Pensioenoverzicht

Het pensioenoverzicht is een overzicht waarbij in één oogopslag gezien kan worden wat er aan pensioen is opgebouwd. Dit overzicht wordt opgesteld door de pensioenuitvoerder en dient verstrekt te worden aan een deelnemer van het pensioen. Het is in Nederland wettelijk opgesteld dat er een pensioenoverzicht verstrekt moet worden door de pensioenuitvoerder.

Het pensioenoverzicht wordt elk jaar ontvangen door de werknemers en wordt gegeven door de werkgever waarbij dit pensioen wordt opgebouwd middels een pensioenfonds. Daarnaast worden de deelnemers van een pensioen opgebouwd bij een vorige werkgever eens in de 5 jaar op de hoogte gesteld van het pensioenoverzicht. Het pensioenoverzicht is verplicht gemaakt om de werknemers en deelnemers van een pensioen meer duidelijkheid en informatie over hun pensioen te geven. In het pensioenoverzicht moet daarom aangegeven worden wat er tot dan toe aan pensioen is opgebouwd en wat er de komende tijd opgebouwd gaat worden. Hierdoor kunnen de bedragen makkelijker berekend worden en zullen er geen onaangename verrassingen zijn voor de werknemers en deelnemers aan een pensioen.

pensioenoverzicht

 

Apart pensioenoverzicht voor alle opgebouwde pensioenen

Voor alle opgebouwde pensioenen zal een apart pensioenoverzicht verstrekt worden. Het arbeidsongeschiktheidspensioen, nabestaandenpensioen en ouderdomspensioen zullen dus allen op een apart overzicht staan, waardoor deze makkelijk bij elkaar opgeteld kunnen worden en er eenvoudig gezien kan worden wat er tot dan tot aan pensioen is opgebouwd.

Wanneer er tijdens een uitkering een pensioen opgebouwd wordt zal er door de pensioenuitvoerder ook jaarlijks een pensioenoverzicht verstrekt moeten worden, waardoor de uitkeringsontvanger kan zijn wat voor pensioen er tijdens en vóór de uitkering opgebouwd is en wordt opgebouwd.

 

Online pensioenregister

Sinds januari 2011 is er in Nederland een online pensioenregister, waardoor er online bekeken kan worden wat er aan pensioen opgebouwd is en wordt. Het pensioenoverzicht is, doordat de Sociale Verzekeringsbank en de pensioenuitvoerders gegevens leveren aan het registeren, hierbij eenvoudig te bekijken. De gegevens die geleverd worden uiteraard wel goed beschermd. Het online pensioenoverzicht is daarom alleen te bereiken wanneer de deelnemer aan het pensioen of de werknemer met een DigiD inlogt bij het pensioenregister, zodat er niet zomaar informatie van anderen bekeken kan worden en eigen informatie goed beschermd is. Indien er nog geen beschikking over een DigiD-inlogcode en –wachtwoord is kunnen deze aangevraagd worden via internet op www.digid.nl. DigiD is een initiatief van de overheid waarbij de inlogcode en het wachtwoord voor meerdere persoonlijk doeleinden gebruikt kan worden, zoals het bekijken van het pensioenoverzicht, maar ook het aanvragen van uitkeringen, toeslagen en het inschrijven voor een opleiding.

Plaats een reactie