Overheidspensioen: de AOW

De AOW (Algemene Ouderdomswet) is het basispensioen van de overheid voor iedereen die in Nederland woont of werkt. Het is een maandelijkse uitkering die start op de AOW-leeftijd, die geleidelijk stijgt tot 67 jaar in 2024. De hoogte van de AOW-uitkering is afhankelijk van het aantal jaren dat iemand in Nederland heeft gewoond of gewerkt. … Meer lezen