Tagarchief: pensioen afkopen

Is pensioen afkopen zinvol?

Het is mogelijk dat je hebt gekozen voor pensioen afkopen, maar heb je dan wel enig idee wat de gevolgen daarvan zijn? Steeds meer mensen lijken interesse te hebben in pensioen afkopen, maar ook steeds meer mensen hebben de mogelijkheid om te kiezen voor pensioen afkopen. Ook zijn er mensen die hiertoe gedwongen worden en dat is natuurlijk niet altijd een prettige manier. De pensioenpremies zijn bedoeld voor de oudedagsvoorziening, het pensioen afkopen is aan een groot aantal regels gebonden en mag niet zomaar worden gedaan. Er zijn in totaal acht belangrijke voorwaarden die van toepassing zijn als de pensioenuitvoerders pensioenen willen afkopen. Om te beginnen mag het ouderdomspensioen niet hoger zijn dan 417,74 euro op jaarbasis vanaf de pensioengerechtigde leeftijd. Daarnaast moet het bij pensioen afkopen ook gaat over een premievrij pensioen. Wist je ook dat een pensioenuitvoerder toestemming van je nodig heeft als de pensioenen al langer dan twee jaar slapen en wanneer zij deze willen afkopen voor de pensioendatum? Dat is belangrijk om te weten want bij pensioen afkopen is dat een belangrijke voorwaarde. Zo zijn er nog meer voorwaarden dus als men gebruik wil maken van pensioen afkopen, dan is het verstandig om eerst alle voorwaarden door te nemen en dan pas akkoord te gaan want vaak kan het niet zomaar even een, twee, drie worden geregeld.

pensioen afkopen

 

Is pensioen afkopen zinvol voor mij?

Het kan zijn dat pensioen afkopen een zinvolle keuze is voor je. Dan gaat het meestal over het afkopen van een klein pensioen, het gaat dan over een inkomen van 50.000 euro of meer, en het gaat dan ook over mensen die al een pensioenvoorziening hebben. Het kan zijn dat je vroeger vakantiewerk hebt gedaan en dat ben je natuurlijk al weer vergeten maar als er dan wordt gesproken over pensioen afkopen dan gaan deze mensen vaak snel akkoord want een leuk extraatje waar je niet aan had gedacht van een paar duizend euro willen we natuurlijk allemaal wel, in dat geval is pensioen afkopen een goede keuze en kun je daar meteen gebruik van maken. Je kunt het verzoek van de pensioenmaatschappij dan meteen accepteren. Soms is pensioen afkopen niet gunstig, dan gaat het over kleine pensioenen voor mensen die een laag inkomen hebben en die na hun pensioen grotendeels moeten doorkomen met de AOW. Deze mensen lopen een extraatje mis dat ze wel goed kunnen gebruiken. Je moet altijd eerst gaan kijken of dat pensioen afkopen wel een zinvolle keuze is voor jou, mocht dat niet zo zijn dan moet je daar geen  gebruik van maken. Ook al wordt het pensioen afkopen nogal eens heel mooi gebracht, het hoeft niet altijd gunstig te zijn voor jou, soms handelen de partijen in eigen belang. Daarom is het belangrijk dat je nu gebruik gaat maken van de mogelijkheid om te ontdekken of dat pensioen afkopen zinvol is voor jou. Laat het altijd berekenen en bij twijfel kun je altijd een financieel adviseur in de arm nemen die samen met jou gaat kijken welke optie het beste bij je past.

Een van de beste adviseurs in het berekenen van pensioen afkopen is Brand New Day. Deze partij is hierin gespecialiseerd. Hierdoor weet u dat u de juiste beslissing maakt.

Pensioen afkopen

Wanneer er meer tijd aan een klein pensioen besteed wordt dan nodig is, en het hierdoor onrendabel maakt, kan men kiezen voor pensioen afkopen. Pensioen afkopen alleen gebeuren wanneer het duurder is voor de pensioenuitvoerder qua administratie dan dat het hen opbrengt.

Wanneer er overgestapt wordt naar een andere werkgever dan zal er een pensioenbreuk zijn. Hierbij moet het pensioen namelijk over gesloten worden naar een andere pensioenuitvoerder, maar soms zitten er hier hogere kosten aan dan dat er verkregen wordt. Hierom kan een klein pensioen afgekocht worden. Een klein pensioen is een pensioen dat maar in een zeer korte tijd opgebouwd.

Sinds 2007 mogen pensioenuitvoerders pensioen afkopen. Dit betekent niet dat alle pensioenen hiermee afgekocht kunnen worden. Alleen wanneer er een maximaal bedrag van €427,69 (in 2011) per jaar wordt opgebouwd dan zal de pensioenuitvoerder hier voor kiezen. De pensioenuitvoerder hoeft hier geen toestemming voor te vragen aan de rechthebbende van het pensioen, wanneer het pensioen opgebouwd is na 2007. Wanneer het vóór 2007 opgebouwd is mag er bezwaar aangetekend worden, waarbij de pensioenuitvoerder verplicht is het bezwaar te honoreren.

pensioen afkopen

 

Pensioen afkopen zonder toestemming

Wanneer de pensioenuitvoerder niet zonder toestemming het klein pensioen kan afkopen zullen zij toestemming moeten vragen. Echter zitten hier wel voorwaarden aan. Zo moet er toestemming gevraagd worden wanneer er al geld uitgekeerd wordt. Wanneer het bedrag bij start van de uitkering boven de minimum afkoopgrens valt en binnen twee jaar er onder valt dan moet er toestemming gevraagd worden aan de rechthebbende. Daarentegen hoeft de pensioenuitvoerder geen toestemming te vragen wanneer de administratieve lasten voor de uitvoerder hoger zijn dan het bedrag dat zij verkrijgen van het pensioen. Deze lasten worden gemaakt door het regelmatig op de hoogte houden van de rechthebbende door middel van een pensioenoverzicht, het beantwoorden van vragen en het controleren van bedragen van pensioen afkopen.

Als de pensioenuitvoerder besluit tot pensioen afkopen dan moeten hierbij drie voorwaarden gehonoreerd worden. Allereerst moet het pensioen per jaar lager zijn dan €427,29 (2011) of €400 hier voor. Pensioen afkopen mag daarnaast alleen wanneer er al twee jaar een bedrag uitgekeerd wordt uit het pensioenfonds. Ook moet de pensioenuitvoerder de rechthebbende binnen een half jaar op de hoogte stellen van de afkoop en deze afkoop ook uitvoeren in een half jaar.

Pensioen afkopen kan voor de rechthebbende ook kosten met zich meebrengen, doordat er belasting betaald moet worden over de afkoopsom. Gemiddeld gaat 40% van de afkoopsom van pensioen afkopen op aan belasting.