Pensioen afkopen

Wanneer er meer tijd aan een klein pensioen besteed wordt dan nodig is, en het hierdoor onrendabel maakt, kan men kiezen voor pensioen afkopen. Pensioen afkopen alleen gebeuren wanneer het duurder is voor de pensioenuitvoerder qua administratie dan dat het hen opbrengt.

Wanneer er overgestapt wordt naar een andere werkgever dan zal er een pensioenbreuk zijn. Hierbij moet het pensioen namelijk over gesloten worden naar een andere pensioenuitvoerder, maar soms zitten er hier hogere kosten aan dan dat er verkregen wordt. Hierom kan een klein pensioen afgekocht worden. Een klein pensioen is een pensioen dat maar in een zeer korte tijd opgebouwd.

Sinds 2007 mogen pensioenuitvoerders pensioen afkopen. Dit betekent niet dat alle pensioenen hiermee afgekocht kunnen worden. Alleen wanneer er een maximaal bedrag van €427,69 (in 2011) per jaar wordt opgebouwd dan zal de pensioenuitvoerder hier voor kiezen. De pensioenuitvoerder hoeft hier geen toestemming voor te vragen aan de rechthebbende van het pensioen, wanneer het pensioen opgebouwd is na 2007. Wanneer het vóór 2007 opgebouwd is mag er bezwaar aangetekend worden, waarbij de pensioenuitvoerder verplicht is het bezwaar te honoreren.

pensioen afkopen

 

Pensioen afkopen zonder toestemming

Wanneer de pensioenuitvoerder niet zonder toestemming het klein pensioen kan afkopen zullen zij toestemming moeten vragen. Echter zitten hier wel voorwaarden aan. Zo moet er toestemming gevraagd worden wanneer er al geld uitgekeerd wordt. Wanneer het bedrag bij start van de uitkering boven de minimum afkoopgrens valt en binnen twee jaar er onder valt dan moet er toestemming gevraagd worden aan de rechthebbende. Daarentegen hoeft de pensioenuitvoerder geen toestemming te vragen wanneer de administratieve lasten voor de uitvoerder hoger zijn dan het bedrag dat zij verkrijgen van het pensioen. Deze lasten worden gemaakt door het regelmatig op de hoogte houden van de rechthebbende door middel van een pensioenoverzicht, het beantwoorden van vragen en het controleren van bedragen van pensioen afkopen.

Als de pensioenuitvoerder besluit tot pensioen afkopen dan moeten hierbij drie voorwaarden gehonoreerd worden. Allereerst moet het pensioen per jaar lager zijn dan €427,29 (2011) of €400 hier voor. Pensioen afkopen mag daarnaast alleen wanneer er al twee jaar een bedrag uitgekeerd wordt uit het pensioenfonds. Ook moet de pensioenuitvoerder de rechthebbende binnen een half jaar op de hoogte stellen van de afkoop en deze afkoop ook uitvoeren in een half jaar.

Pensioen afkopen kan voor de rechthebbende ook kosten met zich meebrengen, doordat er belasting betaald moet worden over de afkoopsom. Gemiddeld gaat 40% van de afkoopsom van pensioen afkopen op aan belasting.

Plaats een reactie