6 maanden
2022 66 jaar + 9 maanden
2023 67 jaar

Pensioenverzekering

Wanneer de pensioenleeftijd bereikt is zal de gepensioneerde een AOW-pensioen ontvangen. Door hiernaast een pensioenregeling via de werkgever te laten lopen kan er pensioen bovenop de AOW opgebouwd worden, waardoor er meer geld uitgekeerd wordt aan pensioen. Ook kan er voor gekozen worden om een zogenoemde pensioenverzekering af te sluiten, waardoor er via beleggingen en sparen een hoger pensioen opgebouwd kan worden.

Met een pensioenverzekering wordt jaarlijks een bedrag gespaard door middel van regelmatige stortingen of het verkrijgen van rente. De verzekeraar waarbij deze verzekering is afgesloten zal het bedrag hiervan beleggen en geeft hiervoor een bepaald rentepercentage.

pensioenverzekering

Een pensioenverzekering afsluiten kan dus voor later zeer voordelig zijn. Deze verzekering kan bij bijna alle verzekeraars afgesloten worden. Doordat veel verzekeraars dit aanbieden zullen zij concurreren om klanten te krijgen. Door hier slim gebruik van te maken kan de verzekeraar met het beste rendement en de beste voorwaarden gekozen worden, waardoor er meer geld uitgekeerd zal worden wanneer de pensioenleeftijd bereikt is. Allereerst moet er bij het vergelijken gekeken worden is wat er gebeurd wanneer de verzekerde komt te overlijden vóór of tijdens de uitkering van het bedrag dat opgebouwd is met deze verzekering. Veel verzekeraars zullen hierbij het totaalbedrag overdragen aan de nabestaanden, terwijl andere verzekeraars een andere regel hiervoor hanteren waarvoor bijvoorbeeld een extra verzekering afgesloten moet worden. Daarnaast zijn er ook verschillen in voorwaarden omtrent de situatie van de verzekerde. Een alleenstaande verzekerde zal hier niet veel zorgen over hoeven te maken, maar wanneer er een partner in het spel is kan dit voor extra kosten komen doordat er het risico is van een echtscheiding, waarbij beiden partijen de helft van het totale budget krijgt. Daarnaast zijn er ook speciale regels voor een gemeenschappelijke pensioenverzekering, waarbij er pensioen opgebouwd wordt voor meer dan één pensioengerechtigde.

Daarnaast kunnen ook de rentepercentages van deze verschillende verzekeraars vergeleken worden met elkaar, zodat er voor de voordeligste verzekeraar gekozen kan worden. Er moet hierbij ook gelet worden op de kosten die de verzekeraar rekent bij het storten van bedragen en jaarlijkse beheer- en administratieve kosten. Zo hanteren sommige verzekeraars een rentepercentage dat afgestaan moet worden aan de verzekeraar wanneer er geld gestort wordt bij deze verzekering. De jaarlijkse beheerkosten verschillen bij de verschillende verzekeraars ook. Sommige verzekeraars hanteren zelfs helemaal geen beheerkosten. Daarnaast moet er ook gekeken worden naar de kosten die de uitkering van bedragen met zich meebrengt. Een aantal verzekeraars hanteren een rentepercentage bij uitkering van de pensioenverzekering, waardoor er op latere leeftijd dus een deel van het uitgekeerde pensioen afgestaan moet worden aan de verzekeraar.

 

Pensioenverzekering zelfstandige ondernemers

Onder zelfstandige ondernemers ligt het hoogste percentage afgesloten pensioenverzekeringen, doordat deze voor hen zeer aantrekkelijk is. Bij de ondernemers moet namelijk direct pensioen opgebouwd worden, doordat zij geen werkgever hebben die dit voor hun kan doen. Uiteraard moeten de zelfstandig ondernemers wel goed opletten bij het afsluiten van een pensioenverzekering, zodat zij niet een plotseling pensioengat van een aantal jaar oplopen. Wanneer er gekozen wordt om voor zichzelf te beginnen dan moet er dus rekening gehouden worden met de kosten voor de pensioenverzekering. Deze kosten worden echter vaak al snel over het hoofd gezien.

Pensioensparen

Pensioensparen is een rendabele manier van geld sparen, waarbij er als doel gesteld wordt dat er, wanneer de pensioenleeftijd bereikt is, extra geld bovenop het basispensioen beschikbaar is. Hierdoor zal er meer geld beschikbaar zijn wanneer het pensioen ingaat en zullen er ook een aantal fiscale voordelen zijn.

Het pensioensparen kan op twee manieren, een pensioenspaarverzekering en een pensioenspaarrekening. De pensioenspaarverzekering is een verzekering waarbij een gegarandeerde rente van gemiddeld 3% wordt gevangen. Daarbij kan eventueel een belegging gedaan worden. Echter wordt het resultaat van deze belegging niet gegarandeerd. Een pensioenspaarverzekering kan afgesloten worden als levensverzekering. Hierbij wordt maandelijks premie betaald, waarna er, zodra de pensioenleeftijd bereikt is, maandelijks een bedrag wordt uitgekeerd.

De pensioenspaarrekening is een rekening waarvan het totaalbedrag belegd wordt in beleggingsfondsen, waarvan de resultaten bepalend zijn voor de rente die uitgekeerd wordt over het bedrag. Hierdoor kan het zowel voordelig als nadelig zijn. Het voordeel is dat er een kans is dat er een mooie winst gepakt wordt met deze fondsen, waardoor de rente hoog zal zijn. Daartegenover staat dat er een groot risico aan vastzit, doordat er in slechte tijden verlies gedraaid kan worden. Hierdoor zal de rente negatief zijn. Het risico hiervan is echter laag, doordat een pensioenspaarrekening voor lange tijd afgesloten wordt, waardoor alle schommelingen vanzelf geëvenaard worden.

Aan het pensioensparen zitten een aantal fiscale voordelen. Allereerst is er het belastingvoordeel dat verkregen wordt wanneer er jaarlijks een bedrag gestort wordt op een pensioenrekening of –verzekering. Tot dit bedrag hoeft geen belasting betaald te worden. Over het resterende bedrag hoger dan de limiet dient uiteraard wel belasting betaald te worden. Daarnaast verschillen de fiscale voordelen tussen de verschillende banken en verzekeraars. Het beste kan hiernaar geïnformeerd worden, zodat de beste optie gekozen kan worden. Hierdoor kan er een groter fiscaal voordeel ontstaan, waardoor er, zodra de pensioenleeftijd bereikt is, dankzij het pensioensparen een mooi extra bedrag bovenop de AOW uitgekeerd kan worden.

Lijfrente

Wanneer er een lijfrenteverzekering afgesloten wordt zal er periodiek lijfrente ontvangen worden door de verzekerde. Hiervoor heeft de verzekerde eenmalig een geldbedrag betaald voor het ontvangen van de lijfrente of betaalt deze over een bepaalde periode in termijn een bepaald bedrag voordat de uitkering van de lijfrente in werking zal gaan.

De lijfrente wordt verkregen vanaf een datum welke vooraf is afgesproken tussen de verzekerde en de verzekeraar. Hierbij wordt ook afgesproken in hoeveel periodes de lijfrente uitgekeerd wordt en hoe hoog het bedrag hiervoor zal zijn. Door de eenmalige of periodieke premie te betalen wordt hierdoor langzaam budget opgebouwd om op een later moment uit te laten betalen. Hierbij kan er voor gekozen worden om de betaalde premie te laten beleggen bij beleggingsfondsen, waardoor er geprobeerd wordt van de betaalde premie een hoger bedrag te maken, zodat er, wanneer er uitgekeerd wordt, een groter bedrag uitgekeerd zal worden. Uiteraard is het uit te keren bedrag hierbij volkomen afhankelijk van de resultaten die zijn behaald door de beleggingen. Hierdoor zal het uit te keren bedrag lager uitvallen wanneer de resultaten van de beleggingen verlieslijdend geweest zijn.

lijfrente

De lijfrente wordt vaak gebruikt als aanvulling van het pensioen, waardoor er per maand een hoger bedrag beschikbaar is voor kosten en uitgaven. Door op lange termijn een bedrag op te bouwen zal dit, wanneer er afgesproken is dat er betaald wordt vanaf het moment dat de verzekerde recht heeft op het basis- en een aanvullend pensioen, bedrag bovenop de AOW en eventuele andere pensioenbedragen komen. Hierbij zal er dus ook maandelijks lijfrente uitgekeerd worden aan de verzekerde.

 

Lijfrente en lijfrentverzekering

Om lijfrente uitgekeerd te krijgen moet er een lijfrenteverzekering aangevraagd worden. De premie voor deze verzekering moet eenmalig of in termijnen betaald worden, zodat de verzekeraar het afgesproken moment kan beginnen met het uitkeren van geld. Een lijfrenteverzekering wordt door bijna alle verzekeraars aangeboden. Het is daarom ook goed om deze verschillende verzekeraars met elkaar te vergelijken, zodat de beste voorwaarden en prijzen gekozen kunnen worden. Hierdoor kan er een hoger bedrag opgebouwd worden voor een lagere premie bij sommige verzekeraars, terwijl anderen het precies andersom hebben. Het vergelijken van de verzekeraars is dus zeer rendabel.

Pensioen banksparen

Sinds een aantal jaar wordt er in Nederland het pensioen banksparen aangeboden. Dit houdt in dat het pensioentekort makkelijk aangevuld kan worden.

Banken en verzekeraars bieden het pensioen banksparen aan. Bij deze manier van sparen worden bedragen pas uitgekeerd wanneer de pensioenleeftijd bereikt is. Hierdoor wordt er van een fiscaal voordeel genoten. Dit voordeel bestaat niet bij het normaal sparen. Daarbij hoeft er bij het pensioen banksparen geen vermogensbelasting a 1,2% betaald te worden wanneer er sprake is van een bedrag hoger dan €20.785 (2011). Bij het banksparen zal er geen toegang zijn tot het bedrag totdat de pensioenleeftijd bereikt is.

 

Banksparen en pensioentekort

Wanneer er een pensioentekort ontstaan is kan kunnen premies afgetrokken worden van de inkomstenbelasting wanneer er gekozen is voor pensioen banksparen. De hoeveelheid hiervan hangt uiteraard af van de hoogte van het pensioentekort en de inkomstenbelasting. De combinatie van de aftrekking en het niet hoeven betalen van vermogensbelasting kan over een aantal jaren een paar duizend euro aan voordeel opleveren. Wanneer de pensioenleeftijd bereikt is zal het bedrag opgebouwd met pensioen banksparen uitgekeerd worden. Hierover moet wel inkomensbelasting betaald worden, waarvoor een hoog percentage gerekend kan worden. Deze inkomsten vallen in box 1, waarbij er tot 52% aan belasting betaald moet worden.

banksparen

 

Jaarruimte banksparen

Wanneer je kiest voor pensioen banksparen zul je de jaarruimte krijgen. Dit is een berekening waarbij wordt gekeken naar het bedrag opgebouwd aan pensioen in het afgelopen jaar en de hoogte van het inkomen. Voor een berekening van de jaarruimte in 2011 zijn dus de gegevens van 2010 nodig. De jaarruimte kan eenvoudig op www.belastingdienst.nl berekend worden. Zij hebben een speciale tool ontwikkeld welke helpt bij het berekenen van de jaarruimte van het pensioen banksparen.

De jaarruimte kan ook ingehaald worden, wanneer deze niet langer dan zes jaar geleden gebeurd is. Er kan in 2011 dus genoten worden van een jaarruimte in 2005 wanneer dat in 2006 niet gedaan is. Dit wordt de inhaalregeling genoemd. Wanneer er pensioen banksparen wordt toegepast zullen deelnemers hieraan over deze regeling kunnen beschikken.

Werkgeverspensioen

Als je bij een werkgever in Nederland werkt dan bouw je meestal naast je AOW ook nog eens pensioen op bij de werkgever. Dit het in Nederlandse termen een werkgeverspensioen. De meeste werkgevers bieden namelijk ook een pensioen aan, aan hun medewerkers. Dit pensioen is een aanvullend pensioen op het AOW. Onder het werkgeverspensioen vallen een aantal belangrijke termen. Deze termen komt u vooral tegen in onze artikelen over pensioen. Het is daarom raadzaam dat u wel goed begrijpt wat zo’n pensioenterm inhoudt. Op deze pagina proberen wij u in een paar regels te informeren over de pensioentermen met betrekking tot het werkgeverspensioen. Wilt u meer weten over een bepaalde term dan kunt u bij de desbetreffende term verder klikken.

 

Pensioenoverzicht

Met het pensioenoverzicht weet u precies welk pensioen u zult ontvangen. In een oogopslag ziet u dan welke pensioenen u allemaal heeft opgebouwd bij uw werkgever. Meestal ontvangt u dit overzicht 1x per jaar. Uw pensioenoverzicht is niet hetzelfde als het pensioenregister. Daar staan alleen in algemene termen uw werkgeverspensioen genoteerd.

 

Pensioenpremie

Elke maand gaat er automatisch van uw brutosalaris de pensioenpremie af. Deze premie betaald u voor de opbouw van uw pensioen. Dit kan zijn voor zowel het overheidspensioen, de AOW alsmede uw werkgeverspensioen. Dit staat uiteraard uitgesplitst op uw loonstrook. Wilt u meer weten over de pensioenpremie? Wij vertellen het u graag verder!

werkgeverspensioen

 

Pensioenopbouw

Elke maand bouwt u pensioen op. Dit komt doordat u pensioenpremie betaald. Het is verstandig dit grondig te controleren of u voldoende pensioen opbouwt. Als u namelijk met pensioen gaat moet u wel voldoende pensioen hebben opgebouwd. Uw pensioenopbouw is dus vrij belangrijk

 

Werkgeverspensioen afkopen

Als u veel gewisseld bent van werkgever dan kan het zijn dat u bij verschillende pensioenuitvoerders een pensioen heeft opgebouwd. Hierdoor heeft u vele kleine pensioenen. Het kan voorkomen dat de pensioenuitvoerder besluit om dit pensioen af te kopen. Men wil dit pensioen afkopen omdat het bedrag dan zo klein is dat het voordeliger is om dat in een keer uit te keren aan de pensioengerechtigde.

 

Pensioenregeling

Het is belangrijk om bij elke werkgever na te gaan of u wel een goede pensioenregeling heeft. Zonder pensioen regeling bouwt u namelijk geen pensioen op. Zorg er dus voor dat u in gesprek gaat met uw werkgever of zijn of haar pensioenregeling.

 

Pensioenregeling

Er zijn in Nederland verschillende soorten pensioenregelingen. De meest voorkomende pensioenregeling is de uitkeringsovereenkomst en de premieovereenkomst. Onder deze overeenkomsten vallen weer een andere pensioenregeling. Deze pensioenregeling is bij de meeste mensen wel bekend. Dat komt doordat de meeste Nederlanders ook zo’n overeenkomst hebben afgesloten bij hun werkgever.

 

Pensioenregeling: de uitkeringsovereenkomst

De uitkeringsovereenkomst kun je verdelen in:

  • eindloonregeling – Met deze pensioenregeling hangt het pensioen af van het aantal jaren dat je in dienst bent geweest en het salaris dat je het laatst verdiende;
  • middelloonregeling – Met deze pensioenregeling hangt het pensioen af van het aantal jaren dat je in dienst bent geweest en hoe hoog je salaris was in deze periode. Het verschil met de eindloonregeling is dat je pensioen niet gebaseerd is op het laatst verdiende salaris. Je pensioen is afhankelijk van het gemiddelde salaris dat je tijdens je loopbaan hebt verdiend.

 

Pensioenregeling: de premieovereenkomst

Bij de pensioenregeling: premieovereenkomst weet je welk bedrag door je werkgever aan de pensioenuitvoerder wordt afgedragen. Omdat er meestal wordt belegd met het beschikbare geld, is de opbrengst niet altijd zeker. Het gaat hier over de beschikbare premieregeling.

pensioenregeling

Pensioenregeling: andere overeenkomsten

Naast de premieovereenkomst en de uitkeringsovereenkomst is er ook nog de kapitaalovereenkomst. Deze regeling komt echter niet zoveel voor. Bij een kapitaalovereenkomst staat de hoogte van het kapitaal bij pensioendatum vast. Het bedrag kan met een winstuitkering verhoogd worden. Ook heb je nog de combinatieregelingen. Deze regelingen zijn een mix van twee soorten pensioenregelingen.

 

Weet wat voor pensioenregeling je hebt

Het is belangrijk dat je nagaat wat voor pensioenregeling je hebt. Wil je precies weten hoe je regeling in elkaar zit, kijk dan op je pensioenoverzicht  of vraag dan bij je pensioenuitvoerder of je werkgever om uitleg. Je kunt het pensioenreglement opvragen of de zogenaamde populaire versie (korte versie) hiervan. Hierin staat precies beschreven wat je rechten en plichten zijn met betrekking tot je pensioen.

 

Ga na of je straks voldoende inkomen overhoudt om van te leven

Veel mensen schatten hun inkomen na hun pensionering te hoog in. Veel mensen denken ongeveer 80 procent* van hun laatstverdiende salaris over te houden. Dat klopt vaak niet. Het is vaak minder dan 80 procent. Bij de opbouw van je pensioen wordt vaak uitgegaan van het gemiddelde van je salaris (middelloonregeling) bij pensionering. Als je parttime hebt gewerkt of minder dan 40 jaar hebt gewerkt kan je pensioen lager uitvallen dan 70 procent van je laatstverdiende salaris. Het is daarom van essentieel belang om uw pensioen met regelmaat na te lopen of dit nog voldoende is voor straks om van te leven. Gelukkig zijn er in de huidige markt en partijen die u hiermee van dienst kunnen zijn. Een van deze partijen is Brand New Day. Deze partij biedt, geheel vrijblijvend, een gratis pensioencheck. Hiermee kunt u eenvoudig te weten komen of u voldoende heeft opgebouwd. Wilt u ook een gratis check aanvragen? Brand New Day!

Pensioen afkopen

Wanneer er meer tijd aan een klein pensioen besteed wordt dan nodig is, en het hierdoor onrendabel maakt, kan men kiezen voor pensioen afkopen. Pensioen afkopen alleen gebeuren wanneer het duurder is voor de pensioenuitvoerder qua administratie dan dat het hen opbrengt.

Wanneer er overgestapt wordt naar een andere werkgever dan zal er een pensioenbreuk zijn. Hierbij moet het pensioen namelijk over gesloten worden naar een andere pensioenuitvoerder, maar soms zitten er hier hogere kosten aan dan dat er verkregen wordt. Hierom kan een klein pensioen afgekocht worden. Een klein pensioen is een pensioen dat maar in een zeer korte tijd opgebouwd.

Sinds 2007 mogen pensioenuitvoerders pensioen afkopen. Dit betekent niet dat alle pensioenen hiermee afgekocht kunnen worden. Alleen wanneer er een maximaal bedrag van €427,69 (in 2011) per jaar wordt opgebouwd dan zal de pensioenuitvoerder hier voor kiezen. De pensioenuitvoerder hoeft hier geen toestemming voor te vragen aan de rechthebbende van het pensioen, wanneer het pensioen opgebouwd is na 2007. Wanneer het vóór 2007 opgebouwd is mag er bezwaar aangetekend worden, waarbij de pensioenuitvoerder verplicht is het bezwaar te honoreren.

pensioen afkopen

 

Pensioen afkopen zonder toestemming

Wanneer de pensioenuitvoerder niet zonder toestemming het klein pensioen kan afkopen zullen zij toestemming moeten vragen. Echter zitten hier wel voorwaarden aan. Zo moet er toestemming gevraagd worden wanneer er al geld uitgekeerd wordt. Wanneer het bedrag bij start van de uitkering boven de minimum afkoopgrens valt en binnen twee jaar er onder valt dan moet er toestemming gevraagd worden aan de rechthebbende. Daarentegen hoeft de pensioenuitvoerder geen toestemming te vragen wanneer de administratieve lasten voor de uitvoerder hoger zijn dan het bedrag dat zij verkrijgen van het pensioen. Deze lasten worden gemaakt door het regelmatig op de hoogte houden van de rechthebbende door middel van een pensioenoverzicht, het beantwoorden van vragen en het controleren van bedragen van pensioen afkopen.

Als de pensioenuitvoerder besluit tot pensioen afkopen dan moeten hierbij drie voorwaarden gehonoreerd worden. Allereerst moet het pensioen per jaar lager zijn dan €427,29 (2011) of €400 hier voor. Pensioen afkopen mag daarnaast alleen wanneer er al twee jaar een bedrag uitgekeerd wordt uit het pensioenfonds. Ook moet de pensioenuitvoerder de rechthebbende binnen een half jaar op de hoogte stellen van de afkoop en deze afkoop ook uitvoeren in een half jaar.

Pensioen afkopen kan voor de rechthebbende ook kosten met zich meebrengen, doordat er belasting betaald moet worden over de afkoopsom. Gemiddeld gaat 40% van de afkoopsom van pensioen afkopen op aan belasting.

Pensioenopbouw

De pensioenopbouw is de manier waarop het pensioen opgebouwd wordt voordat het uitgekeerd zal worden. Het pensioenopbouw wordt opgebouwd door middel van het afstaan van premie voor een pensioen wanneer iemand werkzaam is of door het afstaan van premie tijdens een uitkering.

 

Pensioenopbouw via het eindloonsysteem

Een pensioenopbouw kan op verschillende manieren tot stand komen. Allereerst is er het eindloonsysteem. Deze vorm van pensioenopbouw houdt in dat er een pensioenuitkering gebaseerd op het laatst verdiende salaris wordt gehanteerd. Hierbij wordt het salaris van het laatste jaar dat er gewerkt is genomen. Een andere vorm is het middelloonsysteem, wat het middelloon hanteert. Het middelloon is het loon dat over een bepaalde periode verdiend is. Vaak wordt hier als periode de gehele loopbaan gehanteerd. Een beschikbaar premiesysteem houdt in dat de hoogte van het pensioen afhankelijk is van de ingelegde premie. Hieruit wordt dan maandelijks een bedrag uitgekeerd. Hier wordt dus niet naar het verdiende loon gekeken. Daarnaast is er ook nog een combinatie van deze drie systemen, waarbij zowel met opgebouwde premie een bedrag uitgekeerd wordt als het hanteren van het eind- of minimumloon.

pensioenopbouw

 

Welke pensioenopbouw is het gunstigste voor de werknemer?

Het gunstigst voor de werknemer is het eindloonsysteem, doordat er op het einde van de loopbaan het meest verdiend wordt. Hiervan afhankelijk wordt de uitkering berekend, waardoor er dus maandelijks hoge bedragen uitgekeerd worden aan de werknemer. Gunstig voor de werkgever en pensioenuitvoerder is het middelloonsysteem, doordat er een gemiddelde wordt genomen over de hele loopbaan, waardoor het bedrag veel lager uitvalt dan bij het eindloonsysteem, doordat er over de gehele loopbaan gemiddeld een stuk minder verdiend is per maand.

De pensioenopbouw wordt door de werknemer zelf gedaan, waarbij er per jaar maximaal ongeveer 2% aan opbouwpercentage geldt. Bij een middelloonregeling is dit iets hoger, namelijk 2,25%. Per jaar zal een werknemer dus 2% aan pensioen opbouwen, waardoor er na bijvoorbeeld 30 jaar al 60% opgebouwd is. Wanneer er per jaar meer dan het maximale opbouwpercentage opgebouwd wordt moet er over dit percentage belasting betaald worden. Het andere opbouwpercentage is dus volledig belastingvrij.