Categoriearchief: Zelf pensioen opbouwen

Pensioensparen voor later!

Steeds meer mensen kiezen voor pensioensparen, maar heb je eigenlijk een idee wat hier mee wordt bedoeld? Als mensen met pensioen gaan dan denken ze hier over na, maar ook voordat ze met pensioen gaan denken ze hier over na want je kunt gebruik gaan maken van pensioensparen. Mensen vinden het namelijk fijn dat wanneer ze met pensioen gaan ze weten dat ze een soort van spaarpotje hebben. Ook jongeren beginnen er steeds vroeger aan te denken, want hoe eerder je begint met sparen, hoe beter het is zou je denken toch? Ook de fiscale voordelen zijn erg aantrekkelijk want de overheid moedigt steeds meer mensen aan en zeker de pensioenspaarders.

pensioensparen

Wat is pensioensparen?

Als het over pensioensparen gaat dan gaat het er om dat je per jaar een vast bedrag opzij gaat zetten. Als je tussen je achttiende en je vijfenzestigste gebruik maakt van pensioensparen dan heb je recht op een belastingvermindering.

Lees verder

Pensioenverzekering

Wanneer de pensioenleeftijd bereikt is zal de gepensioneerde een AOW-pensioen ontvangen. Door hiernaast een pensioenregeling via de werkgever te laten lopen kan er pensioen bovenop de AOW opgebouwd worden, waardoor er meer geld uitgekeerd wordt aan pensioen. Ook kan er voor gekozen worden om een zogenoemde pensioenverzekering af te sluiten, waardoor er via beleggingen en sparen een hoger pensioen opgebouwd kan worden.

Met een pensioenverzekering wordt jaarlijks een bedrag gespaard door middel van regelmatige stortingen of het verkrijgen van rente. De verzekeraar waarbij deze verzekering is afgesloten zal het bedrag hiervan beleggen en geeft hiervoor een bepaald rentepercentage.

pensioenverzekering

Een pensioenverzekering afsluiten kan dus voor later zeer voordelig zijn. Deze verzekering kan bij bijna alle verzekeraars afgesloten worden. Doordat veel verzekeraars dit aanbieden zullen zij concurreren om klanten te krijgen. Door hier slim gebruik van te maken kan de verzekeraar met het beste rendement en de beste voorwaarden gekozen worden, waardoor er meer geld uitgekeerd zal worden wanneer de pensioenleeftijd bereikt is. Allereerst moet er bij het vergelijken gekeken worden is wat er gebeurd wanneer de verzekerde komt te overlijden vóór of tijdens de uitkering van het bedrag dat opgebouwd is met deze verzekering. Veel verzekeraars zullen hierbij het totaalbedrag overdragen aan de nabestaanden, terwijl andere verzekeraars een andere regel hiervoor hanteren waarvoor bijvoorbeeld een extra verzekering afgesloten moet worden. Daarnaast zijn er ook verschillen in voorwaarden omtrent de situatie van de verzekerde. Een alleenstaande verzekerde zal hier niet veel zorgen over hoeven te maken, maar wanneer er een partner in het spel is kan dit voor extra kosten komen doordat er het risico is van een echtscheiding, waarbij beiden partijen de helft van het totale budget krijgt. Daarnaast zijn er ook speciale regels voor een gemeenschappelijke pensioenverzekering, waarbij er pensioen opgebouwd wordt voor meer dan één pensioengerechtigde.

Daarnaast kunnen ook de rentepercentages van deze verschillende verzekeraars vergeleken worden met elkaar, zodat er voor de voordeligste verzekeraar gekozen kan worden. Er moet hierbij ook gelet worden op de kosten die de verzekeraar rekent bij het storten van bedragen en jaarlijkse beheer- en administratieve kosten. Zo hanteren sommige verzekeraars een rentepercentage dat afgestaan moet worden aan de verzekeraar wanneer er geld gestort wordt bij deze verzekering. De jaarlijkse beheerkosten verschillen bij de verschillende verzekeraars ook. Sommige verzekeraars hanteren zelfs helemaal geen beheerkosten. Daarnaast moet er ook gekeken worden naar de kosten die de uitkering van bedragen met zich meebrengt. Een aantal verzekeraars hanteren een rentepercentage bij uitkering van de pensioenverzekering, waardoor er op latere leeftijd dus een deel van het uitgekeerde pensioen afgestaan moet worden aan de verzekeraar.

 

Pensioenverzekering zelfstandige ondernemers

Onder zelfstandige ondernemers ligt het hoogste percentage afgesloten pensioenverzekeringen, doordat deze voor hen zeer aantrekkelijk is. Bij de ondernemers moet namelijk direct pensioen opgebouwd worden, doordat zij geen werkgever hebben die dit voor hun kan doen. Uiteraard moeten de zelfstandig ondernemers wel goed opletten bij het afsluiten van een pensioenverzekering, zodat zij niet een plotseling pensioengat van een aantal jaar oplopen. Wanneer er gekozen wordt om voor zichzelf te beginnen dan moet er dus rekening gehouden worden met de kosten voor de pensioenverzekering. Deze kosten worden echter vaak al snel over het hoofd gezien.

Pensioensparen

Pensioensparen is een rendabele manier van geld sparen, waarbij er als doel gesteld wordt dat er, wanneer de pensioenleeftijd bereikt is, extra geld bovenop het basispensioen beschikbaar is. Hierdoor zal er meer geld beschikbaar zijn wanneer het pensioen ingaat en zullen er ook een aantal fiscale voordelen zijn.

Het pensioensparen kan op twee manieren, een pensioenspaarverzekering en een pensioenspaarrekening. De pensioenspaarverzekering is een verzekering waarbij een gegarandeerde rente van gemiddeld 3% wordt gevangen. Daarbij kan eventueel een belegging gedaan worden. Echter wordt het resultaat van deze belegging niet gegarandeerd. Een pensioenspaarverzekering kan afgesloten worden als levensverzekering. Hierbij wordt maandelijks premie betaald, waarna er, zodra de pensioenleeftijd bereikt is, maandelijks een bedrag wordt uitgekeerd.

De pensioenspaarrekening is een rekening waarvan het totaalbedrag belegd wordt in beleggingsfondsen, waarvan de resultaten bepalend zijn voor de rente die uitgekeerd wordt over het bedrag. Hierdoor kan het zowel voordelig als nadelig zijn. Het voordeel is dat er een kans is dat er een mooie winst gepakt wordt met deze fondsen, waardoor de rente hoog zal zijn. Daartegenover staat dat er een groot risico aan vastzit, doordat er in slechte tijden verlies gedraaid kan worden. Hierdoor zal de rente negatief zijn. Het risico hiervan is echter laag, doordat een pensioenspaarrekening voor lange tijd afgesloten wordt, waardoor alle schommelingen vanzelf geëvenaard worden.

Aan het pensioensparen zitten een aantal fiscale voordelen. Allereerst is er het belastingvoordeel dat verkregen wordt wanneer er jaarlijks een bedrag gestort wordt op een pensioenrekening of –verzekering. Tot dit bedrag hoeft geen belasting betaald te worden. Over het resterende bedrag hoger dan de limiet dient uiteraard wel belasting betaald te worden. Daarnaast verschillen de fiscale voordelen tussen de verschillende banken en verzekeraars. Het beste kan hiernaar geïnformeerd worden, zodat de beste optie gekozen kan worden. Hierdoor kan er een groter fiscaal voordeel ontstaan, waardoor er, zodra de pensioenleeftijd bereikt is, dankzij het pensioensparen een mooi extra bedrag bovenop de AOW uitgekeerd kan worden.

Lijfrente

Wanneer er een lijfrenteverzekering afgesloten wordt zal er periodiek lijfrente ontvangen worden door de verzekerde. Hiervoor heeft de verzekerde eenmalig een geldbedrag betaald voor het ontvangen van de lijfrente of betaalt deze over een bepaalde periode in termijn een bepaald bedrag voordat de uitkering van de lijfrente in werking zal gaan.

De lijfrente wordt verkregen vanaf een datum welke vooraf is afgesproken tussen de verzekerde en de verzekeraar. Hierbij wordt ook afgesproken in hoeveel periodes de lijfrente uitgekeerd wordt en hoe hoog het bedrag hiervoor zal zijn. Door de eenmalige of periodieke premie te betalen wordt hierdoor langzaam budget opgebouwd om op een later moment uit te laten betalen. Hierbij kan er voor gekozen worden om de betaalde premie te laten beleggen bij beleggingsfondsen, waardoor er geprobeerd wordt van de betaalde premie een hoger bedrag te maken, zodat er, wanneer er uitgekeerd wordt, een groter bedrag uitgekeerd zal worden. Uiteraard is het uit te keren bedrag hierbij volkomen afhankelijk van de resultaten die zijn behaald door de beleggingen. Hierdoor zal het uit te keren bedrag lager uitvallen wanneer de resultaten van de beleggingen verlieslijdend geweest zijn.

lijfrente

De lijfrente wordt vaak gebruikt als aanvulling van het pensioen, waardoor er per maand een hoger bedrag beschikbaar is voor kosten en uitgaven. Door op lange termijn een bedrag op te bouwen zal dit, wanneer er afgesproken is dat er betaald wordt vanaf het moment dat de verzekerde recht heeft op het basis- en een aanvullend pensioen, bedrag bovenop de AOW en eventuele andere pensioenbedragen komen. Hierbij zal er dus ook maandelijks lijfrente uitgekeerd worden aan de verzekerde.

 

Lijfrente en lijfrentverzekering

Om lijfrente uitgekeerd te krijgen moet er een lijfrenteverzekering aangevraagd worden. De premie voor deze verzekering moet eenmalig of in termijnen betaald worden, zodat de verzekeraar het afgesproken moment kan beginnen met het uitkeren van geld. Een lijfrenteverzekering wordt door bijna alle verzekeraars aangeboden. Het is daarom ook goed om deze verschillende verzekeraars met elkaar te vergelijken, zodat de beste voorwaarden en prijzen gekozen kunnen worden. Hierdoor kan er een hoger bedrag opgebouwd worden voor een lagere premie bij sommige verzekeraars, terwijl anderen het precies andersom hebben. Het vergelijken van de verzekeraars is dus zeer rendabel.

Pensioen banksparen

Sinds een aantal jaar wordt er in Nederland het pensioen banksparen aangeboden. Dit houdt in dat het pensioentekort makkelijk aangevuld kan worden.

Banken en verzekeraars bieden het pensioen banksparen aan. Bij deze manier van sparen worden bedragen pas uitgekeerd wanneer de pensioenleeftijd bereikt is. Hierdoor wordt er van een fiscaal voordeel genoten. Dit voordeel bestaat niet bij het normaal sparen. Daarbij hoeft er bij het pensioen banksparen geen vermogensbelasting a 1,2% betaald te worden wanneer er sprake is van een bedrag hoger dan €20.785 (2011). Bij het banksparen zal er geen toegang zijn tot het bedrag totdat de pensioenleeftijd bereikt is.

 

Banksparen en pensioentekort

Wanneer er een pensioentekort ontstaan is kan kunnen premies afgetrokken worden van de inkomstenbelasting wanneer er gekozen is voor pensioen banksparen. De hoeveelheid hiervan hangt uiteraard af van de hoogte van het pensioentekort en de inkomstenbelasting. De combinatie van de aftrekking en het niet hoeven betalen van vermogensbelasting kan over een aantal jaren een paar duizend euro aan voordeel opleveren. Wanneer de pensioenleeftijd bereikt is zal het bedrag opgebouwd met pensioen banksparen uitgekeerd worden. Hierover moet wel inkomensbelasting betaald worden, waarvoor een hoog percentage gerekend kan worden. Deze inkomsten vallen in box 1, waarbij er tot 52% aan belasting betaald moet worden.

banksparen

 

Jaarruimte banksparen

Wanneer je kiest voor pensioen banksparen zul je de jaarruimte krijgen. Dit is een berekening waarbij wordt gekeken naar het bedrag opgebouwd aan pensioen in het afgelopen jaar en de hoogte van het inkomen. Voor een berekening van de jaarruimte in 2011 zijn dus de gegevens van 2010 nodig. De jaarruimte kan eenvoudig op www.belastingdienst.nl berekend worden. Zij hebben een speciale tool ontwikkeld welke helpt bij het berekenen van de jaarruimte van het pensioen banksparen.

De jaarruimte kan ook ingehaald worden, wanneer deze niet langer dan zes jaar geleden gebeurd is. Er kan in 2011 dus genoten worden van een jaarruimte in 2005 wanneer dat in 2006 niet gedaan is. Dit wordt de inhaalregeling genoemd. Wanneer er pensioen banksparen wordt toegepast zullen deelnemers hieraan over deze regeling kunnen beschikken.