Wat is revisierente

Revisierente is een belasting die wordt geheven op bepaalde levensverzekeringen, lijfrentepolissen en andere fiscaal gefaciliteerde producten wanneer deze voortijdig worden beëindigd of worden gebruikt op een manier die in strijd is met de fiscale regels.

Als de verzekeringnemer of houder van de lijfrentepolis het gespaarde bedrag opneemt voordat de einddatum is bereikt of als de premies niet voldoen aan de fiscale regels, moet er revisierente betaald worden. Dit is een soort boete die wordt berekend als een percentage van het bedrag dat wordt opgenomen of van de premies die niet aan de fiscale regels voldoen.

Het tarief van de revisierente kan variëren en is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de duur van de polis en de omvang van de afkoopsom. Het is belangrijk om te weten dat revisierente alleen wordt geheven als er sprake is van een fout of onjuistheid in de fiscale behandeling van het product en niet als de verzekeringnemer of houder van de lijfrentepolis het product gebruikt op een manier die in overeenstemming is met de fiscale regels.

Een voorbeeld van revisierente en belasting

Stel dat iemand in het verleden een lijfrenteverzekering heeft afgesloten en premies heeft betaald. Op een gegeven moment besluit die persoon om de lijfrenteverzekering af te kopen voordat de einddatum is bereikt. Het afkopen van een lijfrenteverzekering voordat de einddatum is bereikt, wordt beschouwd als een vroegtijdige beëindiging en kan leiden tot een revisierente.

De revisierente wordt berekend over de waarde van de lijfrenteverzekering op het moment van afkoop. De revisierente is in feite een soort boete die de Belastingdienst oplegt omdat de persoon in kwestie niet heeft voldaan aan de voorwaarden van de lijfrenteregeling. Het tarief van de revisierente kan variëren en is afhankelijk van de situatie, maar kan oplopen tot wel 20% van de waarde van de lijfrenteverzekering op het moment van afkoop.

Kortom, revisierente is een boete die wordt opgelegd door de Belastingdienst als iemand niet voldoet aan de voorwaarden van een pensioen- of lijfrenteregeling en kan leiden tot aanzienlijke kosten bij vroegtijdige beëindiging. Het is daarom belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de voorwaarden en regelgeving rondom pensioensparen en lijfrenteverzekeringen.