Tagarchief: pensioenoverzicht

Mijn pensioenoverzicht

Als het over mijn pensioenoverzicht gaat dan gaat het over je eigen pensioenoverzicht. Dit overzicht kun je bijhouden op internet, vaak onder het kopje “mijn pensioenoverzicht” maar je kunt het overzicht ook door middel van een brief krijgen via de post. Eens in de zoveel maanden krijg je dan de stand van zaken te zien en ontdek je ook wat de mogelijkheden zijn, je ziet hoeveel je hebt opgebouwd en hoeveel premie je hier nu eigenlijk voor moet betalen. Veel mensen willen hun “mijn pensioenoverzicht” met anderen vergelijken om te zien wat zij betalen, wat er wordt ingehouden en hoeveel het hen op gaat leveren. In het mijn pensioenoverzicht kun je in ieder geval zien hoe het er nu voor staat en vaak wordt dat via de post gestuurd met een folder erbij. Daarin staat dan wat de doelen zijn van het fonds waar je bij bent aangesloten en er wordt ook gekeken naar de mogelijkheden, die je hebt. Sommige fondsen werken namelijk nauw samen met bedrijven, maar je kunt ook pensioen opbouwen wanneer je een eigen bedrijf hebt. Het is juist belangrijk om daar ook aan te denken, ook dan heb je pensioenopbouw nodig als je later een bedrag uitgekeerd wilt krijgen als je met pensioen gaat. Hier moet je dan zelf een fonds voor uitkiezen of je gaat het geld op een andere manier beleggen, als je maar rekening houdt met later en ervoor gaat sparen op welke manier dan ook!

 

Mijn pensioenoverzicht in de gaten houden

Bij het doen van de administratie eens per maand kun je ook kijken naar mijn pensioenoverzicht. Je kunt dan bekijken hoeveel je nu gespaard hebt en wat er wordt ingehouden. Dat geeft je een beeld van de mogelijkheden. Je kunt het ook eens op internet vergelijken met andere aanbieders, je ziet dan of dat je een goede keuze hebt gemaakt, of dat de werkgever een goede keuze heeft gemaakt. Als je nu een grote ontdekking doet dat je bij een ander fonds veel meer rendement krijgt dan kun je het altijd aan je werkgever voorleggen, ook zij wil graag dat er zoveel mogelijk rendement uit wordt gehaald. Lees verder

Mijn pensioen

Je pensioen is van groot belang, je wilt dat goed geregeld hebben. Ook als je een eigen bedrijf hebt is het belangrijk dat je denkt aan je pensioen. Op internet staat veel informatie over het pensioen. Je weet dat er veel pensioenfondsen zijn en dat daarom de keuze groot is en niet eenvoudig. Heb je een keuze gemaakt uit de vele pensioenfondsen dan kun je op de website van het bepaalde pensioenfonds de stand van zaken in je eigen geval volgen. Je kunt je eigen pensioen goed in de gaten houden via deze website en dan zie je vanzelf of dat zij de regels nakomen die zij van te voren aan je hebben uitgelegd. Natuurlijk wil je zekerheid, bij je eigen pensioen wil je zeker weten dat je ook een goed bedrag krijgt uitgekeerd. Je moet er nu immers al iedere maand voor betalen. Als je een eigen werkgever hebt dan wordt het bedrag vaak maandelijks al ingehouden op je salaris en dan krijg je eens in de zoveel tijd een pensioenoverzicht. Op je pensioenoverzicht kun je zien hoeveel de inleg is maar je kunt ook zien wat je krijgt uitgekeerd wanneer je zelf met pensioen gaat. Je kunt ook een eigen internet inlogcode krijgen van het pensioenfonds en dan kun je op de websites van het pensioenfonds vaak klikken op mijn pensioen en dan kun je daar alle gegevens inzien en de gang van zaken volgen. Lees verder

Pensioenoverzicht

Het pensioenoverzicht is een overzicht waarbij in één oogopslag gezien kan worden wat er aan pensioen is opgebouwd. Dit overzicht wordt opgesteld door de pensioenuitvoerder en dient verstrekt te worden aan een deelnemer van het pensioen. Het is in Nederland wettelijk opgesteld dat er een pensioenoverzicht verstrekt moet worden door de pensioenuitvoerder.

Het pensioenoverzicht wordt elk jaar ontvangen door de werknemers en wordt gegeven door de werkgever waarbij dit pensioen wordt opgebouwd middels een pensioenfonds. Daarnaast worden de deelnemers van een pensioen opgebouwd bij een vorige werkgever eens in de 5 jaar op de hoogte gesteld van het pensioenoverzicht. Het pensioenoverzicht is verplicht gemaakt om de werknemers en deelnemers van een pensioen meer duidelijkheid en informatie over hun pensioen te geven. In het pensioenoverzicht moet daarom aangegeven worden wat er tot dan toe aan pensioen is opgebouwd en wat er de komende tijd opgebouwd gaat worden. Hierdoor kunnen de bedragen makkelijker berekend worden en zullen er geen onaangename verrassingen zijn voor de werknemers en deelnemers aan een pensioen.

pensioenoverzicht

 

Apart pensioenoverzicht voor alle opgebouwde pensioenen

Voor alle opgebouwde pensioenen zal een apart pensioenoverzicht verstrekt worden. Het arbeidsongeschiktheidspensioen, nabestaandenpensioen en ouderdomspensioen zullen dus allen op een apart overzicht staan, waardoor deze makkelijk bij elkaar opgeteld kunnen worden en er eenvoudig gezien kan worden wat er tot dan tot aan pensioen is opgebouwd.

Wanneer er tijdens een uitkering een pensioen opgebouwd wordt zal er door de pensioenuitvoerder ook jaarlijks een pensioenoverzicht verstrekt moeten worden, waardoor de uitkeringsontvanger kan zijn wat voor pensioen er tijdens en vóór de uitkering opgebouwd is en wordt opgebouwd.

 

Online pensioenregister

Sinds januari 2011 is er in Nederland een online pensioenregister, waardoor er online bekeken kan worden wat er aan pensioen opgebouwd is en wordt. Het pensioenoverzicht is, doordat de Sociale Verzekeringsbank en de pensioenuitvoerders gegevens leveren aan het registeren, hierbij eenvoudig te bekijken. De gegevens die geleverd worden uiteraard wel goed beschermd. Het online pensioenoverzicht is daarom alleen te bereiken wanneer de deelnemer aan het pensioen of de werknemer met een DigiD inlogt bij het pensioenregister, zodat er niet zomaar informatie van anderen bekeken kan worden en eigen informatie goed beschermd is. Indien er nog geen beschikking over een DigiD-inlogcode en –wachtwoord is kunnen deze aangevraagd worden via internet op www.digid.nl. DigiD is een initiatief van de overheid waarbij de inlogcode en het wachtwoord voor meerdere persoonlijk doeleinden gebruikt kan worden, zoals het bekijken van het pensioenoverzicht, maar ook het aanvragen van uitkeringen, toeslagen en het inschrijven voor een opleiding.

Pensioenregister

Sinds 6 januari 2011 heeft Nederland het pensioenregister. In dit registeren kan er, doordat de pensioenverzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gegevens aan dit register leveren, makkelijk een pensioenoverzicht bekeken worden.

Het pensioenoverzicht geeft alle informatie weer over de AOW en het opgebouwde pensioen voor Nederlanders. Elke Nederlander die pensioen opbouwt kan zijn gegevens opvragen in het pensioenregister. U ziet alle pensioenen: van AOW tot het werkgeverspensioen. Later kan dit eventueel uitgebreid worden met pensioen wat u zelf opbouwt in uw box 3 of uw woning. Hierover is alleen nog geen duidelijkheid. De verwachting is dat dit ook niet voor 2015 komt.

pensioenregister

Met het pensioenregister komt er een einde aan onduidelijkheid

Doordat er in Nederland al geruime tijd bij veel Nederlanders onduidelijkheid was over het opgebouwde pensioen en de voorwaarden hiervan is er door de overheid gekozen om een nationaal pensioenregister op te richten. Door de informatie in begrijpelijke taal weergegeven wordt in het pensioenregister zal er voor veel Nederlanders meer duidelijkheid ontstaan omtrent het pensioen.

Het opbouwen van een pensioen wordt in Nederland gedaan door een werknemer. Deze dient daarom ook alles omtrent het pensioen te regelen. Veel Nederlanders denken echter dat alles geregeld wordt door hun werkgever, waardoor er verwarring ontstaat. Het pensioenregister is er daarom ook op gericht eventuele gebreken of gaten in het pensioen beter te laten opvallen, doordat de Nederlander nu makkelijker over deze informatie kan beschikken.

Voorafgaand aan het oprichten van het pensioenregister is er allereerst besloten dat de pensioenverzekeraars en de SVB gegevens van pensioenopbouwers mogen delen met het register. In de Nederlandse grondwet staat dat privégegevens van inwoners niet zonder toestemming gedeeld mogen worden met instanties. Doordat de overheid toestemming heeft gegeven tot het delen van deze gegevens mogen de pensioenverzekeraars en de SVB dit sinds begin 2010 wel.

 

Uw pensioenoverzicht

Om het pensioenoverzicht bij het pensioenregister te kunnen inkijken moet er over een DigiD-inlogcode en –wachtwoord beschikt worden. Dit is een wettelijk account dat voor een inwoner van Nederland aangevraagd kan worden. Hierdoor kunnen er online makkelijker dingen geregeld worden omtrent het pensioen en bijvoorbeeld uitkeringen.

pensioenregister

Wanneer de gegevens van DigiD in handen zijn moet de website www.mijnpensioenoverzicht.nl bezocht worden. Hier kan er ingelogd worden met DigiD en zullen de gegevens van de betreffende persoon opgezocht worden, waardoor deze de gegevens makkelijker in kan kijken. De website is vrij eenvoudig ingericht om de bezoeker het zo eenvoudig mogelijk te maken. In één oogopslag wordt duidelijk welk pensioen er op dit moment is opgebouwd.