Pensioensparen voor later!

Steeds meer mensen kiezen voor pensioensparen, maar heb je eigenlijk een idee wat hier mee wordt bedoeld? Als mensen met pensioen gaan dan denken ze hier over na, maar ook voordat ze met pensioen gaan denken ze hier over na want je kunt gebruik gaan maken van pensioensparen. Mensen vinden het namelijk fijn dat wanneer ze met pensioen gaan ze weten dat ze een soort van spaarpotje hebben. Ook jongeren beginnen er steeds vroeger aan te denken, want hoe eerder je begint met sparen, hoe beter het is zou je denken toch? Ook de fiscale voordelen zijn erg aantrekkelijk want de overheid moedigt steeds meer mensen aan en zeker de pensioenspaarders.

pensioensparen

Wat is pensioensparen?

Als het over pensioensparen gaat dan gaat het er om dat je per jaar een vast bedrag opzij gaat zetten. Als je tussen je achttiende en je vijfenzestigste gebruik maakt van pensioensparen dan heb je recht op een belastingvermindering.

Het fiscale voordeel houdt in dat het overeenkomt met 30 tot 40% van de betaalde premie, dit is afhankelijk van je inkomen. Je kunt zoveel sparen als je wilt bij pensioensparen, maar er is wel een maximumbedrag vastgesteld dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering. Als je hier gebruik van wilt maken dan moet je ook effectief belastingen betalen. Het is wel belangrijk dat je er bij het pensioensparen rekening mee gaat houden dat je aan het einde belasting moet gaan betalen over het totale bedrag. Dit bedrag heb je dus met het pensioensparen bij elkaar gespaard. Dit wordt ook wel de taks op het lange termijn sparen genoemd. Normaal gesproken wordt deze belasting geheven in het jaar dan iemand zestig jaar oud wordt. Het bedrag dat je na je zestigste gaat sparen, daar hoef je geen eindbelasting meer over te betalen.

 

Is pensioensparen zinvol voor mij?

Pensioensparen kan zeker zinvol zijn, vooral omdat het de mogelijkheid biedt om later te genieten van een aanvullend inkomen naast de AOW-uitkering. Het kan echter lastig zijn om te bepalen hoeveel er gespaard moet worden om een gewenst pensioenbedrag te bereiken, en er zijn ook kosten verbonden aan pensioenproducten.

Een boetetarief kan van toepassing zijn wanneer er extra wordt afgelost op een hypotheek die gekoppeld is aan een pensioenproduct, zoals een bankspaar- of beleggingshypotheek. Dit komt omdat het aflossen van de hypotheek kan leiden tot een tekort in het opgebouwde pensioenkapitaal. Om dit tekort te compenseren, kan er een boete (revisierente) in rekening worden gebracht.

Revisierente is een boete die de Belastingdienst kan opleggen als je voor de ingangsdatum van je pensioen je opgebouwde pensioen afkoopt of laat uitkeren. De revisierente is een percentage van de afkoopwaarde of de waarde van de pensioenaanspraak en bedraagt in 2023 20%.

De reden dat er revisierente wordt geheven, is dat het afkopen van pensioen of het laten uitkeren van pensioen voor de ingangsdatum fiscaal gezien nadelig kan zijn. Je betaalt dan namelijk ineens belasting over het bedrag dat je ontvangt, terwijl je anders belasting zou betalen over het pensioen dat je in termijnen ontvangt. Daarom wil de Belastingdienst ontmoedigen dat mensen hun pensioen afkopen of laten uitkeren voordat ze de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Het is dus verstandig om goed na te denken voordat je besluit om je pensioen af te kopen of te laten uitkeren voor de ingangsdatum. Het kan immers grote fiscale gevolgen hebben. Laat je altijd goed adviseren door een financieel adviseur of pensioenspecialist voordat je een dergelijke beslissing neemt.