Wat is revisierente

Revisierente is een belasting die wordt geheven op bepaalde levensverzekeringen, lijfrentepolissen en andere fiscaal gefaciliteerde producten wanneer deze voortijdig worden beëindigd of worden gebruikt op een manier die in strijd is met de fiscale regels. Als de verzekeringnemer of houder van de lijfrentepolis het gespaarde bedrag opneemt voordat de einddatum is bereikt of als de … Meer lezen