Tagarchief: sparen voor pensioen

Pensioensparen

Pensioensparen is een rendabele manier van geld sparen, waarbij er als doel gesteld wordt dat er, wanneer de pensioenleeftijd bereikt is, extra geld bovenop het basispensioen beschikbaar is. Hierdoor zal er meer geld beschikbaar zijn wanneer het pensioen ingaat en zullen er ook een aantal fiscale voordelen zijn.

Het pensioensparen kan op twee manieren, een pensioenspaarverzekering en een pensioenspaarrekening. De pensioenspaarverzekering is een verzekering waarbij een gegarandeerde rente van gemiddeld 3% wordt gevangen. Daarbij kan eventueel een belegging gedaan worden. Echter wordt het resultaat van deze belegging niet gegarandeerd. Een pensioenspaarverzekering kan afgesloten worden als levensverzekering. Hierbij wordt maandelijks premie betaald, waarna er, zodra de pensioenleeftijd bereikt is, maandelijks een bedrag wordt uitgekeerd.

De pensioenspaarrekening is een rekening waarvan het totaalbedrag belegd wordt in beleggingsfondsen, waarvan de resultaten bepalend zijn voor de rente die uitgekeerd wordt over het bedrag. Hierdoor kan het zowel voordelig als nadelig zijn. Het voordeel is dat er een kans is dat er een mooie winst gepakt wordt met deze fondsen, waardoor de rente hoog zal zijn. Daartegenover staat dat er een groot risico aan vastzit, doordat er in slechte tijden verlies gedraaid kan worden. Hierdoor zal de rente negatief zijn. Het risico hiervan is echter laag, doordat een pensioenspaarrekening voor lange tijd afgesloten wordt, waardoor alle schommelingen vanzelf geëvenaard worden.

Aan het pensioensparen zitten een aantal fiscale voordelen. Allereerst is er het belastingvoordeel dat verkregen wordt wanneer er jaarlijks een bedrag gestort wordt op een pensioenrekening of –verzekering. Tot dit bedrag hoeft geen belasting betaald te worden. Over het resterende bedrag hoger dan de limiet dient uiteraard wel belasting betaald te worden. Daarnaast verschillen de fiscale voordelen tussen de verschillende banken en verzekeraars. Het beste kan hiernaar geïnformeerd worden, zodat de beste optie gekozen kan worden. Hierdoor kan er een groter fiscaal voordeel ontstaan, waardoor er, zodra de pensioenleeftijd bereikt is, dankzij het pensioensparen een mooi extra bedrag bovenop de AOW uitgekeerd kan worden.

Pensioen banksparen

Sinds een aantal jaar wordt er in Nederland het pensioen banksparen aangeboden. Dit houdt in dat het pensioentekort makkelijk aangevuld kan worden.

Banken en verzekeraars bieden het pensioen banksparen aan. Bij deze manier van sparen worden bedragen pas uitgekeerd wanneer de pensioenleeftijd bereikt is. Hierdoor wordt er van een fiscaal voordeel genoten. Dit voordeel bestaat niet bij het normaal sparen. Daarbij hoeft er bij het pensioen banksparen geen vermogensbelasting a 1,2% betaald te worden wanneer er sprake is van een bedrag hoger dan €20.785 (2011). Bij het banksparen zal er geen toegang zijn tot het bedrag totdat de pensioenleeftijd bereikt is.

 

Banksparen en pensioentekort

Wanneer er een pensioentekort ontstaan is kan kunnen premies afgetrokken worden van de inkomstenbelasting wanneer er gekozen is voor pensioen banksparen. De hoeveelheid hiervan hangt uiteraard af van de hoogte van het pensioentekort en de inkomstenbelasting. De combinatie van de aftrekking en het niet hoeven betalen van vermogensbelasting kan over een aantal jaren een paar duizend euro aan voordeel opleveren. Wanneer de pensioenleeftijd bereikt is zal het bedrag opgebouwd met pensioen banksparen uitgekeerd worden. Hierover moet wel inkomensbelasting betaald worden, waarvoor een hoog percentage gerekend kan worden. Deze inkomsten vallen in box 1, waarbij er tot 52% aan belasting betaald moet worden.

banksparen

 

Jaarruimte banksparen

Wanneer je kiest voor pensioen banksparen zul je de jaarruimte krijgen. Dit is een berekening waarbij wordt gekeken naar het bedrag opgebouwd aan pensioen in het afgelopen jaar en de hoogte van het inkomen. Voor een berekening van de jaarruimte in 2011 zijn dus de gegevens van 2010 nodig. De jaarruimte kan eenvoudig op www.belastingdienst.nl berekend worden. Zij hebben een speciale tool ontwikkeld welke helpt bij het berekenen van de jaarruimte van het pensioen banksparen.

De jaarruimte kan ook ingehaald worden, wanneer deze niet langer dan zes jaar geleden gebeurd is. Er kan in 2011 dus genoten worden van een jaarruimte in 2005 wanneer dat in 2006 niet gedaan is. Dit wordt de inhaalregeling genoemd. Wanneer er pensioen banksparen wordt toegepast zullen deelnemers hieraan over deze regeling kunnen beschikken.