Pensioenregister

Sinds 6 januari 2011 heeft Nederland het pensioenregister. In dit registeren kan er, doordat de pensioenverzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gegevens aan dit register leveren, makkelijk een pensioenoverzicht bekeken worden.

Het pensioenoverzicht geeft alle informatie weer over de AOW en het opgebouwde pensioen voor Nederlanders. Elke Nederlander die pensioen opbouwt kan zijn gegevens opvragen in het pensioenregister. U ziet alle pensioenen: van AOW tot het werkgeverspensioen. Later kan dit eventueel uitgebreid worden met pensioen wat u zelf opbouwt in uw box 3 of uw woning. Hierover is alleen nog geen duidelijkheid. De verwachting is dat dit ook niet voor 2015 komt.

pensioenregister

Met het pensioenregister komt er een einde aan onduidelijkheid

Doordat er in Nederland al geruime tijd bij veel Nederlanders onduidelijkheid was over het opgebouwde pensioen en de voorwaarden hiervan is er door de overheid gekozen om een nationaal pensioenregister op te richten. Door de informatie in begrijpelijke taal weergegeven wordt in het pensioenregister zal er voor veel Nederlanders meer duidelijkheid ontstaan omtrent het pensioen.

Het opbouwen van een pensioen wordt in Nederland gedaan door een werknemer. Deze dient daarom ook alles omtrent het pensioen te regelen. Veel Nederlanders denken echter dat alles geregeld wordt door hun werkgever, waardoor er verwarring ontstaat. Het pensioenregister is er daarom ook op gericht eventuele gebreken of gaten in het pensioen beter te laten opvallen, doordat de Nederlander nu makkelijker over deze informatie kan beschikken.

Voorafgaand aan het oprichten van het pensioenregister is er allereerst besloten dat de pensioenverzekeraars en de SVB gegevens van pensioenopbouwers mogen delen met het register. In de Nederlandse grondwet staat dat privégegevens van inwoners niet zonder toestemming gedeeld mogen worden met instanties. Doordat de overheid toestemming heeft gegeven tot het delen van deze gegevens mogen de pensioenverzekeraars en de SVB dit sinds begin 2010 wel.

 

Uw pensioenoverzicht

Om het pensioenoverzicht bij het pensioenregister te kunnen inkijken moet er over een DigiD-inlogcode en –wachtwoord beschikt worden. Dit is een wettelijk account dat voor een inwoner van Nederland aangevraagd kan worden. Hierdoor kunnen er online makkelijker dingen geregeld worden omtrent het pensioen en bijvoorbeeld uitkeringen.

pensioenregister

Wanneer de gegevens van DigiD in handen zijn moet de website www.mijnpensioenoverzicht.nl bezocht worden. Hier kan er ingelogd worden met DigiD en zullen de gegevens van de betreffende persoon opgezocht worden, waardoor deze de gegevens makkelijker in kan kijken. De website is vrij eenvoudig ingericht om de bezoeker het zo eenvoudig mogelijk te maken. In één oogopslag wordt duidelijk welk pensioen er op dit moment is opgebouwd.

 

Plaats een reactie