Pensioenpremie

De pensioenpremie is het bedrag dat maandelijks wordt ingehouden om een pensioen op te bouwen voor de toekomst. De hoogte van de premie is afhankelijk van het gewenste pensioen en de risico’s van het pensioenfonds. Zowel de werkgever als de werknemer betalen de premie. Beiden dragen de helft van het bedrag bij. Momenteel ligt de pensioenpremie in Nederland rond de 15% van het maandelijkse brutoloon.

De pensioenpremie is bedoeld om geld opzij te zetten voor later, zodat er een appeltje voor de dorst is wanneer de pensioenleeftijd is bereikt. Bovendien heeft het betalen van pensioenpremie fiscale voordelen, omdat het ingelegde bedrag grotendeels aftrekbaar is en valt in box 1. Echter, wanneer het opgebouwde pensioen wordt uitgekeerd, moet er wel belasting worden betaald over het uitgekeerde bedrag.

De hoogte van de premie wordt berekend op basis van het maandelijkse brutosalaris en het pensioen bij de pensioenuitvoerder. Het salaris wordt gebruikt om het percentage van 15% te berekenen dat wordt ingehouden. Daarnaast zijn er verschillende soorten pensioenen die kunnen worden opgebouwd bij pensioenuitvoerders, waarbij het rendement van sommige hoger kan zijn doordat het risico hoger is dan bij andere soorten pensioenen.

In Nederland betaalt iedereen die werkt pensioenpremie voor het overheidspensioen, wat deels wordt uitbetaald aan degenen die momenteel met pensioen zijn. Er zijn echter mogelijkheden om niet deel te nemen aan het werkgeverspensioen, afhankelijk van de werkgever. Het aanvullende pensioen kan geheel zelf worden bepaald.

Plaats een reactie