Pensioenverzekering

Wanneer de pensioenleeftijd bereikt is zal de gepensioneerde een AOW-pensioen ontvangen. Door hiernaast een pensioenregeling via de werkgever te laten lopen kan er pensioen bovenop de AOW opgebouwd worden, waardoor er meer geld uitgekeerd wordt aan pensioen. Ook kan er voor gekozen worden om een zogenoemde pensioenverzekering af te sluiten, waardoor er via beleggingen en sparen een hoger pensioen opgebouwd kan worden.

Met een pensioenverzekering wordt jaarlijks een bedrag gespaard door middel van regelmatige stortingen of het verkrijgen van rente. De verzekeraar waarbij deze verzekering is afgesloten zal het bedrag hiervan beleggen en geeft hiervoor een bepaald rentepercentage.

pensioenverzekering

Een pensioenverzekering afsluiten kan dus voor later zeer voordelig zijn. Deze verzekering kan bij bijna alle verzekeraars afgesloten worden. Doordat veel verzekeraars dit aanbieden zullen zij concurreren om klanten te krijgen. Door hier slim gebruik van te maken kan de verzekeraar met het beste rendement en de beste voorwaarden gekozen worden, waardoor er meer geld uitgekeerd zal worden wanneer de pensioenleeftijd bereikt is. Allereerst moet er bij het vergelijken gekeken worden is wat er gebeurd wanneer de verzekerde komt te overlijden vóór of tijdens de uitkering van het bedrag dat opgebouwd is met deze verzekering. Veel verzekeraars zullen hierbij het totaalbedrag overdragen aan de nabestaanden, terwijl andere verzekeraars een andere regel hiervoor hanteren waarvoor bijvoorbeeld een extra verzekering afgesloten moet worden. Daarnaast zijn er ook verschillen in voorwaarden omtrent de situatie van de verzekerde. Een alleenstaande verzekerde zal hier niet veel zorgen over hoeven te maken, maar wanneer er een partner in het spel is kan dit voor extra kosten komen doordat er het risico is van een echtscheiding, waarbij beiden partijen de helft van het totale budget krijgt. Daarnaast zijn er ook speciale regels voor een gemeenschappelijke pensioenverzekering, waarbij er pensioen opgebouwd wordt voor meer dan één pensioengerechtigde.

Daarnaast kunnen ook de rentepercentages van deze verschillende verzekeraars vergeleken worden met elkaar, zodat er voor de voordeligste verzekeraar gekozen kan worden. Er moet hierbij ook gelet worden op de kosten die de verzekeraar rekent bij het storten van bedragen en jaarlijkse beheer- en administratieve kosten. Zo hanteren sommige verzekeraars een rentepercentage dat afgestaan moet worden aan de verzekeraar wanneer er geld gestort wordt bij deze verzekering. De jaarlijkse beheerkosten verschillen bij de verschillende verzekeraars ook. Sommige verzekeraars hanteren zelfs helemaal geen beheerkosten. Daarnaast moet er ook gekeken worden naar de kosten die de uitkering van bedragen met zich meebrengt. Een aantal verzekeraars hanteren een rentepercentage bij uitkering van de pensioenverzekering, waardoor er op latere leeftijd dus een deel van het uitgekeerde pensioen afgestaan moet worden aan de verzekeraar.

 

Pensioenverzekering zelfstandige ondernemers

Onder zelfstandige ondernemers ligt het hoogste percentage afgesloten pensioenverzekeringen, doordat deze voor hen zeer aantrekkelijk is. Bij de ondernemers moet namelijk direct pensioen opgebouwd worden, doordat zij geen werkgever hebben die dit voor hun kan doen. Uiteraard moeten de zelfstandig ondernemers wel goed opletten bij het afsluiten van een pensioenverzekering, zodat zij niet een plotseling pensioengat van een aantal jaar oplopen. Wanneer er gekozen wordt om voor zichzelf te beginnen dan moet er dus rekening gehouden worden met de kosten voor de pensioenverzekering. Deze kosten worden echter vaak al snel over het hoofd gezien.

Plaats een reactie