Categoriearchief: Pensioen

Vergeten pensioen

Veel Nederlanders hebben een vergeten pensioen. Dit is een pensioen waarvan men niet meer weet dat zij deze nog hebben lopen. Dit kan tot in de duizenden euro’s kunnen oplopen aan verloren pensioen. Doordat Nederlandse werknemers recht hebben op een aanvullend pensioen en deze niet altijd vermeld worden kan het dus voorkomen dat deze worden vergeten. Doordat pensioen niet automatisch wordt uitgekeerd kan het voorkomen dat er nooit iets wordt vernomen van dit pensioen. Door op zoek te gaan naar een vergeten pensioen kan er maandelijks een extra bedrag verkregen worden. Er zijn gelukkig in Nederland een aantal mogelijkheden om achter een vergeten pensioen te komen. Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet.

 

Vergeten pensioen bij een pensioenuitvoerder

Pensioenuitvoerders gaan over het pensioen. De pensioenuitvoerder waarvan gebruik is gemaakt via de werkgever zal dus een vergeten pensioen kunnen hebben welke een ander toebehoort. Wanneer er gezocht wordt naar een vergeten pensioen moet er dus altijd navraag gedaan worden bij de betreffende pensioenuitvoerder. Indien er geen contactgegevens van deze uitvoerder gevonden kunnen worden kunnen deze opgevraagd worden bij de oud-werkgever. Daarnaast kan het ook voorkomen dat er een vergeten pensioen is bij een baan die maar korte tijd vervuld is. Ook hierbij moet dus gezocht worden naar vergeten pensioenen. Het is hierbij van belang dat u uw administratie goed doorloopt op eventuele afschriften en loonstrookjes. Heeft u dit niet meer dan kunt het ook altijd nog opvragen bij de werkgever. Deze houden in meeste gevallen een goed overzicht bij van pensioenuitvoerders.

vergeten pensioen

Let op: De informatie op deze pagina is oud, meer weten over vergeten pensioenen anno 2017?

 

Vergeten pensioen: Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VVB)

Een verloren pensioen vinden kan moeilijk zijn. Gelukkig is er een helpdesk welke kan helpen bij het vinden van deze verloren pensioenen. Deze helpdesk is de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VVB) en gaat over de pensioenen van bijna 5 miljoen Nederlanders. Uiteraard kost het ook voor hen tijd om deze pensioenen te vinden en soms kan het voorkomen dat zij helemaal niets kunnen vinden. Toch kunnen zij u helpen met het contact opnemen van een pensioenuitvoerder. De VVB is te bereiken op 070-3117373. Zij zullen in de meeste gevallen veel hulp kunnen bieden. Zij doorzoeken alle pensioenfondsen die zijn aangesloten bij de vereniging. Bijna alle pensioenfondsen vallen hier wel onder.

Wanneer er een vergeten pensioen gevonden is moet er uiteraard bewezen worden dat de rechthebbende hier ook echt recht op heeft. Wanneer er bij de VVB een vergeten pensioen gevonden is hoeft dit niet apart bewezen te worden. Wanneer er een vergeten pensioen gevonden is dat buiten de VVB valt dan moet er bewijs geleverd worden door de oud-werkgever. Deze heeft dit in de administratie staan, waardoor het bewijs makkelijk opgevraagd kan worden.

 

Vergeten pensioen: het pensioenregister

In januari 2011 is de overheid een initiatief gestart met behulp van de pensioenuitvoerders en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit heet het pensioenregister. De pensioenuitvoerders en de SVB leveren gegevens en informatie aan dit register, waardoor er makkelijk een pensioenoverzicht opgesteld kan worden welke makkelijk op het pensioenregister bekeken kan worden. Hierdoor is de kans kleiner dat er vergeten pensioenen zullen zijn.

Let op: De informatie op deze pagina is oud, check vergeten pensioenen via een handige website.

Pensioenregister

Sinds 6 januari 2011 heeft Nederland het pensioenregister. In dit registeren kan er, doordat de pensioenverzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gegevens aan dit register leveren, makkelijk een pensioenoverzicht bekeken worden.

Het pensioenoverzicht geeft alle informatie weer over de AOW en het opgebouwde pensioen voor Nederlanders. Elke Nederlander die pensioen opbouwt kan zijn gegevens opvragen in het pensioenregister. U ziet alle pensioenen: van AOW tot het werkgeverspensioen. Later kan dit eventueel uitgebreid worden met pensioen wat u zelf opbouwt in uw box 3 of uw woning. Hierover is alleen nog geen duidelijkheid. De verwachting is dat dit ook niet voor 2015 komt.

pensioenregister

Met het pensioenregister komt er een einde aan onduidelijkheid

Doordat er in Nederland al geruime tijd bij veel Nederlanders onduidelijkheid was over het opgebouwde pensioen en de voorwaarden hiervan is er door de overheid gekozen om een nationaal pensioenregister op te richten. Door de informatie in begrijpelijke taal weergegeven wordt in het pensioenregister zal er voor veel Nederlanders meer duidelijkheid ontstaan omtrent het pensioen.

Het opbouwen van een pensioen wordt in Nederland gedaan door een werknemer. Deze dient daarom ook alles omtrent het pensioen te regelen. Veel Nederlanders denken echter dat alles geregeld wordt door hun werkgever, waardoor er verwarring ontstaat. Het pensioenregister is er daarom ook op gericht eventuele gebreken of gaten in het pensioen beter te laten opvallen, doordat de Nederlander nu makkelijker over deze informatie kan beschikken.

Voorafgaand aan het oprichten van het pensioenregister is er allereerst besloten dat de pensioenverzekeraars en de SVB gegevens van pensioenopbouwers mogen delen met het register. In de Nederlandse grondwet staat dat privégegevens van inwoners niet zonder toestemming gedeeld mogen worden met instanties. Doordat de overheid toestemming heeft gegeven tot het delen van deze gegevens mogen de pensioenverzekeraars en de SVB dit sinds begin 2010 wel.

 

Uw pensioenoverzicht

Om het pensioenoverzicht bij het pensioenregister te kunnen inkijken moet er over een DigiD-inlogcode en –wachtwoord beschikt worden. Dit is een wettelijk account dat voor een inwoner van Nederland aangevraagd kan worden. Hierdoor kunnen er online makkelijker dingen geregeld worden omtrent het pensioen en bijvoorbeeld uitkeringen.

pensioenregister

Wanneer de gegevens van DigiD in handen zijn moet de website www.mijnpensioenoverzicht.nl bezocht worden. Hier kan er ingelogd worden met DigiD en zullen de gegevens van de betreffende persoon opgezocht worden, waardoor deze de gegevens makkelijker in kan kijken. De website is vrij eenvoudig ingericht om de bezoeker het zo eenvoudig mogelijk te maken. In één oogopslag wordt duidelijk welk pensioen er op dit moment is opgebouwd.

 

Pensioen berekenen

Het berekenen van een pensioen is niet eenvoudig. Veel mensen weten eigenlijk niet hoe zet hun eigen pensioen moeten berekenen. Het niet kunnen berekenen van je pensioen kan gevolgen hebben. Je kan zonder dat je het zelf weet een pensioengat hebben. Gelukkig zijn er tegenwoordig veel hulpmiddelen om je eigen pensioen te berekenen. De meest simpele manier voor pensioen berekenen is door alle pensioenvoorzieningen bij elkaar op te tellen. Met pensioen berekenen krijg je dus een zekerheid over welk bedrag je later krijgt wanneer je de pensioenleeftijd hebt bereikt.

 

Pensioen berekenen: stap 1 – AOW

Het pensioen bestaat uit een aantal delen, waarvan de AOW de basis is. De AOW is voor iedereen wettelijk verplicht en wordt bepaald door de situatie van de werkende. Wanneer deze alleenstaand is wordt er 70% van het minimumloon per maand uitgekeerd. Alleenstaand en ouder van een minderjarig kind geeft 90% van het minimumloon. Gehuwd geeft 50% van het minimumloon. Wanneer de andere partner in het huwelijk werkloos is, maar nog niet de pensioenleeftijd bereikt heeft zal dit 100% zijn. Bent u langer dan 10 jaar in het buitenland woonachtig en werkzaam geweest dan zal er op de AOW gekort worden. U ontvangt dan naar ratio minder. Immers u heeft in die jaren ook geen premie betaald.

pensioen berekenen

 

Pensioen berekenen: stap 2 – werkgeverspensioen

Bovenop de AOW komt het pensioen dat door de jaren heen bij de (verschillende) werkgever(s) is opgebouwd. Doordat de werkgever en –nemer elke maand premie hiervoor betalen word er pensioen opgebouwd voor de werknemer. Dit pensioen zit veelal in een pensioenfonds en daarbij kan er gekozen worden of dit bedrag gebruikt wordt voor beleggingen. Wanneer het pensioen berekend moet worden zal dit pensioen ook meetellen. Het is ook mogelijk dat de werkgever geen gebruik heeft gemaakt van een pensioenfonds. Dit is namelijk niet verplicht. In dit geval is de pensioenverplichting ondergebracht bij een verzekeraar. Deze verzekeraar zal voor u elk jaar het pensioen berekenen en aan u mededelen.

 

Pensioen berekenen: stap 3 – aanvullend pensioen

Naast de AOW en het werkgeverspensioen is er ook nog de laatste pijler. Het aanvullend pensioen dat opgebouwd wordt door banksparen, beleggen of lijfrente. Dit aanvullend pensioen geeft een maandelijks een extra uitkering voor het pensioen, zodat er maandelijks meer geld beschikbaar is. Niet iedereen heeft een aanvullend pensioen. U moet er wel voor gekozen hebben en hiervoor ook telkens premie betaald hebben. Voor veel mensen geeft het aanvullende pensioen de mogelijkheid om extraatjes te doen zoals uit eten of vakantie. Alhoewel een aanvullend pensioen, zoals de naam het al aangeeft, aanvullend is, is het wel heel belangrijk dat u uw aanvullend pensioen zo goed mogelijk beheert. Hoe hoger kapitaal u daarmee opbouwt, des te meer leuke dingen u kunt doen. Een partij die u hiermee kan helpen is Brand New Day. Zij zijn gespecialiseerd in het berekenen van pensioen en om dit op de juiste manier te investeren. Vraag een gratis vergelijking aan. Dan kunt u later er langer van genieten.

 

Pensioenregister: eenvoudig je pensioen opzoeken

Al het opgebouwde pensioen is sinds januari 2011 makkelijk te overzien in het pensioenregister, waardoor het zeer makkelijk is geworden om het pensioen te berekenen. Aan dit register worden gegevens doorgegeven door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de pensioenuitvoerders, zodat alle pensioenen hierin te vinden zijn. Pensioen berekenen is hierdoor zeer gemakkelijk geworden, doordat alle bedragen van de opgebouwde pensioenen in een pensioenoverzicht staan. Het pensioenregister is online te vinden en hierbij moet ingelogd worden met een DigiD-inlogcode en- wachtwoord, welke officiële en wettelijke eigendommen zijn van eenieder. DigiD kan makkelijk via internet aangevraagd te worden waarna het account geverifieerd moet worden met een code die via de post gestuurd wordt naar de aanvragende.

Pensioen berekenen is dankzij het pensioenregister een stuk eenvoudiger geworden. Vroeger moesten namelijk alle pensioenoverzichten aangevraagd worden, waarna er pas een bedrag duidelijk werd.

Pensioengat

Wanneer er geen volledig pensioen opgebouwd wordt ontstaat er een pensioengat. Dit is simpelweg een gat in het pensioen, waarbij een tijd geen pensioen opgebouwd is.

Dit kan hele vervelende gevolgen hebben voor iemand die met zijn 65ste, 66ste of 67ste met pensioen wilt gaan. Misschien moet het “met pensioen gaan” dan nog wel uitgesteld worden voor een aantal jaren omdat er te weinig is opgebouwd in de voorgaande jaren. Het pensioengat kan op een aantal manieren ontstaan.

 

Hoe ontstaat een pensioengat?

Allereerst is er een onvolledig AOW dat de oorzaak kan zijn. Dit houdt in dat er over een bepaalde periode geen AOW opgebouwd is, doordat er niet gewerkt is in deze periode. Dit betekent dat er een tekort aan dienstjaren is. Dit zijn jaren waarin weinig tot niet gewerkt is. Of doordat iemand voor een aantal jaren naar het buitenland is geweest. Als je meer dan 10 jaar in het buitenland hebt gewerkt heb je geen recht op pensioen voor die 10 jaar in Nederland.

 

Geen pensioenregeling werkgever

Wanneer een werkgever geen pensioenregeling heeft voor de werknemers dan zal er bij deze werknemers ook een gat ontstaan. Dit is uiteraard te voorkomen, door alleen aan het werk te gaan voor een werkgever die een pensioenregeling heeft, zodat er geen pensioengat ontstaat en dus een hogere uitkering verkregen wordt wanneer de pensioenleeftijd bereikt is. Het is dus belangrijk om bij het bespreken van je contract gelijk te vragen naar de pensioenregeling. Misschien kan het dus gebeuren dat je een mooie baan moet laten gaan omdat er geen pensioenregeling is afgesproken. Bepraat het dus met de werkgever.

pensioengat

Pensioengat door het wisselen van baan

Een pensioenbreuk is ook een oorzaak van een pensioengat. Een pensioenbreuk ontstaat wanneer er tussen twee banen gewisseld wordt, waardoor er een tijd niet gewerkt wordt of waarbij de pensioenregeling niet volledig overgenomen wordt. Het komt veel voor dat werkgevers gebruik maken van verschillende pensioenverzekeraars. Het is dan veelal verstandig om, zodra je bent begonnen bij je nieuwe baan, gelijk na te gaan of je pensioen overgezet kan worden naar de nieuwe pensioenverzekeraar. Anders loop je kans dat je pensioen wordt afgekocht omdat je te weinig hebt opgebouwd waardoor de waarde vele malen lager is. De afkoopwaarde van een pensioen is altijd lager dan opbouwen.

 

Een pensioengat door met onbetaald verlof te gaan

Wanneer iemand met verlof gaat dan kan het soms voorkomen dat dit verlof onbetaald is. Wanneer iemand met onbetaald verlof gaat dan wordt er in deze periode, doordat er geen pensioenpremie betaald wordt, ook geen pensioen opgebouwd, waardoor er een pensioengat ontstaat.

 

Ruilen van ouderdomspensioen

Een ouderdomspensioen kan geruild worden voor een ander soort pensioen. Wanneer deze ruil voorkomt dan zal er hierbij een pensioengat opgebouwd worden, doordat er geen volledig pensioen opgebouwd wordt.

Vervroegd met pensioen gaan is altijd fijn. Echter houdt dit wel in dat er geen inkomsten meer zijn voor de gepensioneerde. Hierdoor zal er op geen pensioenpremie opgebouwd worden, waardoor er een pensioengat zal ontstaan.

 

Scheiden is lijden en kan een pensioengat veroorzaken

Wanneer er een echtscheiding tussen twee mensen is dan worden de eigendommen tussen de twee ex-partners verdeeld. Hierdoor kan er een pensioengat ontstaan voor beiden. Immers, gehuwden zijn verantwoordelijk voor elkaars pensioen. Gaat men uit elkaar dan vervalt deze verantwoordelijkheid en moet men zelf rond zien te komen. Twee keer alleenstaande kosten is hoger dan eenmalig gezamenlijke kosten.

Pensioen: wat is dat?

Het pensioen is een inkomen dat wordt verkregen wanneer iemand de pensioenleeftijd heeft bereikt of wanneer deze een uitkering krijgt vanuit een verzekeringsmaat-schappij of bank voor later.

Wat pensioen precies is is een belangrijk vraag. Veel mensen in Nederland weten namelijk niet wat het nu precies inhoudt. Men hoort er wel van en men ziet het elke maand ook zijn of haar loonstrookje maar verder is het voor veel mensen onbekend.

Pensioen is een verzamelnaam voor inkomen voor later. Het pensioenstelsel in Nederland bestaat uit een 3-tal pijlers. Op deze website zullen wij elke pijler gaan belichten. De allereerst pijler van het pensioenstelsel is het basispensioen:

 

Pijler 1: het basispensioen, de AOW

Allereerst is er het basispensioen. Deze wordt door de overheid geregeld en wordt in de volksmond ook wel de AOW genoemd. Met het basispensioen verkrijgt de pensioengerechtigde maandelijks een pensioenuitkering vanuit de overheid. Dit wordt overgemaakt via het UWV. Deze uitkering is voor iedereen in Nederland gelijk zolang je altijd netjes de maandelijkse bijdrage hebt betaald. Heb je minder gewerkt of heb je meer dan 10 jaar in het buitenland gewoond dan ontvang je, naar rato, minder. Het maandelijkse basispensioen is niet veel. Daarom hebben veel mensen tijdens hun werkbare periode ook nog pensioen opgebouwd in pijler 2, het werkgeverspensioen. Wilt u meer informatie over het basispensioen hebben, op onze pagina over het AOW vertellen wij u er meer over.

pensioenstelsel

 

Pijler 2: het aanvullende pensioen bij de werkgever: het werkgeverspensioen

Bovenop het basispensioen kan er een eerste aanvullend pensioen komen. Dit pensioen wordt opgebouwd bij een werkgever in de  jaren dat iemand in dienst is bij deze werkgever. De werkgever en de werknemer betalen de premie voor dit pensioen. Er zit vaak een grens aan het bedrag van dit pensioen.

Door middel van een kapitaaldekkingsstelsel wordt dit pensioen gefinancierd. Hierdoor zal de werknemer samen met de werkgever een bedrag opbouwen dat later uitgekeerd zal worden, wanneer de pensioenleeftijd bereikt is en deze er dus recht op heeft. Hierdoor zullen de maandelijkse inkomsten gecompenseerd worden met het salaris dat verkregen werd toen de persoon in kwestie nog niet gefinancierd werd door het pensioen, waardoor maandelijkse rekeningen en uitgaven nog steeds betaald kunnen worden en er dus niet ineens een flinke mindering in de geldstroom ontstaat. Gemiddeld blijft er voor een Nederlander 70% van het maandelijkse loon over dat maandelijks uitgekeerd zal worden aan pensioen. Dit is opgebouwd door de AOW en het pensioen verkregen door de werkzaamheden. Mocht er een tekort zijn in pensioenopbouw dan heb je ook nog pijler 3, zelf pensioen opbouwen bij een pensioenverzekeraar of bank middels banksparen. Wilt u meer weten over het werkgeverspensioen? Wij vertellen u er graag meer over!

 

Pijler 3: aanvullend pensioen zelf opbouwen

Een tweede aanvullend pensioen kan vrijwillig opgebouwd worden door middel van beleggingen, sparen, rente, verzekeringen of ander eigen vermogen. Ondernemers zijn vaak volledig afhankelijk van dit aanvullend pensioen, omdat zij niets op zullen bouwen tijdens hun werkzaamheden doordat zij niet in dienst zijn van een ander maar bij zichzelf.

Er zal, wanneer er nog pensioen opgebouwd wordt, jaarlijks een pensioenoverzicht gestuurd worden naar de pensioenopbouwer, waarin deze kan zien hoeveel er tot dat moment is opgebouwd en hoeveel er de komende jaren nog opgebouwd gaat of moet worden.

Door de gegevens van het basispensioen en de twee aanvullende pensioenen (welke makkelijk terug te vinden zijn in het pensioenoverzicht) bij elkaar op te tellen zal het pensioen berekenen zeer eenvoudig zijn. Hierdoor zullen er, wanneer het recht op een pensioen ingaat door het bereiken van de pensioenleeftijd of het verklaard worden tot arbeidsongeschikt, geen onduidelijkheden over het maandelijks te verkrijgen bedrag of eventuele negatieve verrassingen zijn. Wilt u meer weten over een aanvullend pensioen en wat daarin de mogelijkheden zijn. Wij bieden u hierin veel informatie op onze pagina’s over banksparen en lijfrente.

Pensioen: alles wat u erover moet weten

In Nederland is het zo geregeld dat de meeste Nederlanders een basispensioen krijgen. Dit basispensioen is een uitkering op grond van de AOW (Algemene Ouderdomswet).

In de afgelopen jaren is er veelvuldig gesproken over het aanpassen van de AOW. Op dit moment is de leeftijd dat je met pensioen gaat nog 65 jaar, maar in de komende jaren zal dit langzaam oplopen. Zoals het er nu uitziet zal de pensioenleeftijd met smalle treden oplopen naar 66 jaar in 2019. In 2024 zal deze, na alle waarschijnlijkheid verder verhoogt worden naar 67 jaar. Daarna zal de pensioenleeftijd gekoppeld gaan worden aan de levensprognose. De algemene verwachting is dat men ouder wordt dan vroeger waardoor de pensioenleeftijd verhoogt kan worden.

pensioen informatie

Aangezien het pensioen van de overheid, de AOW, na alle waarschijnlijkheid, te weinig zal zijn om van te kunnen leven bouwen veel mensen een ouderdomspensioen op. Veelal gebeurd dit bij de werkgever. Daarnaast bouwen veel mensen ook zelfstandig nog een aanvulling op het pensioen op. Dit aanvullende pensioen, ook wel lijfrente genoemd, wordt veelal opgebouwd bij een verzekeraar en soms, middels banksparen, bij een bank.

Lees verder