Tagarchief: verzekering pensioen

Pensioenverzekering

Wanneer de pensioenleeftijd bereikt is zal de gepensioneerde een AOW-pensioen ontvangen. Door hiernaast een pensioenregeling via de werkgever te laten lopen kan er pensioen bovenop de AOW opgebouwd worden, waardoor er meer geld uitgekeerd wordt aan pensioen. Ook kan er voor gekozen worden om een zogenoemde pensioenverzekering af te sluiten, waardoor er via beleggingen en sparen een hoger pensioen opgebouwd kan worden.

Met een pensioenverzekering wordt jaarlijks een bedrag gespaard door middel van regelmatige stortingen of het verkrijgen van rente. De verzekeraar waarbij deze verzekering is afgesloten zal het bedrag hiervan beleggen en geeft hiervoor een bepaald rentepercentage.

pensioenverzekering

Een pensioenverzekering afsluiten kan dus voor later zeer voordelig zijn. Deze verzekering kan bij bijna alle verzekeraars afgesloten worden. Doordat veel verzekeraars dit aanbieden zullen zij concurreren om klanten te krijgen. Door hier slim gebruik van te maken kan de verzekeraar met het beste rendement en de beste voorwaarden gekozen worden, waardoor er meer geld uitgekeerd zal worden wanneer de pensioenleeftijd bereikt is. Allereerst moet er bij het vergelijken gekeken worden is wat er gebeurd wanneer de verzekerde komt te overlijden vóór of tijdens de uitkering van het bedrag dat opgebouwd is met deze verzekering. Veel verzekeraars zullen hierbij het totaalbedrag overdragen aan de nabestaanden, terwijl andere verzekeraars een andere regel hiervoor hanteren waarvoor bijvoorbeeld een extra verzekering afgesloten moet worden. Daarnaast zijn er ook verschillen in voorwaarden omtrent de situatie van de verzekerde. Een alleenstaande verzekerde zal hier niet veel zorgen over hoeven te maken, maar wanneer er een partner in het spel is kan dit voor extra kosten komen doordat er het risico is van een echtscheiding, waarbij beiden partijen de helft van het totale budget krijgt. Daarnaast zijn er ook speciale regels voor een gemeenschappelijke pensioenverzekering, waarbij er pensioen opgebouwd wordt voor meer dan één pensioengerechtigde.

Daarnaast kunnen ook de rentepercentages van deze verschillende verzekeraars vergeleken worden met elkaar, zodat er voor de voordeligste verzekeraar gekozen kan worden. Er moet hierbij ook gelet worden op de kosten die de verzekeraar rekent bij het storten van bedragen en jaarlijkse beheer- en administratieve kosten. Zo hanteren sommige verzekeraars een rentepercentage dat afgestaan moet worden aan de verzekeraar wanneer er geld gestort wordt bij deze verzekering. De jaarlijkse beheerkosten verschillen bij de verschillende verzekeraars ook. Sommige verzekeraars hanteren zelfs helemaal geen beheerkosten. Daarnaast moet er ook gekeken worden naar de kosten die de uitkering van bedragen met zich meebrengt. Een aantal verzekeraars hanteren een rentepercentage bij uitkering van de pensioenverzekering, waardoor er op latere leeftijd dus een deel van het uitgekeerde pensioen afgestaan moet worden aan de verzekeraar.

 

Pensioenverzekering zelfstandige ondernemers

Onder zelfstandige ondernemers ligt het hoogste percentage afgesloten pensioenverzekeringen, doordat deze voor hen zeer aantrekkelijk is. Bij de ondernemers moet namelijk direct pensioen opgebouwd worden, doordat zij geen werkgever hebben die dit voor hun kan doen. Uiteraard moeten de zelfstandig ondernemers wel goed opletten bij het afsluiten van een pensioenverzekering, zodat zij niet een plotseling pensioengat van een aantal jaar oplopen. Wanneer er gekozen wordt om voor zichzelf te beginnen dan moet er dus rekening gehouden worden met de kosten voor de pensioenverzekering. Deze kosten worden echter vaak al snel over het hoofd gezien.

Lijfrente

Wanneer er een lijfrenteverzekering afgesloten wordt zal er periodiek lijfrente ontvangen worden door de verzekerde. Hiervoor heeft de verzekerde eenmalig een geldbedrag betaald voor het ontvangen van de lijfrente of betaalt deze over een bepaalde periode in termijn een bepaald bedrag voordat de uitkering van de lijfrente in werking zal gaan.

De lijfrente wordt verkregen vanaf een datum welke vooraf is afgesproken tussen de verzekerde en de verzekeraar. Hierbij wordt ook afgesproken in hoeveel periodes de lijfrente uitgekeerd wordt en hoe hoog het bedrag hiervoor zal zijn. Door de eenmalige of periodieke premie te betalen wordt hierdoor langzaam budget opgebouwd om op een later moment uit te laten betalen. Hierbij kan er voor gekozen worden om de betaalde premie te laten beleggen bij beleggingsfondsen, waardoor er geprobeerd wordt van de betaalde premie een hoger bedrag te maken, zodat er, wanneer er uitgekeerd wordt, een groter bedrag uitgekeerd zal worden. Uiteraard is het uit te keren bedrag hierbij volkomen afhankelijk van de resultaten die zijn behaald door de beleggingen. Hierdoor zal het uit te keren bedrag lager uitvallen wanneer de resultaten van de beleggingen verlieslijdend geweest zijn.

lijfrente

De lijfrente wordt vaak gebruikt als aanvulling van het pensioen, waardoor er per maand een hoger bedrag beschikbaar is voor kosten en uitgaven. Door op lange termijn een bedrag op te bouwen zal dit, wanneer er afgesproken is dat er betaald wordt vanaf het moment dat de verzekerde recht heeft op het basis- en een aanvullend pensioen, bedrag bovenop de AOW en eventuele andere pensioenbedragen komen. Hierbij zal er dus ook maandelijks lijfrente uitgekeerd worden aan de verzekerde.

 

Lijfrente en lijfrentverzekering

Om lijfrente uitgekeerd te krijgen moet er een lijfrenteverzekering aangevraagd worden. De premie voor deze verzekering moet eenmalig of in termijnen betaald worden, zodat de verzekeraar het afgesproken moment kan beginnen met het uitkeren van geld. Een lijfrenteverzekering wordt door bijna alle verzekeraars aangeboden. Het is daarom ook goed om deze verschillende verzekeraars met elkaar te vergelijken, zodat de beste voorwaarden en prijzen gekozen kunnen worden. Hierdoor kan er een hoger bedrag opgebouwd worden voor een lagere premie bij sommige verzekeraars, terwijl anderen het precies andersom hebben. Het vergelijken van de verzekeraars is dus zeer rendabel.