Prepensioen

Prepensioen biedt de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken en te genieten van vrije tijd. Als je geboren bent voor 1950, kun je prepensioen opbouwen en vanaf 61 of 62 jaar ervan profiteren. In 1997 is de regeling ingegaan en voor ieder deelnemersjaar bouw je 2% van het pensioengevend salaris op, dat inclusief het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering is. Er is ook een overgangsregeling die afhankelijk is van je leeftijd en situatie.

Het is verstandig om de prepensioenberekening te maken om te bepalen of je met het opgebouwde prepensioen rond kunt komen en om te weten wat je financieel kunt verwachten. Mensen kunnen kiezen voor prepensioen omdat zij met het opgebouwde prepensioen goed of net kunnen rondkomen. Ook kan het zijn dat zij genoeg hebben gespaard om prepensioen aan te vullen, of omdat ze eerder willen stoppen vanwege de situatie van hun partner.

Het huidige kabinet heeft de regeling van het prepensioen echter beperkt. Vanaf 1 januari 2022 is de mogelijkheid om eerder met pensioen te gaan voor werknemers vanaf 61 jaar afgeschaft. Werknemers kunnen echter wel eerder stoppen met werken als zij het prepensioen aanvullen met hun eigen spaargeld. Dit kan bijvoorbeeld door middel van de levensloopregeling of door het opnemen van eerder opgebouwd verlof. Ook kunnen werknemers ervoor kiezen om gebruik te maken van de overgangsregeling en eerder met pensioen te gaan als zij aan de gestelde voorwaarden voldoen.

Hoe werkt prepensioenberekening?

Een prepensioenberekening is een manier om uit te rekenen hoeveel inkomen je hebt tijdens de tussenliggende periode tussen je prepensioen en de start van je AOW-uitkering. Dit inkomen wordt berekend op basis van het opgebouwde prepensioenkapitaal en de rente die hierover wordt berekend.

Het opgebouwde prepensioenkapitaal wordt bepaald door het aantal jaren dat je hebt deelgenomen aan het prepensioenfonds en het percentage van je pensioengevend salaris dat per jaar is opgebouwd. Het pensioengevend salaris is het bruto jaarloon inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering.

Om de prepensioenberekening te maken, worden alle opgebouwde prepensioenbedragen opgeteld en vermenigvuldigd met een rentefactor. Dit levert een bedrag op dat je maandelijks ontvangt vanaf de start van je prepensioen tot aan de start van je AOW-uitkering.

Het is belangrijk om de prepensioenberekening zorgvuldig uit te voeren, omdat dit bepaalt of je genoeg inkomen hebt om de tussenliggende periode te overbruggen. Het is daarom verstandig om dit samen met een financieel adviseur te doen, zodat je een goed beeld hebt van je financiële situatie tijdens je prepensioen.