Tagarchief: AOW

Nieuwe AOW – Wanneer krijg je pensioen

De kogel is bijna door de kerk. Alleen de leden van FNV moeten nog een referendum houden. Het resultaat van FNV stemming wordt aanstaande zaterdag (8 juni) bekend gemaakt. Er is ruim negen jaar aan het nieuwe AOW gewerkt. Maar als de FNV-leden tijdens het referendum ruim Nee-stemmen dan mag het akkoord weer terug naar de tekentafel. De voorstellen voor het nieuwe AOW akkoord staan hier onder.

 

Deze informatie komt van de website van Rijksoverheid.nl.

  • Het pensioen wordt persoonlijker en transparanter doordat de opbouw meer gaat aansluiten bij de premie die mensen inleggen.
  • Het pensioen wordt sneller aangepast aan de economische situatie – sneller verhogen in goede, en sneller verlagen in slechte tijden.
  • De huidige regels om te korten worden tijdelijk aangepast om de kans op kortingen op de korte termijn te verkleinen.
  • Het kabinet investeert 800 miljoen euro om mensen te helpen gezond en werkend hun pensioenleeftijd te behalen.
  • De AOW-leeftijd gaat minder snel stijgen.
  • Er komt ruimte voor werkgevers en werknemers om mensen met zwaar werk eerder te laten stoppen met werken.
  • Zzp’ers moeten zich verplicht tegen arbeidsongeschiktheid gaan verzekeren, zodat alle werkenden verzekerd zijn.

Bereken hier wanneer je met pensioen mag. De berekening is nog niet volledig, omdat het AOW-akkoord nog niet definitief is.

Vergeten AOW uitkering van emigranten

AOW uitkering informatie voor expats en emigranten

geld in portemonneeOuderen die in het buitenland wonen kunnen nog nagaan of ze nog recht hebben op een vergeten uitkering van AOW. De sociale verzekeringsbank (SVB) gaat uitzoeken hoeveel ouderen die in het buitenland verblijven zijn en hoeveel geld ze nog krijgen. De verzekeringsbank heeft grote moeite om achter te halen wie deze personen zijn, veelal zijn deze mensen die in de jaren 60, 70 en 80 hebben gewerkt en daarna naar het buitenland zijn uitgevlogen.

Lees ook: Info vergeten pensioenen opvragen.

AOW opbouwen

Voor elke jaar dat je in Nederland woont of werkt, bouw je AOW op, ook als je werkloos bent bouw je sociale pensioen op via UWV. Voor elk jaar bedraagt de opbouw twee procent van een volledige AOW-uitkering. Een volledige uitkering voor gehuwden bedraagt bijvoorbeeld 757,80 euro per maand per persoon. Mensen die bijvoorbeeld vijf jaar in Nederland hebben gewoond, hebben recht op 10 procent van een opgebouwd pensioenpot.

Heb je in het verleden gewerkt of gewoond in Nederland en je weet niet zeker of je nu recht hebt op uitkering uit het potje van AOW fonds, log dan op de website van De Sociale Verzekeringsbank. Je moet inloggen met DigiD. Heeft u geen DigiD gegevens van de overheid? Vraag hem dan meteen aan als je denkt nodig te hebben.

Foto bron: Pixabay.

Overheidspensioen: de AOW

De Algemene Ouderdomswet (AOW) zorgt voor de regeling van het verplichte, collectieve ouderdomspensioen in Nederland. Deze wet dient als basis voor de ouderdomspensioenen in Nederland. In Nederland zijn alle werknemers verzekerd voor een aantal volksverzekeringen. De AOW is een van de belangrijkste volksverzekeringen in Nederland. Voor de AOW worden premies betaald door middel van inkomstenbelasting. Elke maand wordt er dus van je loonstrookje een bedrag betaald aan loonheffing. Een gedeelte van deze loonheffing wordt gebruikt om het overheidspensioen te bekostigen. De AOW wordt uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank (AOW) aan de mensen die hiervoor in aanmerking komen. Deze mensen hebben dan de pensioengerechtigde leeftijd in Nederland bereikt.

 

AOW: hoe kom ik ervoor in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor het overheidspensioen moet er als eerste de minimale leeftijd van 65 jaar bereikt zijn. Althans dat is op dit moment nog zo. In de nabije toekomst zal de pensioenleeftijd na alle waarschijnlijkheid met stappen verhoogd worden. Van 65 naar 66 en daarna misschien wel naar 67. In de toekomst zal de pensioenleeftijd gekoppeld gaan worden aan de gemiddelde levensverwachting. Omdat de algemene verwachting is dat mensen ouder worden, dan zal de pensioenleeftijd ook omhoog gaan.

Daarnaast moet de pensioengerechtigde een groot deel van zijn werkbare leeftijd in Nederland werkzaam en woonachtig zijn geweest. Hierbij wordt het overheidspensioen berekend in percentages van 2%, waarbij er elk jaar waarin een persoon in Nederland werkzaam is geweest tussen zijn vijftiende en vijfenzestigste levensjaar 2% opgeteld wordt. Wanneer iemand woonachtig of werkzaam is in het buitenland wordt er tijdens die periode geen pensioen opgebouwd. Het kan dus voorkomen dat de pensioengerechtigde een pensioengat heeft. Een tekort in zijn toekomstig pensioen.De premie voor de AOW wordt betaald door belastingplichtige die nog werkzaam zijn. Er gaat van de inkomsten, welke vallen in de eerste twee schijven van box 1 ongeveer 17,9% aan belasting ingenomen welke gebruikt wordt voor de volksverzekeringen en dus de AOW. Dit wordt het omslagstelsel genoemd.

AOW

 

AOW: hoe meld ik mij aan?

Het aanvragen van het overheidspensioen is zeer eenvoudig. Wanneer iemand bij de gemeente ingeschreven staat dan zal deze, zes maanden voordat deze de pensioenleeftijd bereikt, een brief ontvangen met daarin een aanvraagformulier voor het overheidspensioen. In de toekomst zal er ook via internet een aanvraagformulier voor de AOW beschikbaar zijn, zodat dit eenvoudiger gedaan kan worden.

 

Hoeveel AOW zal ik ontvangen?

De hoogte van het overheidspensioen hangt van een aantal factoren af. Allereerst is het eerdere  inkomen een factor. Daarnaast is de situatie van de aanvragende van belang. Wanneer deze alleenstaand is zal de AOW-uitkering 70% van het huidige minimumloon zijn. Een alleenstaande ouder met een minderjarig kind krijgt 90% van het minimumloon. Wanneer iemand getrouwd is zal deze 50% van het minimumloon ontvangen. De andere partner ontvangt, wanneer deze ook de pensioenleeftijd bereikt heeft, ook 50% van het minimumloon aan AOW, waardoor er als echtpaar maandelijks het minimumloon verkregen wordt. Wanneer de partner werkloos is en nog niet de pensioenleeftijd bereikt heeft zal de AOW voor deze persoon 100% van het minimumloon krijgen in plaats van 50%. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van de partnertoeslag van de AOW. Deze toeslag wordt overigens wel in 2015 afgeschaft.