Pensioenpremie verminderen

Er zijn verschillende manieren om de pensioenpremie te verminderen, afhankelijk van de situatie.

Als werknemer kun je bijvoorbeeld gebruik maken van de mogelijkheid om pensioenpremie op te bouwen over een lager salaris. Dit kan bijvoorbeeld interessant zijn als je in deeltijd gaat werken of tijdelijk minder verdient.

Als werkgever kun je ervoor kiezen om een deel van de pensioenpremie voor rekening van de werknemer te laten komen. Dit wordt ook wel een netto pensioenregeling genoemd. Hierbij betaalt de werknemer een deel van de premie vanuit zijn of haar nettoloon. Dit kan interessant zijn als de werknemer bijvoorbeeld een hoger nettoloon wenst en bereid is om hiervoor een deel van de pensioenopbouw op te geven.

Tot slot is het mogelijk om via fiscale regelingen de pensioenpremie te verminderen. Zo kun je bijvoorbeeld gebruik maken van de jaarruimte, wat betekent dat je belastingvrij extra pensioen kunt opbouwen als je in voorgaande jaren te weinig pensioen hebt opgebouwd. Ook kun je gebruik maken van de reserveringsruimte, wat betekent dat je belastingvrij extra pensioen kunt opbouwen als je in voorgaande jaren geen gebruik hebt gemaakt van de jaarruimte. Hierbij gelden wel bepaalde voorwaarden en is het verstandig om je hierover te laten informeren door een financieel adviseur.

Een voorbeeld van pensioen vermindering
Een voorbeeld van pensioenvermindering is wanneer een werknemer besluit om minder uren te gaan werken. Als gevolg hiervan zal het salaris van de werknemer lager worden en dus zal ook de pensioenpremie lager zijn. Dit kan resulteren in een lager pensioenbedrag bij pensionering. Een andere manier om de pensioenpremie te verminderen, is door een deel van het pensioenrisico zelf te dragen. Dit wordt ook wel het verhogen van het eigen risico genoemd. Hierbij wordt er minder premie betaald, maar loop je ook meer risico bij bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid. Het is daarom belangrijk om goed te kijken naar de gevolgen van een lagere pensioenpremie en eventuele alternatieven, voordat er een beslissing wordt genomen om de pensioenpremie te verminderen.