Pensioenopbouw

De pensioenopbouw is de manier waarop het pensioen opgebouwd wordt voordat het uitgekeerd zal worden. Het pensioenopbouw wordt opgebouwd door middel van het afstaan van premie voor een pensioen wanneer iemand werkzaam is of door het afstaan van premie tijdens een uitkering.

 

Pensioenopbouw via het eindloonsysteem

Een pensioenopbouw kan op verschillende manieren tot stand komen. Allereerst is er het eindloonsysteem. Deze vorm van pensioenopbouw houdt in dat er een pensioenuitkering gebaseerd op het laatst verdiende salaris wordt gehanteerd. Hierbij wordt het salaris van het laatste jaar dat er gewerkt is genomen. Een andere vorm is het middelloonsysteem, wat het middelloon hanteert. Het middelloon is het loon dat over een bepaalde periode verdiend is. Vaak wordt hier als periode de gehele loopbaan gehanteerd. Een beschikbaar premiesysteem houdt in dat de hoogte van het pensioen afhankelijk is van de ingelegde premie. Hieruit wordt dan maandelijks een bedrag uitgekeerd. Hier wordt dus niet naar het verdiende loon gekeken. Daarnaast is er ook nog een combinatie van deze drie systemen, waarbij zowel met opgebouwde premie een bedrag uitgekeerd wordt als het hanteren van het eind- of minimumloon.

pensioenopbouw

 

Welke pensioenopbouw is het gunstigste voor de werknemer?

Het gunstigst voor de werknemer is het eindloonsysteem, doordat er op het einde van de loopbaan het meest verdiend wordt. Hiervan afhankelijk wordt de uitkering berekend, waardoor er dus maandelijks hoge bedragen uitgekeerd worden aan de werknemer. Gunstig voor de werkgever en pensioenuitvoerder is het middelloonsysteem, doordat er een gemiddelde wordt genomen over de hele loopbaan, waardoor het bedrag veel lager uitvalt dan bij het eindloonsysteem, doordat er over de gehele loopbaan gemiddeld een stuk minder verdiend is per maand.

De pensioenopbouw wordt door de werknemer zelf gedaan, waarbij er per jaar maximaal ongeveer 2% aan opbouwpercentage geldt. Bij een middelloonregeling is dit iets hoger, namelijk 2,25%. Per jaar zal een werknemer dus 2% aan pensioen opbouwen, waardoor er na bijvoorbeeld 30 jaar al 60% opgebouwd is. Wanneer er per jaar meer dan het maximale opbouwpercentage opgebouwd wordt moet er over dit percentage belasting betaald worden. Het andere opbouwpercentage is dus volledig belastingvrij.

Plaats een reactie