Pensioen: wat is dat?

Het pensioen is een inkomen dat wordt verkregen wanneer iemand de pensioenleeftijd heeft bereikt of wanneer deze een uitkering krijgt vanuit een verzekeringsmaat-schappij of bank voor later.

Wat pensioen precies is is een belangrijk vraag. Veel mensen in Nederland weten namelijk niet wat het nu precies inhoudt. Men hoort er wel van en men ziet het elke maand ook zijn of haar loonstrookje maar verder is het voor veel mensen onbekend.

Pensioen is een verzamelnaam voor inkomen voor later. Het pensioenstelsel in Nederland bestaat uit een 3-tal pijlers. Op deze website zullen wij elke pijler gaan belichten. De allereerst pijler van het pensioenstelsel is het basispensioen:

 

Pijler 1: het basispensioen, de AOW

Allereerst is er het basispensioen. Deze wordt door de overheid geregeld en wordt in de volksmond ook wel de AOW genoemd. Met het basispensioen verkrijgt de pensioengerechtigde maandelijks een pensioenuitkering vanuit de overheid. Dit wordt overgemaakt via het UWV. Deze uitkering is voor iedereen in Nederland gelijk zolang je altijd netjes de maandelijkse bijdrage hebt betaald. Heb je minder gewerkt of heb je meer dan 10 jaar in het buitenland gewoond dan ontvang je, naar rato, minder. Het maandelijkse basispensioen is niet veel. Daarom hebben veel mensen tijdens hun werkbare periode ook nog pensioen opgebouwd in pijler 2, het werkgeverspensioen. Wilt u meer informatie over het basispensioen hebben, op onze pagina over het AOW vertellen wij u er meer over.

pensioenstelsel

 

Pijler 2: het aanvullende pensioen bij de werkgever: het werkgeverspensioen

Bovenop het basispensioen kan er een eerste aanvullend pensioen komen. Dit pensioen wordt opgebouwd bij een werkgever in de  jaren dat iemand in dienst is bij deze werkgever. De werkgever en de werknemer betalen de premie voor dit pensioen. Er zit vaak een grens aan het bedrag van dit pensioen.

Door middel van een kapitaaldekkingsstelsel wordt dit pensioen gefinancierd. Hierdoor zal de werknemer samen met de werkgever een bedrag opbouwen dat later uitgekeerd zal worden, wanneer de pensioenleeftijd bereikt is en deze er dus recht op heeft. Hierdoor zullen de maandelijkse inkomsten gecompenseerd worden met het salaris dat verkregen werd toen de persoon in kwestie nog niet gefinancierd werd door het pensioen, waardoor maandelijkse rekeningen en uitgaven nog steeds betaald kunnen worden en er dus niet ineens een flinke mindering in de geldstroom ontstaat. Gemiddeld blijft er voor een Nederlander 70% van het maandelijkse loon over dat maandelijks uitgekeerd zal worden aan pensioen. Dit is opgebouwd door de AOW en het pensioen verkregen door de werkzaamheden. Mocht er een tekort zijn in pensioenopbouw dan heb je ook nog pijler 3, zelf pensioen opbouwen bij een pensioenverzekeraar of bank middels banksparen. Wilt u meer weten over het werkgeverspensioen? Wij vertellen u er graag meer over!

 

Pijler 3: aanvullend pensioen zelf opbouwen

Een tweede aanvullend pensioen kan vrijwillig opgebouwd worden door middel van beleggingen, sparen, rente, verzekeringen of ander eigen vermogen. Ondernemers zijn vaak volledig afhankelijk van dit aanvullend pensioen, omdat zij niets op zullen bouwen tijdens hun werkzaamheden doordat zij niet in dienst zijn van een ander maar bij zichzelf.

Er zal, wanneer er nog pensioen opgebouwd wordt, jaarlijks een pensioenoverzicht gestuurd worden naar de pensioenopbouwer, waarin deze kan zien hoeveel er tot dat moment is opgebouwd en hoeveel er de komende jaren nog opgebouwd gaat of moet worden.

Door de gegevens van het basispensioen en de twee aanvullende pensioenen (welke makkelijk terug te vinden zijn in het pensioenoverzicht) bij elkaar op te tellen zal het pensioen berekenen zeer eenvoudig zijn. Hierdoor zullen er, wanneer het recht op een pensioen ingaat door het bereiken van de pensioenleeftijd of het verklaard worden tot arbeidsongeschikt, geen onduidelijkheden over het maandelijks te verkrijgen bedrag of eventuele negatieve verrassingen zijn. Wilt u meer weten over een aanvullend pensioen en wat daarin de mogelijkheden zijn. Wij bieden u hierin veel informatie op onze pagina’s over banksparen en lijfrente.

Plaats een reactie