Wat is revisierente

Revisierente is een belasting die wordt geheven op bepaalde levensverzekeringen, lijfrentepolissen en andere fiscaal gefaciliteerde producten wanneer deze voortijdig worden beëindigd of worden gebruikt op een manier die in strijd is met de fiscale regels. Als de verzekeringnemer of houder van de lijfrentepolis het gespaarde bedrag opneemt voordat de einddatum is bereikt of als de … Meer lezen

Wat is ZZP pensioen en wat kun je aanvullen

Een ZZP-pensioen is een pensioenregeling speciaal ontworpen voor zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers). Aangezien ZZP’ers niet automatisch deelnemen aan een pensioenfonds, hebben zij zelf de verantwoordelijkheid om te zorgen voor hun eigen pensioenopbouw. Een ZZP-pensioen kan op verschillende manieren worden opgebouwd, bijvoorbeeld door middel van een lijfrenteverzekering, banksparen, beleggen, of door het opbouwen van vermogen in … Meer lezen

Tot hoe lang (moet) je in Nederland werken tot pensioen?

De leeftijd waarop je in Nederland met pensioen kunt gaan, hangt af van verschillende factoren, zoals je geboortejaar en de soorten pensioen die je opbouwt. In Nederland zijn er drie soorten pensioen: AOW (Algemene Ouderdomswet): Dit is het basispensioen dat door de overheid wordt uitgekeerd. De AOW-leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd en is momenteel 67 jaar … Meer lezen

Nieuwe AOW – Wanneer krijg je pensioen

De kogel is bijna door de kerk. Alleen de leden van FNV moeten nog een referendum houden. Het resultaat van FNV stemming wordt aanstaande zaterdag (8 juni) bekend gemaakt. Er is ruim negen jaar aan het nieuwe AOW gewerkt. Maar als de FNV-leden tijdens het referendum ruim Nee-stemmen dan mag het akkoord weer terug naar … Meer lezen

Info `Vergeten pensioenen´ opvragen

Er is nog steeds veel pensioengeld dat “zoek” is. Dit komt vooral doordat mensen gedurende hun werkende leven bij verschillende werkgevers hebben gewerkt en daardoor bij verschillende pensioenfondsen pensioen hebben opgebouwd. Het kan lastig zijn om bij te houden bij welke fondsen nog pensioengeld gestald is. Gelukkig is het mogelijk om met behulp van DigiD … Meer lezen

Is pensioen afkopen zinvol?

Het afkopen van pensioen is een belangrijke beslissing en het is van belang dat je goed op de hoogte bent van de gevolgen hiervan. Steeds meer mensen lijken interesse te hebben in pensioen afkopen en er zijn inmiddels acht belangrijke voorwaarden waar pensioenuitvoerders zich aan moeten houden bij het afkopen van pensioenen. Het afkopen van … Meer lezen

Algemene pensioen informatie

Bij de term pensioen denkt iedereen gelijk aan de diverse verschillende pensioenvormen. Met name de drie pensioenpijlers te weten AOW, werkgeverspensioen of een aanvullend pensioen zoals bijvoorbeeld banksparen of lijfrente. Het begrip is eigenlijk veel breder en groter en bevat veel meer belangrijkere eigenschappen en pensioentermen. Op deze pagina vindt u een verkort overzicht van … Meer lezen

Pensioen: wat is dat?

Het pensioen is een inkomen dat wordt verkregen wanneer iemand de pensioenleeftijd heeft bereikt of wanneer deze een uitkering krijgt vanuit een verzekeringsmaat-schappij of bank voor later. Wat pensioen precies is is een belangrijk vraag. Veel mensen in Nederland weten namelijk niet wat het nu precies inhoudt. Men hoort er wel van en men ziet … Meer lezen

Pensioen: alles wat u erover moet weten

In Nederland is het zo geregeld dat de meeste Nederlanders een basispensioen krijgen. Dit basispensioen is een uitkering op grond van de AOW (Algemene Ouderdomswet).

In de afgelopen jaren is er veelvuldig gesproken over het aanpassen van de AOW. Op dit moment is de leeftijd dat je met pensioen gaat nog 65 jaar, maar in de komende jaren zal dit langzaam oplopen. Zoals het er nu uitziet zal de pensioenleeftijd met smalle treden oplopen naar 66 jaar in 2019. In 2024 zal deze, na alle waarschijnlijkheid verder verhoogt worden naar 67 jaar. Daarna zal de pensioenleeftijd gekoppeld gaan worden aan de levensprognose. De algemene verwachting is dat men ouder wordt dan vroeger waardoor de pensioenleeftijd verhoogt kan worden.

pensioen informatie

Aangezien het pensioen van de overheid, de AOW, na alle waarschijnlijkheid, te weinig zal zijn om van te kunnen leven bouwen veel mensen een ouderdomspensioen op. Veelal gebeurd dit bij de werkgever. Daarnaast bouwen veel mensen ook zelfstandig nog een aanvulling op het pensioen op. Dit aanvullende pensioen, ook wel lijfrente genoemd, wordt veelal opgebouwd bij een verzekeraar en soms, middels banksparen, bij een bank.

Meer lezen