Categoriearchief: Werkgeverspensioen

Werkgeverspensioen

Als je bij een werkgever in Nederland werkt dan bouw je meestal naast je AOW ook nog eens pensioen op bij de werkgever. Dit het in Nederlandse termen een werkgeverspensioen. De meeste werkgevers bieden namelijk ook een pensioen aan, aan hun medewerkers. Dit pensioen is een aanvullend pensioen op het AOW. Onder het werkgeverspensioen vallen een aantal belangrijke termen. Deze termen komt u vooral tegen in onze artikelen over pensioen. Het is daarom raadzaam dat u wel goed begrijpt wat zo’n pensioenterm inhoudt. Op deze pagina proberen wij u in een paar regels te informeren over de pensioentermen met betrekking tot het werkgeverspensioen. Wilt u meer weten over een bepaalde term dan kunt u bij de desbetreffende term verder klikken.

 

Pensioenoverzicht

Met het pensioenoverzicht weet u precies welk pensioen u zult ontvangen. In een oogopslag ziet u dan welke pensioenen u allemaal heeft opgebouwd bij uw werkgever. Meestal ontvangt u dit overzicht 1x per jaar. Uw pensioenoverzicht is niet hetzelfde als het pensioenregister. Daar staan alleen in algemene termen uw werkgeverspensioen genoteerd.

 

Pensioenpremie

Elke maand gaat er automatisch van uw brutosalaris de pensioenpremie af. Deze premie betaald u voor de opbouw van uw pensioen. Dit kan zijn voor zowel het overheidspensioen, de AOW alsmede uw werkgeverspensioen. Dit staat uiteraard uitgesplitst op uw loonstrook. Wilt u meer weten over de pensioenpremie? Wij vertellen het u graag verder!

werkgeverspensioen

 

Pensioenopbouw

Elke maand bouwt u pensioen op. Dit komt doordat u pensioenpremie betaald. Het is verstandig dit grondig te controleren of u voldoende pensioen opbouwt. Als u namelijk met pensioen gaat moet u wel voldoende pensioen hebben opgebouwd. Uw pensioenopbouw is dus vrij belangrijk

 

Werkgeverspensioen afkopen

Als u veel gewisseld bent van werkgever dan kan het zijn dat u bij verschillende pensioenuitvoerders een pensioen heeft opgebouwd. Hierdoor heeft u vele kleine pensioenen. Het kan voorkomen dat de pensioenuitvoerder besluit om dit pensioen af te kopen. Men wil dit pensioen afkopen omdat het bedrag dan zo klein is dat het voordeliger is om dat in een keer uit te keren aan de pensioengerechtigde.

 

Pensioenregeling

Het is belangrijk om bij elke werkgever na te gaan of u wel een goede pensioenregeling heeft. Zonder pensioen regeling bouwt u namelijk geen pensioen op. Zorg er dus voor dat u in gesprek gaat met uw werkgever of zijn of haar pensioenregeling.

 

Pensioenregeling

Er zijn in Nederland verschillende soorten pensioenregelingen. De meest voorkomende pensioenregeling is de uitkeringsovereenkomst en de premieovereenkomst. Onder deze overeenkomsten vallen weer een andere pensioenregeling. Deze pensioenregeling is bij de meeste mensen wel bekend. Dat komt doordat de meeste Nederlanders ook zo’n overeenkomst hebben afgesloten bij hun werkgever.

 

Pensioenregeling: de uitkeringsovereenkomst

De uitkeringsovereenkomst kun je verdelen in:

  • eindloonregeling – Met deze pensioenregeling hangt het pensioen af van het aantal jaren dat je in dienst bent geweest en het salaris dat je het laatst verdiende;
  • middelloonregeling – Met deze pensioenregeling hangt het pensioen af van het aantal jaren dat je in dienst bent geweest en hoe hoog je salaris was in deze periode. Het verschil met de eindloonregeling is dat je pensioen niet gebaseerd is op het laatst verdiende salaris. Je pensioen is afhankelijk van het gemiddelde salaris dat je tijdens je loopbaan hebt verdiend.

 

Pensioenregeling: de premieovereenkomst

Bij de pensioenregeling: premieovereenkomst weet je welk bedrag door je werkgever aan de pensioenuitvoerder wordt afgedragen. Omdat er meestal wordt belegd met het beschikbare geld, is de opbrengst niet altijd zeker. Het gaat hier over de beschikbare premieregeling.

pensioenregeling

Pensioenregeling: andere overeenkomsten

Naast de premieovereenkomst en de uitkeringsovereenkomst is er ook nog de kapitaalovereenkomst. Deze regeling komt echter niet zoveel voor. Bij een kapitaalovereenkomst staat de hoogte van het kapitaal bij pensioendatum vast. Het bedrag kan met een winstuitkering verhoogd worden. Ook heb je nog de combinatieregelingen. Deze regelingen zijn een mix van twee soorten pensioenregelingen.

 

Weet wat voor pensioenregeling je hebt

Het is belangrijk dat je nagaat wat voor pensioenregeling je hebt. Wil je precies weten hoe je regeling in elkaar zit, kijk dan op je pensioenoverzicht  of vraag dan bij je pensioenuitvoerder of je werkgever om uitleg. Je kunt het pensioenreglement opvragen of de zogenaamde populaire versie (korte versie) hiervan. Hierin staat precies beschreven wat je rechten en plichten zijn met betrekking tot je pensioen.

 

Ga na of je straks voldoende inkomen overhoudt om van te leven

Veel mensen schatten hun inkomen na hun pensionering te hoog in. Veel mensen denken ongeveer 80 procent* van hun laatstverdiende salaris over te houden. Dat klopt vaak niet. Het is vaak minder dan 80 procent. Bij de opbouw van je pensioen wordt vaak uitgegaan van het gemiddelde van je salaris (middelloonregeling) bij pensionering. Als je parttime hebt gewerkt of minder dan 40 jaar hebt gewerkt kan je pensioen lager uitvallen dan 70 procent van je laatstverdiende salaris. Het is daarom van essentieel belang om uw pensioen met regelmaat na te lopen of dit nog voldoende is voor straks om van te leven. Gelukkig zijn er in de huidige markt en partijen die u hiermee van dienst kunnen zijn. Een van deze partijen is Brand New Day. Deze partij biedt, geheel vrijblijvend, een gratis pensioencheck. Hiermee kunt u eenvoudig te weten komen of u voldoende heeft opgebouwd. Wilt u ook een gratis check aanvragen? Brand New Day!

Pensioen afkopen

Wanneer er meer tijd aan een klein pensioen besteed wordt dan nodig is, en het hierdoor onrendabel maakt, kan men kiezen voor pensioen afkopen. Pensioen afkopen alleen gebeuren wanneer het duurder is voor de pensioenuitvoerder qua administratie dan dat het hen opbrengt.

Wanneer er overgestapt wordt naar een andere werkgever dan zal er een pensioenbreuk zijn. Hierbij moet het pensioen namelijk over gesloten worden naar een andere pensioenuitvoerder, maar soms zitten er hier hogere kosten aan dan dat er verkregen wordt. Hierom kan een klein pensioen afgekocht worden. Een klein pensioen is een pensioen dat maar in een zeer korte tijd opgebouwd.

Sinds 2007 mogen pensioenuitvoerders pensioen afkopen. Dit betekent niet dat alle pensioenen hiermee afgekocht kunnen worden. Alleen wanneer er een maximaal bedrag van €427,69 (in 2011) per jaar wordt opgebouwd dan zal de pensioenuitvoerder hier voor kiezen. De pensioenuitvoerder hoeft hier geen toestemming voor te vragen aan de rechthebbende van het pensioen, wanneer het pensioen opgebouwd is na 2007. Wanneer het vóór 2007 opgebouwd is mag er bezwaar aangetekend worden, waarbij de pensioenuitvoerder verplicht is het bezwaar te honoreren.

pensioen afkopen

 

Pensioen afkopen zonder toestemming

Wanneer de pensioenuitvoerder niet zonder toestemming het klein pensioen kan afkopen zullen zij toestemming moeten vragen. Echter zitten hier wel voorwaarden aan. Zo moet er toestemming gevraagd worden wanneer er al geld uitgekeerd wordt. Wanneer het bedrag bij start van de uitkering boven de minimum afkoopgrens valt en binnen twee jaar er onder valt dan moet er toestemming gevraagd worden aan de rechthebbende. Daarentegen hoeft de pensioenuitvoerder geen toestemming te vragen wanneer de administratieve lasten voor de uitvoerder hoger zijn dan het bedrag dat zij verkrijgen van het pensioen. Deze lasten worden gemaakt door het regelmatig op de hoogte houden van de rechthebbende door middel van een pensioenoverzicht, het beantwoorden van vragen en het controleren van bedragen van pensioen afkopen.

Als de pensioenuitvoerder besluit tot pensioen afkopen dan moeten hierbij drie voorwaarden gehonoreerd worden. Allereerst moet het pensioen per jaar lager zijn dan €427,29 (2011) of €400 hier voor. Pensioen afkopen mag daarnaast alleen wanneer er al twee jaar een bedrag uitgekeerd wordt uit het pensioenfonds. Ook moet de pensioenuitvoerder de rechthebbende binnen een half jaar op de hoogte stellen van de afkoop en deze afkoop ook uitvoeren in een half jaar.

Pensioen afkopen kan voor de rechthebbende ook kosten met zich meebrengen, doordat er belasting betaald moet worden over de afkoopsom. Gemiddeld gaat 40% van de afkoopsom van pensioen afkopen op aan belasting.

Pensioenopbouw

De pensioenopbouw is de manier waarop het pensioen opgebouwd wordt voordat het uitgekeerd zal worden. Het pensioenopbouw wordt opgebouwd door middel van het afstaan van premie voor een pensioen wanneer iemand werkzaam is of door het afstaan van premie tijdens een uitkering.

 

Pensioenopbouw via het eindloonsysteem

Een pensioenopbouw kan op verschillende manieren tot stand komen. Allereerst is er het eindloonsysteem. Deze vorm van pensioenopbouw houdt in dat er een pensioenuitkering gebaseerd op het laatst verdiende salaris wordt gehanteerd. Hierbij wordt het salaris van het laatste jaar dat er gewerkt is genomen. Een andere vorm is het middelloonsysteem, wat het middelloon hanteert. Het middelloon is het loon dat over een bepaalde periode verdiend is. Vaak wordt hier als periode de gehele loopbaan gehanteerd. Een beschikbaar premiesysteem houdt in dat de hoogte van het pensioen afhankelijk is van de ingelegde premie. Hieruit wordt dan maandelijks een bedrag uitgekeerd. Hier wordt dus niet naar het verdiende loon gekeken. Daarnaast is er ook nog een combinatie van deze drie systemen, waarbij zowel met opgebouwde premie een bedrag uitgekeerd wordt als het hanteren van het eind- of minimumloon.

pensioenopbouw

 

Welke pensioenopbouw is het gunstigste voor de werknemer?

Het gunstigst voor de werknemer is het eindloonsysteem, doordat er op het einde van de loopbaan het meest verdiend wordt. Hiervan afhankelijk wordt de uitkering berekend, waardoor er dus maandelijks hoge bedragen uitgekeerd worden aan de werknemer. Gunstig voor de werkgever en pensioenuitvoerder is het middelloonsysteem, doordat er een gemiddelde wordt genomen over de hele loopbaan, waardoor het bedrag veel lager uitvalt dan bij het eindloonsysteem, doordat er over de gehele loopbaan gemiddeld een stuk minder verdiend is per maand.

De pensioenopbouw wordt door de werknemer zelf gedaan, waarbij er per jaar maximaal ongeveer 2% aan opbouwpercentage geldt. Bij een middelloonregeling is dit iets hoger, namelijk 2,25%. Per jaar zal een werknemer dus 2% aan pensioen opbouwen, waardoor er na bijvoorbeeld 30 jaar al 60% opgebouwd is. Wanneer er per jaar meer dan het maximale opbouwpercentage opgebouwd wordt moet er over dit percentage belasting betaald worden. Het andere opbouwpercentage is dus volledig belastingvrij.

Pensioenpremie

De pensioenpremie is het bedrag dat maandelijks wordt afgegeven om hiermee een pensioen op te bouwen in de toekomst. Hierbij hangt de hoogte van deze premie af van het gewenste pensioen en de risico’s van het pensioenfonds. De pensioenpremie wordt betaald door de werkgever en werknemer. Ieder neemt hierbij de  helft van dit bedrag op zich. In Nederland ligt, op dit moment, de pensioenpremie rond de 15% van het maandelijkse loon wat er verdient wordt.

 

Waarvoor betaal je pensioenpremie?

De pensioenpremie helpt om geld apart te zetten zodat er, wanneer de pensioenleeftijd bereikt is, een appeltje voor de dorst is. Daarnaast heeft de pensioenpremie ook een groot fiscaal voordeel, doordat het ingelegde bedrag voor een groot deel aftrekbaar is. Dit valt in box 1. Wanneer er over gegaan wordt tot het uitkeren van het opgebouwde pensioen zal er wel belasting betaald worden over het uitgekeerde bedrag.

pensioenpremie

 

Hoe wordt de pensioenpremie berekend?

De premie wordt berekend bepaald door het maandelijkse salaris en het pensioen bij de pensioenuitvoerder. Het maandelijkse salaris wordt namelijk gehanteerd voor het percentage dat hiervan genomen wordt, dat 15% is. Daarbij zijn er verschillende soorten pensioenen die opgebouwd kunnen worden bij de pensioenuitvoerders, waarbij sommige een beter rendement hebben doordat het risico hiervan hoger is dan anderen. Hierdoor wordt ook de premie berekend.

 

Wat als ik geen pensioenpremie wil betalen?

Iedereen in Nederland die werkt betaald sowieso pensioenpremie voor het overheidspensioen. Daar is geen ontkomen aan. Er wordt op dit moment betaald aan de mensen die op dit moment met pensioen zijn. Onze kinderen betalen dan weer onze pensioenpremies. Er zijn wel mogelijkheden om niet deel te nemen aan het werkgeverspensioen. Of dit kan hangt volledig af van de werkgever. Het aanvullende pensioen kan je geheel zelf bepalen.

Pensioenoverzicht

Het pensioenoverzicht is een overzicht waarbij in één oogopslag gezien kan worden wat er aan pensioen is opgebouwd. Dit overzicht wordt opgesteld door de pensioenuitvoerder en dient verstrekt te worden aan een deelnemer van het pensioen. Het is in Nederland wettelijk opgesteld dat er een pensioenoverzicht verstrekt moet worden door de pensioenuitvoerder.

Het pensioenoverzicht wordt elk jaar ontvangen door de werknemers en wordt gegeven door de werkgever waarbij dit pensioen wordt opgebouwd middels een pensioenfonds. Daarnaast worden de deelnemers van een pensioen opgebouwd bij een vorige werkgever eens in de 5 jaar op de hoogte gesteld van het pensioenoverzicht. Het pensioenoverzicht is verplicht gemaakt om de werknemers en deelnemers van een pensioen meer duidelijkheid en informatie over hun pensioen te geven. In het pensioenoverzicht moet daarom aangegeven worden wat er tot dan toe aan pensioen is opgebouwd en wat er de komende tijd opgebouwd gaat worden. Hierdoor kunnen de bedragen makkelijker berekend worden en zullen er geen onaangename verrassingen zijn voor de werknemers en deelnemers aan een pensioen.

pensioenoverzicht

 

Apart pensioenoverzicht voor alle opgebouwde pensioenen

Voor alle opgebouwde pensioenen zal een apart pensioenoverzicht verstrekt worden. Het arbeidsongeschiktheidspensioen, nabestaandenpensioen en ouderdomspensioen zullen dus allen op een apart overzicht staan, waardoor deze makkelijk bij elkaar opgeteld kunnen worden en er eenvoudig gezien kan worden wat er tot dan tot aan pensioen is opgebouwd.

Wanneer er tijdens een uitkering een pensioen opgebouwd wordt zal er door de pensioenuitvoerder ook jaarlijks een pensioenoverzicht verstrekt moeten worden, waardoor de uitkeringsontvanger kan zijn wat voor pensioen er tijdens en vóór de uitkering opgebouwd is en wordt opgebouwd.

 

Online pensioenregister

Sinds januari 2011 is er in Nederland een online pensioenregister, waardoor er online bekeken kan worden wat er aan pensioen opgebouwd is en wordt. Het pensioenoverzicht is, doordat de Sociale Verzekeringsbank en de pensioenuitvoerders gegevens leveren aan het registeren, hierbij eenvoudig te bekijken. De gegevens die geleverd worden uiteraard wel goed beschermd. Het online pensioenoverzicht is daarom alleen te bereiken wanneer de deelnemer aan het pensioen of de werknemer met een DigiD inlogt bij het pensioenregister, zodat er niet zomaar informatie van anderen bekeken kan worden en eigen informatie goed beschermd is. Indien er nog geen beschikking over een DigiD-inlogcode en –wachtwoord is kunnen deze aangevraagd worden via internet op www.digid.nl. DigiD is een initiatief van de overheid waarbij de inlogcode en het wachtwoord voor meerdere persoonlijk doeleinden gebruikt kan worden, zoals het bekijken van het pensioenoverzicht, maar ook het aanvragen van uitkeringen, toeslagen en het inschrijven voor een opleiding.