Tot hoe lang (moet) je in Nederland werken tot pensioen?

De leeftijd waarop je in Nederland met pensioen kunt gaan, hangt af van verschillende factoren, zoals je geboortejaar en de soorten pensioen die je opbouwt. In Nederland zijn er drie soorten pensioen:

AOW (Algemene Ouderdomswet): Dit is het basispensioen dat door de overheid wordt uitgekeerd. De AOW-leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd en is momenteel 67 jaar en drie maanden.

Werknemerspensioen: Dit is het pensioen dat je opbouwt via je werkgever. De leeftijd waarop je dit pensioen kunt ontvangen, hangt af van de regeling die je werkgever heeft gekozen. Vaak is dit 68 jaar, maar het kan ook eerder of later zijn.

Zelfstandigenpensioen: Dit is het pensioen dat je als zelfstandige opbouwt. Ook hierbij hangt de leeftijd waarop je het pensioen kunt ontvangen af van de regeling die je hebt gekozen.

Het is dus niet mogelijk om een eenduidig antwoord te geven op de vraag tot hoe lang je in Nederland moet werken tot pensioen. Dit hangt namelijk af van verschillende factoren. Over het algemeen geldt echter dat je in Nederland tot je 67ste moet werken voordat je AOW ontvangt.