Pensioenpremie

De pensioenpremie is het bedrag dat maandelijks wordt afgegeven om hiermee een pensioen op te bouwen in de toekomst. Hierbij hangt de hoogte van deze premie af van het gewenste pensioen en de risico’s van het pensioenfonds. De pensioenpremie wordt betaald door de werkgever en werknemer. Ieder neemt hierbij de  helft van dit bedrag op zich. In Nederland ligt, op dit moment, de pensioenpremie rond de 15% van het maandelijkse loon wat er verdient wordt.

 

Waarvoor betaal je pensioenpremie?

De pensioenpremie helpt om geld apart te zetten zodat er, wanneer de pensioenleeftijd bereikt is, een appeltje voor de dorst is. Daarnaast heeft de pensioenpremie ook een groot fiscaal voordeel, doordat het ingelegde bedrag voor een groot deel aftrekbaar is. Dit valt in box 1. Wanneer er over gegaan wordt tot het uitkeren van het opgebouwde pensioen zal er wel belasting betaald worden over het uitgekeerde bedrag.

pensioenpremie

 

Hoe wordt de pensioenpremie berekend?

De premie wordt berekend bepaald door het maandelijkse salaris en het pensioen bij de pensioenuitvoerder. Het maandelijkse salaris wordt namelijk gehanteerd voor het percentage dat hiervan genomen wordt, dat 15% is. Daarbij zijn er verschillende soorten pensioenen die opgebouwd kunnen worden bij de pensioenuitvoerders, waarbij sommige een beter rendement hebben doordat het risico hiervan hoger is dan anderen. Hierdoor wordt ook de premie berekend.

 

Wat als ik geen pensioenpremie wil betalen?

Iedereen in Nederland die werkt betaald sowieso pensioenpremie voor het overheidspensioen. Daar is geen ontkomen aan. Er wordt op dit moment betaald aan de mensen die op dit moment met pensioen zijn. Onze kinderen betalen dan weer onze pensioenpremies. Er zijn wel mogelijkheden om niet deel te nemen aan het werkgeverspensioen. Of dit kan hangt volledig af van de werkgever. Het aanvullende pensioen kan je geheel zelf bepalen.

Pensioenoverzicht

Het pensioenoverzicht is een overzicht waarbij in één oogopslag gezien kan worden wat er aan pensioen is opgebouwd. Dit overzicht wordt opgesteld door de pensioenuitvoerder en dient verstrekt te worden aan een deelnemer van het pensioen. Het is in Nederland wettelijk opgesteld dat er een pensioenoverzicht verstrekt moet worden door de pensioenuitvoerder.

Het pensioenoverzicht wordt elk jaar ontvangen door de werknemers en wordt gegeven door de werkgever waarbij dit pensioen wordt opgebouwd middels een pensioenfonds. Daarnaast worden de deelnemers van een pensioen opgebouwd bij een vorige werkgever eens in de 5 jaar op de hoogte gesteld van het pensioenoverzicht. Het pensioenoverzicht is verplicht gemaakt om de werknemers en deelnemers van een pensioen meer duidelijkheid en informatie over hun pensioen te geven. In het pensioenoverzicht moet daarom aangegeven worden wat er tot dan toe aan pensioen is opgebouwd en wat er de komende tijd opgebouwd gaat worden. Hierdoor kunnen de bedragen makkelijker berekend worden en zullen er geen onaangename verrassingen zijn voor de werknemers en deelnemers aan een pensioen.

pensioenoverzicht

 

Apart pensioenoverzicht voor alle opgebouwde pensioenen

Voor alle opgebouwde pensioenen zal een apart pensioenoverzicht verstrekt worden. Het arbeidsongeschiktheidspensioen, nabestaandenpensioen en ouderdomspensioen zullen dus allen op een apart overzicht staan, waardoor deze makkelijk bij elkaar opgeteld kunnen worden en er eenvoudig gezien kan worden wat er tot dan tot aan pensioen is opgebouwd.

Wanneer er tijdens een uitkering een pensioen opgebouwd wordt zal er door de pensioenuitvoerder ook jaarlijks een pensioenoverzicht verstrekt moeten worden, waardoor de uitkeringsontvanger kan zijn wat voor pensioen er tijdens en vóór de uitkering opgebouwd is en wordt opgebouwd.

 

Online pensioenregister

Sinds januari 2011 is er in Nederland een online pensioenregister, waardoor er online bekeken kan worden wat er aan pensioen opgebouwd is en wordt. Het pensioenoverzicht is, doordat de Sociale Verzekeringsbank en de pensioenuitvoerders gegevens leveren aan het registeren, hierbij eenvoudig te bekijken. De gegevens die geleverd worden uiteraard wel goed beschermd. Het online pensioenoverzicht is daarom alleen te bereiken wanneer de deelnemer aan het pensioen of de werknemer met een DigiD inlogt bij het pensioenregister, zodat er niet zomaar informatie van anderen bekeken kan worden en eigen informatie goed beschermd is. Indien er nog geen beschikking over een DigiD-inlogcode en –wachtwoord is kunnen deze aangevraagd worden via internet op www.digid.nl. DigiD is een initiatief van de overheid waarbij de inlogcode en het wachtwoord voor meerdere persoonlijk doeleinden gebruikt kan worden, zoals het bekijken van het pensioenoverzicht, maar ook het aanvragen van uitkeringen, toeslagen en het inschrijven voor een opleiding.

Overheidspensioen: de AOW

De Algemene Ouderdomswet (AOW) zorgt voor de regeling van het verplichte, collectieve ouderdomspensioen in Nederland. Deze wet dient als basis voor de ouderdomspensioenen in Nederland. In Nederland zijn alle werknemers verzekerd voor een aantal volksverzekeringen. De AOW is een van de belangrijkste volksverzekeringen in Nederland. Voor de AOW worden premies betaald door middel van inkomstenbelasting. Elke maand wordt er dus van je loonstrookje een bedrag betaald aan loonheffing. Een gedeelte van deze loonheffing wordt gebruikt om het overheidspensioen te bekostigen. De AOW wordt uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank (AOW) aan de mensen die hiervoor in aanmerking komen. Deze mensen hebben dan de pensioengerechtigde leeftijd in Nederland bereikt.

 

AOW: hoe kom ik ervoor in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor het overheidspensioen moet er als eerste de minimale leeftijd van 65 jaar bereikt zijn. Althans dat is op dit moment nog zo. In de nabije toekomst zal de pensioenleeftijd na alle waarschijnlijkheid met stappen verhoogd worden. Van 65 naar 66 en daarna misschien wel naar 67. In de toekomst zal de pensioenleeftijd gekoppeld gaan worden aan de gemiddelde levensverwachting. Omdat de algemene verwachting is dat mensen ouder worden, dan zal de pensioenleeftijd ook omhoog gaan.

Daarnaast moet de pensioengerechtigde een groot deel van zijn werkbare leeftijd in Nederland werkzaam en woonachtig zijn geweest. Hierbij wordt het overheidspensioen berekend in percentages van 2%, waarbij er elk jaar waarin een persoon in Nederland werkzaam is geweest tussen zijn vijftiende en vijfenzestigste levensjaar 2% opgeteld wordt. Wanneer iemand woonachtig of werkzaam is in het buitenland wordt er tijdens die periode geen pensioen opgebouwd. Het kan dus voorkomen dat de pensioengerechtigde een pensioengat heeft. Een tekort in zijn toekomstig pensioen.De premie voor de AOW wordt betaald door belastingplichtige die nog werkzaam zijn. Er gaat van de inkomsten, welke vallen in de eerste twee schijven van box 1 ongeveer 17,9% aan belasting ingenomen welke gebruikt wordt voor de volksverzekeringen en dus de AOW. Dit wordt het omslagstelsel genoemd.

AOW

 

AOW: hoe meld ik mij aan?

Het aanvragen van het overheidspensioen is zeer eenvoudig. Wanneer iemand bij de gemeente ingeschreven staat dan zal deze, zes maanden voordat deze de pensioenleeftijd bereikt, een brief ontvangen met daarin een aanvraagformulier voor het overheidspensioen. In de toekomst zal er ook via internet een aanvraagformulier voor de AOW beschikbaar zijn, zodat dit eenvoudiger gedaan kan worden.

 

Hoeveel AOW zal ik ontvangen?

De hoogte van het overheidspensioen hangt van een aantal factoren af. Allereerst is het eerdere  inkomen een factor. Daarnaast is de situatie van de aanvragende van belang. Wanneer deze alleenstaand is zal de AOW-uitkering 70% van het huidige minimumloon zijn. Een alleenstaande ouder met een minderjarig kind krijgt 90% van het minimumloon. Wanneer iemand getrouwd is zal deze 50% van het minimumloon ontvangen. De andere partner ontvangt, wanneer deze ook de pensioenleeftijd bereikt heeft, ook 50% van het minimumloon aan AOW, waardoor er als echtpaar maandelijks het minimumloon verkregen wordt. Wanneer de partner werkloos is en nog niet de pensioenleeftijd bereikt heeft zal de AOW voor deze persoon 100% van het minimumloon krijgen in plaats van 50%. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van de partnertoeslag van de AOW. Deze toeslag wordt overigens wel in 2015 afgeschaft.

Algemene pensioen informatie

Bij de term pensioen denkt iedereen gelijk aan de diverse verschillende pensioenvormen. Met name de drie pensioenpijlers te weten AOW, werkgeverspensioen of een aanvullend pensioen zoals bijvoorbeeld banksparen of lijfrente. Het begrip is eigenlijk veel breder en groter en bevat veel meer belangrijkere eigenschappen en pensioentermen. Op deze pagina vindt u een verkort overzicht van diverse pensioentermen. Termen die u op deze website met grote regelmaat voorbij ziet komen in de diverse artikelen. Het is daarom belangrijk dat u wel een goed beeld hiervan hebt. Heeft u dit niet dan kan het voorkomen dat u wat belangrijke informatie mist of niet begrijpt. Wilt u meer weten over een specifieke pensioenterm dan kunt per pensioenterm nog verder kijken. Er staan namelijk bij elke pensioenterm een link aangegeven naar verdiepte informatie.

 

Pensioen: wat is dat?

Veel mensen weten niet wat pensioen nou precies is. Het is een verzamelnaam van diverse verschillende soorten uitkeringen voor wanneer u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Dit bestaat voornamelijk uit 3 pijlers. AOW of overheidspensioen is pijler 1. Pijler 2 bestaat uit het werkgeverspensioen en pijler 3 bestaat uit pensioen wat u aanvullend zelf op kunt bouwen zoals bijvoorbeeld lijfrente of banksparen. Wilt u meer weten over pensioen. Wij leggen het u graag uit.

 

Pensioen berekenen

Het berekenen van het pensioen is niet eenvoudig. Er zijn meerdere factoren waar u rekening mee moeten houden . Gaat u uw pensioen berekenen en maakt u gebruik van verkeerde getallen dan kan dit in de toekomst desastreuze gevolgen hebben. Gelukkig zijn er tegenwoordig vele mogelijkheden die u helpen uw uitkering voor later correct te berekenen. Zo weet u of u voldoende geld gespaard heeft in het verleden voor als u met pensioen gaat.

pensioen

 

Pensioengat

Een pensioengat is een heel belangrijke term in de wereld van pensioen. Als u namelijk een pensioengat heeft dan heeft u op uw pensioendatum te weinig geld om van uw oude dag te genieten. Er zijn meerdere oorzaken van een pensioengat. Er zijn gelukkig ook een aantal oplossingen om een pensioengat te voorkomen. Het is belangrijk dat u, zodra u een pensioengat ontdekt hier gelijk actie op onderneemt. Des te langer u wacht met het ondernemen van actie, des te moeilijk en duurder het gaat worden om het gat te dichten.

 

Pensioenregister

In het pensioenregister staan alle pensioenen geregistreerd in Nederland.Dit begint vaak al met het overheidspensioen. U kunt in het pensioenregister eenvoudig zien welk bedrag aan AOW u al heeft opgebouwd. Daarnaast biedt het pensioenregister u inzicht in andere pensioen die minder zichtbaar zijn. Bijvoorbeeld het pensioen van uw werkgever. Deze zal, in meeste gevallen, ook opgenomen zijn in het pensioenregister. Pensioenfondsen kunt u in ieder geval al vinden.

 

Vergeten pensioen

Het is heel vervelend als u niet meer weet welk bedrag voor later u heeft opgebouwd in het verleden.Zeker als u heel veel jaar ergens heeft gewerkt en elke maand netjes de pensioenpremie heeft betaald. Ook al heeft u er kort gewerkt, bij elk loonstrookje wordt bij de meeste mensen de pensioenlasten gewoon in rekening gebracht. Meestal omdat ze verplicht waren mee te doen in een pensioenfonds of verzekeraar. Er zijn gelukkig tegenwoordig diverse mogelijkheden in Nederland  om achter een vergeten pensioen te komen.

Vergeten pensioen

Veel Nederlanders hebben een vergeten pensioen. Dit is een pensioen waarvan men niet meer weet dat zij deze nog hebben lopen. Dit kan tot in de duizenden euro’s kunnen oplopen aan verloren pensioen. Doordat Nederlandse werknemers recht hebben op een aanvullend pensioen en deze niet altijd vermeld worden kan het dus voorkomen dat deze worden vergeten. Doordat pensioen niet automatisch wordt uitgekeerd kan het voorkomen dat er nooit iets wordt vernomen van dit pensioen. Door op zoek te gaan naar een vergeten pensioen kan er maandelijks een extra bedrag verkregen worden. Er zijn gelukkig in Nederland een aantal mogelijkheden om achter een vergeten pensioen te komen. Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet.

 

Vergeten pensioen bij een pensioenuitvoerder

Pensioenuitvoerders gaan over het pensioen. De pensioenuitvoerder waarvan gebruik is gemaakt via de werkgever zal dus een vergeten pensioen kunnen hebben welke een ander toebehoort. Wanneer er gezocht wordt naar een vergeten pensioen moet er dus altijd navraag gedaan worden bij de betreffende pensioenuitvoerder. Indien er geen contactgegevens van deze uitvoerder gevonden kunnen worden kunnen deze opgevraagd worden bij de oud-werkgever. Daarnaast kan het ook voorkomen dat er een vergeten pensioen is bij een baan die maar korte tijd vervuld is. Ook hierbij moet dus gezocht worden naar vergeten pensioenen. Het is hierbij van belang dat u uw administratie goed doorloopt op eventuele afschriften en loonstrookjes. Heeft u dit niet meer dan kunt het ook altijd nog opvragen bij de werkgever. Deze houden in meeste gevallen een goed overzicht bij van pensioenuitvoerders.

vergeten pensioen

Let op: De informatie op deze pagina is oud, meer weten over vergeten pensioenen anno 2017?

 

Vergeten pensioen: Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VVB)

Een verloren pensioen vinden kan moeilijk zijn. Gelukkig is er een helpdesk welke kan helpen bij het vinden van deze verloren pensioenen. Deze helpdesk is de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VVB) en gaat over de pensioenen van bijna 5 miljoen Nederlanders. Uiteraard kost het ook voor hen tijd om deze pensioenen te vinden en soms kan het voorkomen dat zij helemaal niets kunnen vinden. Toch kunnen zij u helpen met het contact opnemen van een pensioenuitvoerder. De VVB is te bereiken op 070-3117373. Zij zullen in de meeste gevallen veel hulp kunnen bieden. Zij doorzoeken alle pensioenfondsen die zijn aangesloten bij de vereniging. Bijna alle pensioenfondsen vallen hier wel onder.

Wanneer er een vergeten pensioen gevonden is moet er uiteraard bewezen worden dat de rechthebbende hier ook echt recht op heeft. Wanneer er bij de VVB een vergeten pensioen gevonden is hoeft dit niet apart bewezen te worden. Wanneer er een vergeten pensioen gevonden is dat buiten de VVB valt dan moet er bewijs geleverd worden door de oud-werkgever. Deze heeft dit in de administratie staan, waardoor het bewijs makkelijk opgevraagd kan worden.

 

Vergeten pensioen: het pensioenregister

In januari 2011 is de overheid een initiatief gestart met behulp van de pensioenuitvoerders en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit heet het pensioenregister. De pensioenuitvoerders en de SVB leveren gegevens en informatie aan dit register, waardoor er makkelijk een pensioenoverzicht opgesteld kan worden welke makkelijk op het pensioenregister bekeken kan worden. Hierdoor is de kans kleiner dat er vergeten pensioenen zullen zijn.

Let op: De informatie op deze pagina is oud, check vergeten pensioenen via een handige website.

Pensioenregister

Sinds 6 januari 2011 heeft Nederland het pensioenregister. In dit registeren kan er, doordat de pensioenverzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gegevens aan dit register leveren, makkelijk een pensioenoverzicht bekeken worden.

Het pensioenoverzicht geeft alle informatie weer over de AOW en het opgebouwde pensioen voor Nederlanders. Elke Nederlander die pensioen opbouwt kan zijn gegevens opvragen in het pensioenregister. U ziet alle pensioenen: van AOW tot het werkgeverspensioen. Later kan dit eventueel uitgebreid worden met pensioen wat u zelf opbouwt in uw box 3 of uw woning. Hierover is alleen nog geen duidelijkheid. De verwachting is dat dit ook niet voor 2015 komt.

pensioenregister

Met het pensioenregister komt er een einde aan onduidelijkheid

Doordat er in Nederland al geruime tijd bij veel Nederlanders onduidelijkheid was over het opgebouwde pensioen en de voorwaarden hiervan is er door de overheid gekozen om een nationaal pensioenregister op te richten. Door de informatie in begrijpelijke taal weergegeven wordt in het pensioenregister zal er voor veel Nederlanders meer duidelijkheid ontstaan omtrent het pensioen.

Het opbouwen van een pensioen wordt in Nederland gedaan door een werknemer. Deze dient daarom ook alles omtrent het pensioen te regelen. Veel Nederlanders denken echter dat alles geregeld wordt door hun werkgever, waardoor er verwarring ontstaat. Het pensioenregister is er daarom ook op gericht eventuele gebreken of gaten in het pensioen beter te laten opvallen, doordat de Nederlander nu makkelijker over deze informatie kan beschikken.

Voorafgaand aan het oprichten van het pensioenregister is er allereerst besloten dat de pensioenverzekeraars en de SVB gegevens van pensioenopbouwers mogen delen met het register. In de Nederlandse grondwet staat dat privégegevens van inwoners niet zonder toestemming gedeeld mogen worden met instanties. Doordat de overheid toestemming heeft gegeven tot het delen van deze gegevens mogen de pensioenverzekeraars en de SVB dit sinds begin 2010 wel.

 

Uw pensioenoverzicht

Om het pensioenoverzicht bij het pensioenregister te kunnen inkijken moet er over een DigiD-inlogcode en –wachtwoord beschikt worden. Dit is een wettelijk account dat voor een inwoner van Nederland aangevraagd kan worden. Hierdoor kunnen er online makkelijker dingen geregeld worden omtrent het pensioen en bijvoorbeeld uitkeringen.

pensioenregister

Wanneer de gegevens van DigiD in handen zijn moet de website www.mijnpensioenoverzicht.nl bezocht worden. Hier kan er ingelogd worden met DigiD en zullen de gegevens van de betreffende persoon opgezocht worden, waardoor deze de gegevens makkelijker in kan kijken. De website is vrij eenvoudig ingericht om de bezoeker het zo eenvoudig mogelijk te maken. In één oogopslag wordt duidelijk welk pensioen er op dit moment is opgebouwd.

 

Pensioen berekenen

Het berekenen van een pensioen is niet eenvoudig. Veel mensen weten eigenlijk niet hoe zet hun eigen pensioen moeten berekenen. Het niet kunnen berekenen van je pensioen kan gevolgen hebben. Je kan zonder dat je het zelf weet een pensioengat hebben. Gelukkig zijn er tegenwoordig veel hulpmiddelen om je eigen pensioen te berekenen. De meest simpele manier voor pensioen berekenen is door alle pensioenvoorzieningen bij elkaar op te tellen. Met pensioen berekenen krijg je dus een zekerheid over welk bedrag je later krijgt wanneer je de pensioenleeftijd hebt bereikt.

 

Pensioen berekenen: stap 1 – AOW

Het pensioen bestaat uit een aantal delen, waarvan de AOW de basis is. De AOW is voor iedereen wettelijk verplicht en wordt bepaald door de situatie van de werkende. Wanneer deze alleenstaand is wordt er 70% van het minimumloon per maand uitgekeerd. Alleenstaand en ouder van een minderjarig kind geeft 90% van het minimumloon. Gehuwd geeft 50% van het minimumloon. Wanneer de andere partner in het huwelijk werkloos is, maar nog niet de pensioenleeftijd bereikt heeft zal dit 100% zijn. Bent u langer dan 10 jaar in het buitenland woonachtig en werkzaam geweest dan zal er op de AOW gekort worden. U ontvangt dan naar ratio minder. Immers u heeft in die jaren ook geen premie betaald.

pensioen berekenen

 

Pensioen berekenen: stap 2 – werkgeverspensioen

Bovenop de AOW komt het pensioen dat door de jaren heen bij de (verschillende) werkgever(s) is opgebouwd. Doordat de werkgever en –nemer elke maand premie hiervoor betalen word er pensioen opgebouwd voor de werknemer. Dit pensioen zit veelal in een pensioenfonds en daarbij kan er gekozen worden of dit bedrag gebruikt wordt voor beleggingen. Wanneer het pensioen berekend moet worden zal dit pensioen ook meetellen. Het is ook mogelijk dat de werkgever geen gebruik heeft gemaakt van een pensioenfonds. Dit is namelijk niet verplicht. In dit geval is de pensioenverplichting ondergebracht bij een verzekeraar. Deze verzekeraar zal voor u elk jaar het pensioen berekenen en aan u mededelen.

 

Pensioen berekenen: stap 3 – aanvullend pensioen

Naast de AOW en het werkgeverspensioen is er ook nog de laatste pijler. Het aanvullend pensioen dat opgebouwd wordt door banksparen, beleggen of lijfrente. Dit aanvullend pensioen geeft een maandelijks een extra uitkering voor het pensioen, zodat er maandelijks meer geld beschikbaar is. Niet iedereen heeft een aanvullend pensioen. U moet er wel voor gekozen hebben en hiervoor ook telkens premie betaald hebben. Voor veel mensen geeft het aanvullende pensioen de mogelijkheid om extraatjes te doen zoals uit eten of vakantie. Alhoewel een aanvullend pensioen, zoals de naam het al aangeeft, aanvullend is, is het wel heel belangrijk dat u uw aanvullend pensioen zo goed mogelijk beheert. Hoe hoger kapitaal u daarmee opbouwt, des te meer leuke dingen u kunt doen. Een partij die u hiermee kan helpen is Brand New Day. Zij zijn gespecialiseerd in het berekenen van pensioen en om dit op de juiste manier te investeren. Vraag een gratis vergelijking aan. Dan kunt u later er langer van genieten.

 

Pensioenregister: eenvoudig je pensioen opzoeken

Al het opgebouwde pensioen is sinds januari 2011 makkelijk te overzien in het pensioenregister, waardoor het zeer makkelijk is geworden om het pensioen te berekenen. Aan dit register worden gegevens doorgegeven door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de pensioenuitvoerders, zodat alle pensioenen hierin te vinden zijn. Pensioen berekenen is hierdoor zeer gemakkelijk geworden, doordat alle bedragen van de opgebouwde pensioenen in een pensioenoverzicht staan. Het pensioenregister is online te vinden en hierbij moet ingelogd worden met een DigiD-inlogcode en- wachtwoord, welke officiële en wettelijke eigendommen zijn van eenieder. DigiD kan makkelijk via internet aangevraagd te worden waarna het account geverifieerd moet worden met een code die via de post gestuurd wordt naar de aanvragende.

Pensioen berekenen is dankzij het pensioenregister een stuk eenvoudiger geworden. Vroeger moesten namelijk alle pensioenoverzichten aangevraagd worden, waarna er pas een bedrag duidelijk werd.

Pensioengat

Wanneer er geen volledig pensioen opgebouwd wordt ontstaat er een pensioengat. Dit is simpelweg een gat in het pensioen, waarbij een tijd geen pensioen opgebouwd is.

Dit kan hele vervelende gevolgen hebben voor iemand die met zijn 65ste, 66ste of 67ste met pensioen wilt gaan. Misschien moet het “met pensioen gaan” dan nog wel uitgesteld worden voor een aantal jaren omdat er te weinig is opgebouwd in de voorgaande jaren. Het pensioengat kan op een aantal manieren ontstaan.

 

Hoe ontstaat een pensioengat?

Allereerst is er een onvolledig AOW dat de oorzaak kan zijn. Dit houdt in dat er over een bepaalde periode geen AOW opgebouwd is, doordat er niet gewerkt is in deze periode. Dit betekent dat er een tekort aan dienstjaren is. Dit zijn jaren waarin weinig tot niet gewerkt is. Of doordat iemand voor een aantal jaren naar het buitenland is geweest. Als je meer dan 10 jaar in het buitenland hebt gewerkt heb je geen recht op pensioen voor die 10 jaar in Nederland.

 

Geen pensioenregeling werkgever

Wanneer een werkgever geen pensioenregeling heeft voor de werknemers dan zal er bij deze werknemers ook een gat ontstaan. Dit is uiteraard te voorkomen, door alleen aan het werk te gaan voor een werkgever die een pensioenregeling heeft, zodat er geen pensioengat ontstaat en dus een hogere uitkering verkregen wordt wanneer de pensioenleeftijd bereikt is. Het is dus belangrijk om bij het bespreken van je contract gelijk te vragen naar de pensioenregeling. Misschien kan het dus gebeuren dat je een mooie baan moet laten gaan omdat er geen pensioenregeling is afgesproken. Bepraat het dus met de werkgever.

pensioengat

Pensioengat door het wisselen van baan

Een pensioenbreuk is ook een oorzaak van een pensioengat. Een pensioenbreuk ontstaat wanneer er tussen twee banen gewisseld wordt, waardoor er een tijd niet gewerkt wordt of waarbij de pensioenregeling niet volledig overgenomen wordt. Het komt veel voor dat werkgevers gebruik maken van verschillende pensioenverzekeraars. Het is dan veelal verstandig om, zodra je bent begonnen bij je nieuwe baan, gelijk na te gaan of je pensioen overgezet kan worden naar de nieuwe pensioenverzekeraar. Anders loop je kans dat je pensioen wordt afgekocht omdat je te weinig hebt opgebouwd waardoor de waarde vele malen lager is. De afkoopwaarde van een pensioen is altijd lager dan opbouwen.

 

Een pensioengat door met onbetaald verlof te gaan

Wanneer iemand met verlof gaat dan kan het soms voorkomen dat dit verlof onbetaald is. Wanneer iemand met onbetaald verlof gaat dan wordt er in deze periode, doordat er geen pensioenpremie betaald wordt, ook geen pensioen opgebouwd, waardoor er een pensioengat ontstaat.

 

Ruilen van ouderdomspensioen

Een ouderdomspensioen kan geruild worden voor een ander soort pensioen. Wanneer deze ruil voorkomt dan zal er hierbij een pensioengat opgebouwd worden, doordat er geen volledig pensioen opgebouwd wordt.

Vervroegd met pensioen gaan is altijd fijn. Echter houdt dit wel in dat er geen inkomsten meer zijn voor de gepensioneerde. Hierdoor zal er op geen pensioenpremie opgebouwd worden, waardoor er een pensioengat zal ontstaan.

 

Scheiden is lijden en kan een pensioengat veroorzaken

Wanneer er een echtscheiding tussen twee mensen is dan worden de eigendommen tussen de twee ex-partners verdeeld. Hierdoor kan er een pensioengat ontstaan voor beiden. Immers, gehuwden zijn verantwoordelijk voor elkaars pensioen. Gaat men uit elkaar dan vervalt deze verantwoordelijkheid en moet men zelf rond zien te komen. Twee keer alleenstaande kosten is hoger dan eenmalig gezamenlijke kosten.

Pensioen: wat is dat?

Het pensioen is een inkomen dat wordt verkregen wanneer iemand de pensioenleeftijd heeft bereikt of wanneer deze een uitkering krijgt vanuit een verzekeringsmaat-schappij of bank voor later.

Wat pensioen precies is is een belangrijk vraag. Veel mensen in Nederland weten namelijk niet wat het nu precies inhoudt. Men hoort er wel van en men ziet het elke maand ook zijn of haar loonstrookje maar verder is het voor veel mensen onbekend.

Pensioen is een verzamelnaam voor inkomen voor later. Het pensioenstelsel in Nederland bestaat uit een 3-tal pijlers. Op deze website zullen wij elke pijler gaan belichten. De allereerst pijler van het pensioenstelsel is het basispensioen:

 

Pijler 1: het basispensioen, de AOW

Allereerst is er het basispensioen. Deze wordt door de overheid geregeld en wordt in de volksmond ook wel de AOW genoemd. Met het basispensioen verkrijgt de pensioengerechtigde maandelijks een pensioenuitkering vanuit de overheid. Dit wordt overgemaakt via het UWV. Deze uitkering is voor iedereen in Nederland gelijk zolang je altijd netjes de maandelijkse bijdrage hebt betaald. Heb je minder gewerkt of heb je meer dan 10 jaar in het buitenland gewoond dan ontvang je, naar rato, minder. Het maandelijkse basispensioen is niet veel. Daarom hebben veel mensen tijdens hun werkbare periode ook nog pensioen opgebouwd in pijler 2, het werkgeverspensioen. Wilt u meer informatie over het basispensioen hebben, op onze pagina over het AOW vertellen wij u er meer over.

pensioenstelsel

 

Pijler 2: het aanvullende pensioen bij de werkgever: het werkgeverspensioen

Bovenop het basispensioen kan er een eerste aanvullend pensioen komen. Dit pensioen wordt opgebouwd bij een werkgever in de  jaren dat iemand in dienst is bij deze werkgever. De werkgever en de werknemer betalen de premie voor dit pensioen. Er zit vaak een grens aan het bedrag van dit pensioen.

Door middel van een kapitaaldekkingsstelsel wordt dit pensioen gefinancierd. Hierdoor zal de werknemer samen met de werkgever een bedrag opbouwen dat later uitgekeerd zal worden, wanneer de pensioenleeftijd bereikt is en deze er dus recht op heeft. Hierdoor zullen de maandelijkse inkomsten gecompenseerd worden met het salaris dat verkregen werd toen de persoon in kwestie nog niet gefinancierd werd door het pensioen, waardoor maandelijkse rekeningen en uitgaven nog steeds betaald kunnen worden en er dus niet ineens een flinke mindering in de geldstroom ontstaat. Gemiddeld blijft er voor een Nederlander 70% van het maandelijkse loon over dat maandelijks uitgekeerd zal worden aan pensioen. Dit is opgebouwd door de AOW en het pensioen verkregen door de werkzaamheden. Mocht er een tekort zijn in pensioenopbouw dan heb je ook nog pijler 3, zelf pensioen opbouwen bij een pensioenverzekeraar of bank middels banksparen. Wilt u meer weten over het werkgeverspensioen? Wij vertellen u er graag meer over!

 

Pijler 3: aanvullend pensioen zelf opbouwen

Een tweede aanvullend pensioen kan vrijwillig opgebouwd worden door middel van beleggingen, sparen, rente, verzekeringen of ander eigen vermogen. Ondernemers zijn vaak volledig afhankelijk van dit aanvullend pensioen, omdat zij niets op zullen bouwen tijdens hun werkzaamheden doordat zij niet in dienst zijn van een ander maar bij zichzelf.

Er zal, wanneer er nog pensioen opgebouwd wordt, jaarlijks een pensioenoverzicht gestuurd worden naar de pensioenopbouwer, waarin deze kan zien hoeveel er tot dat moment is opgebouwd en hoeveel er de komende jaren nog opgebouwd gaat of moet worden.

Door de gegevens van het basispensioen en de twee aanvullende pensioenen (welke makkelijk terug te vinden zijn in het pensioenoverzicht) bij elkaar op te tellen zal het pensioen berekenen zeer eenvoudig zijn. Hierdoor zullen er, wanneer het recht op een pensioen ingaat door het bereiken van de pensioenleeftijd of het verklaard worden tot arbeidsongeschikt, geen onduidelijkheden over het maandelijks te verkrijgen bedrag of eventuele negatieve verrassingen zijn. Wilt u meer weten over een aanvullend pensioen en wat daarin de mogelijkheden zijn. Wij bieden u hierin veel informatie op onze pagina’s over banksparen en lijfrente.

Pensioen: alles wat u erover moet weten

In Nederland is het zo geregeld dat de meeste Nederlanders een basispensioen krijgen. Dit basispensioen is een uitkering op grond van de AOW (Algemene Ouderdomswet).

In de afgelopen jaren is er veelvuldig gesproken over het aanpassen van de AOW. Op dit moment is de leeftijd dat je met pensioen gaat nog 65 jaar, maar in de komende jaren zal dit langzaam oplopen. Zoals het er nu uitziet zal de pensioenleeftijd met smalle treden oplopen naar 66 jaar in 2019. In 2024 zal deze, na alle waarschijnlijkheid verder verhoogt worden naar 67 jaar. Daarna zal de pensioenleeftijd gekoppeld gaan worden aan de levensprognose. De algemene verwachting is dat men ouder wordt dan vroeger waardoor de pensioenleeftijd verhoogt kan worden.

pensioen informatie

Aangezien het pensioen van de overheid, de AOW, na alle waarschijnlijkheid, te weinig zal zijn om van te kunnen leven bouwen veel mensen een ouderdomspensioen op. Veelal gebeurd dit bij de werkgever. Daarnaast bouwen veel mensen ook zelfstandig nog een aanvulling op het pensioen op. Dit aanvullende pensioen, ook wel lijfrente genoemd, wordt veelal opgebouwd bij een verzekeraar en soms, middels banksparen, bij een bank.

Lees verder